Lönestatistik för en expeditör, spedition 2023

Vad tjänar en expeditör, spedition i månaden? Medellönen är 36000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34100 kronor i yrket medan männen har en lön på 36900 kronor. Se även administratör, lager , arbetsledare, lager och befraktningsassistent .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 36000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som expeditör, spedition.

Medellön, snittlön eller medianlön för en expeditör, spedition?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln expeditör, spedition in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Samordnar och övervakar person- och godstrafik vid t.ex. lokaltrafikföretag, åkerier, godsterminal, grosshandel och industriföretag. Utarbetar och justerar transportscheman. Ansvarar för tågtrafik inom ett geografiskt område samt dirigerar tågtrafik enligt säkerhetsbestämmelser och tidtabell. Lägger växlar och ställer signaler med hjälp av ställverk. Övervakar trafik på flygplatser samt registrerar starter och landningar. Beräknar ankomsttider och svarar för behandling av gods vid flygterminal. Anvisar kajplats åt fartyg och tillhandahåller utrustning. ”

Hur ser lönestatistiken ut för en expeditör, spedition i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för expeditör, spedition skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 35700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som expeditör, spedition? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34100 kronor som expeditör, spedition medan männens lön är 36900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30300 kronor32100 kronor
2015 31900 kronor33400 kronor
2016 32100 kronor33600 kronor
2017 32400 kronor34800 kronor
2018 31900 kronor35300 kronor
2019 31900 kronor35600 kronor
2020 32700 kronor36100 kronor
2021 34100 kronor36900 kronor

Lönestatistik för expeditör, spedition i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige35000
Stockholm35300
Östra Mellansverige34400
Småland med öarna35200
Sydsverige34700
Västsverige34800
Norra Mellansverige35600
Mellersta Norrland36200
Övre Norrland33700

Hur många jobbar som expeditör, spedition i Sverige?

Det är totalt 10600 personer som idag är anställda som expeditör, spedition enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige10600
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands120
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en expeditör, spedition i lön i månaden?

Medellönen för en expeditör, spedition är 36000 kronor.

Hur många jobbar som expeditör, spedition i Sverige?

Det finns 10600 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som expeditör, spedition eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till expeditör, spedition

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administratör, lager Lön för en Arbetsledare, lager Lön för en Befraktningsassistent Lön för en Bildirigent Lön för en Briefing officer Lön för en Brovakt Lön för en Busstationsföreståndare Lön för en Busstrafikledare Lön för en Depåchef Lön för en Depåman, petroleum Lön för en Distributionsassistent, transport Lön för en Eldriftsledare Lön för en Expeditionschef, lager Lön för en Expeditionsföreståndare, järnväg Lön för en Expeditör, lager Lön för en Expeditör, spedition Lön för en Fjärrtågklarerare Lön för en Flygklarerare Lön för en Fordonsledare Lön för en Fraktassistent, flyg Lön för en Fraktassistent, väg Lön för en Fryslagerarbetare, truckförare Lön för en Funktionsledare, järnvägstrafik Lön för en Färdtjänstsamordnare Lön för en Förrådsansvarig Lön för en Förrådsarbetare, lager Lön för en Förrådschef Lön för en Förrådsförvaltare Lön för en Förrådsman Lön för en Förrådsmästare Lön för en Förtullare Lön för en Godscentralföreståndare Lön för en Godsexpeditör Lön för en Godsmottagare Lön för en Godsvårdare, järnväg Lön för en Gästhamnsuppbördsman Lön för en Hamnbetjänt Lön för en Hamnförman Lön för en Hamnserviceman Lön för en Hamnvärd Lön för en Handlingskoordinator Lön för en Inventerare, lager Lön för en Järnvägsexpeditör, trafikexpediering Lön för en Kajvakt Lön för en Kalkylkontorist Lön för en Lageradministratör Lön för en Lageransvarig Lön för en Lagerarbetare Lön för en Lagerarbetare, truckförare Lön för en Lagerassistent Lön för en Lagerexpedit Lön för en Lagerföreståndare Lön för en Lagerförvaltare Lön för en Lagerkontorist Lön för en Lagerkontrollant Lön för en Lagerman Lön för en Lagermästare Lön för en Lagerplanerare Lön för en Lagerplockare Lön för en Lastningsförman Lön för en Leveransbevakare Lön för en Leveranskontorist Lön för en Leveransplanerare Lön för en Logistikassistent Lön för en Logistikbiträde Lön för en Logistiker, lagerplanering Lön för en Logistiker, transportplanering Lön för en Lokledare Lön för en Magasinsarbetare Lön för en Magasinschef Lön för en Magasinsföreståndare Lön för en Materialansvarig Lön för en Materialarbetare Lön för en Materialfördelare Lön för en Materialförvaltare, förråd Lön för en Materialman, lager Lön för en Materialmästare Lön för en Materialplanerare, assistent Lön för en Materialsamordnare Lön för en Operation assistant, speditionsassistent Lön för en Orderexpeditör, truckförare Lön för en Orderplockare, truckförare Lön för en Planerare, flygbolag Lön för en Produktionsassistent, materialplanering Lön för en Rampagent Lön för en Rampförman, flygplats Lön för en Redcap Lön för en Reservdelschef Lön för en Shippingman Lön för en Skeppningsassistent Lön för en Skeppningskontorist Lön för en Slussvakt Lön för en Speditionsarbetare Lön för en Speditionsassistent Lön för en Speditionskontorist Lön för en Stationsföreståndare, järnväg Lön för en Stationsföreståndare, vägtrafik Lön för en Tallyman Lön för en Teleskoptruckförare, lager Lön för en Terminalarbetare, ospec Lön för en Terminalchef, vägtransport Lön för en Trafikassistent, luftfart, rampagent Lön för en Trafikassistent, transportassistent Lön för en Trafikbefäl, järnväg Lön för en Trafikförman, vägtrafik Lön för en Trafikkontrollör, flyg Lön för en Trafikkoordinator Lön för en Trafikledare, båttrafik Lön för en Trafikledare, tåg Lön för en Trafikledare, vägtrafik Lön för en Trafikmästare, tåg Lön för en Trafikmästare, vägtrafik Lön för en Trafikplanerare, järnväg Lön för en Trafikplanerare, transportföretag Lön för en Trafiksamordnare Lön för en Transportassistent Lön för en Transportledare Lön för en Transportplanerare Lön för en Transportsamordnare Lön för en Truckförare, lager Lön för en Tulldeklarant Lön för en Tulldeklarationshandläggare Lön för en Tullombud Lön för en Tågbildare Lön för en Tågklarerarbiträde Lön för en Tågklarerare Lön för en Tågledare Lön för en Tågsamordnare Lön för en Tågtrafikledare Lön för en Varumottagare Lön för en Verktygsutlämnare Lön för en VTS-operatör Lön för en Vägtrafikledare Lön för en Vägtransportledare Lön för en Värd, hamn
Helsingborg
Transport administration / förtullning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som expeditör, spedition på Logisticompany AB i Helsingborg
Umeå
Fordonsamordnare
Ledigt jobb som trafiksamordnare på Umeå Energi AB i Umeå
Örebro
Logistikadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Hörmann Svenska AB i Örebro
Jönköping
Varuflödesplanerare till Dagab Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportsamordnare på Poolia Sverige AB i Jönköping
Stockholm
We are looking for a Damage Coordinator for our team in Sweden and Norway!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handlingskoordinator på Gilbarco Veeder-Root AB i Stockholm
Lidköping
Bli InQuires skickliga Logistikplanerare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Inquire AB i Lidköping
Växjö
Transportledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Värends Miljö AB i Växjö
Göteborg
Trafikledare - Sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Bravura Sverige AB i Göteborg
Upplands-Bro
Personbilsförare/Testare i Kalmar (Fälttestare)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biltestkoordinator på Zäkra Leveranser i Sverige AB i Upplands-Bro
Upplands-Bro
Personbilsförare/Testare i Stockholm (Fälttestare)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biltestkoordinator på Zäkra Leveranser i Sverige AB i Upplands-Bro
Göteborg
Driven Materialplanerare till företag inom fordonsindustrin!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som expeditör, spedition på Needo Recruitment West AB i Göteborg
Upplands Väsby
Operations Support Agent FedEx Väsby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distributionsassistent på Tnt Sverige AB i Upplands Väsby
Göteborg
Kundsupport inom logistik till Axess Logistics!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Needo Recruitment West AB i Göteborg
Borås
Vi söker en transportplanerare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Uniflex Sverige AB i Borås
Piteå
Planerare Piteå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Shorelink AB i Piteå
Sundsvall
Transportledare till Kyl- och Frysexpressen Nord
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Bravura Sverige AB i Sundsvall
Örnsköldsvik
Transportkoordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportsamordnare på Bosch Rexroth AB i Örnsköldsvik
Ängelholm
Trafikledare med stort engagemang sökes till Hjärnarp.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Tommy Nordbergh Åkeri AB i Ängelholm
Göteborg
Tulladministratör till Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tulldeklarant på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg
Göteborg
Trafikledare Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg
Stockholm
Trafikledare - Taxi Stockholm och Sirius omsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Taxi Stockholm 15 00 00 AB i Stockholm
Sundsvall
Petroleumtransportledare till Sundfrakt!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Professionals Nord Rekrytering AB i Sundsvall
Örnsköldsvik
Transportkoordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Bosch Rexroth AB i Örnsköldsvik
Stockholm
Insitepart söker transportplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Insitepart AB i Stockholm
Stockholm
Transportledare Heltid, Gordon Delivery
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Gordon Services AB i Stockholm
Umeå
Transport & Supply Chain Coordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportsamordnare på Ålö AB i Umeå
Göteborg
Timanställd trafikledare CTL Väst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Nobina Sverige AB i Göteborg
Göteborg
Logistikplanerare till DFDS Logistics Contracts i Arendal
Ledigt jobb som trafikkoordinator på DFDS Professionals AB i Göteborg
Nynäshamn
Produktionsledare / koordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på EMC SYD AB i Nynäshamn
Helsingborg
Logistikkoordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportsamordnare på Manpower AB i Helsingborg