Lön hamnförman 2024

- Lönestatistik för en hamnförmanVad tjänar en hamnförman i månaden? Medellönen för 2024 är:

36 000 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34100 kronor i yrket medan männen har en lön på 36900 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 36000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hamnförman.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en hamnförman i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en hamnförman

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 216 kronor.

Dagslön för en hamnförman

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1714 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en hamnförman kvar i lön efter skatt? En hamnförman får ut 24 342 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 36 000 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 159 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 194 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 23 kronor
Lönen efter skatt 24 342 kronor


Sök lediga jobb som hamnförman

Ønsker du en lørdagsstilling som transportkoordinator?

Ledigt jobb som transportsamordnare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i

Läs om jobbet
Älmhult
Transportbokare i Älmhult

Ledigt jobb som transportplanerare på Manpower AB i Älmhult

Läs om jobbet
Göteborg
Trafikkoordinator/Arbetsledare

Ledigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Protrain Bemanning AB i Göteborg

Läs om jobbet

Vad gör en hamnförman?

Vi har inga detaljer kring vad en hamnförman jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Samordnar och övervakar person- och godstrafik vid t.ex. lokaltrafikföretag, åkerier, godsterminal, grosshandel och industriföretag. Utarbetar och justerar transportscheman. Ansvarar för tågtrafik inom ett geografiskt område samt dirigerar tågtrafik enligt säkerhetsbestämmelser och tidtabell. Lägger växlar och ställer signaler med hjälp av ställverk. Övervakar trafik på flygplatser samt registrerar starter och landningar. Beräknar ankomsttider och svarar för behandling av gods vid flygterminal. Anvisar kajplats åt fartyg och tillhandahåller utrustning. ”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en hamnförman i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hamnförman skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 35700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36000 kronorÄr det lätt att få jobb som hamnförman?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som hamnförman.

Ungefär 8900 jobbar som transportledare och transportsamordnare i landet, av dessa är cirka 30 procent kvinnor och 70 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för transportledare och transportsamordnare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för transportledare och transportsamordnare kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hamnförman? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34100 kronor som hamnförman medan männens lön är 36900 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som hamnförman.

Lönestatistik för hamnförman i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige35 000 kronor
Stockholm35 300 kronor
Östra Mellansverige34 400 kronor
Småland med öarna35 200 kronor
Sydsverige34 700 kronor
Västsverige34 800 kronor
Norra Mellansverige35 600 kronor
Mellersta Norrland36 200 kronor
Övre Norrland33 700 kronor


Hur många jobbar som hamnförman i Sverige?

Det är totalt 10600 personer som idag är anställda som hamnförman enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige10 600
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1 100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands120
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hamnförman i lön i månaden?

Medellönen för en hamnförman är 36000 kronor.

Hur många jobbar som hamnförman i Sverige?

Det finns 10600 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en hamnförman?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 34100 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 36900 kronor.

Hur mycket betalar en hamnförman i skatt?

En hamnförman betalar i snitt 10375 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hamnförman in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som hamnförman eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till hamnförman

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administratör, lager Lön för en Arbetsledare, lager Lön för en Befraktningsassistent Lön för en Bildirigent Lön för en Briefing officer Lön för en Brovakt Lön för en Busstationsföreståndare Lön för en Busstrafikledare Lön för en Depåchef Lön för en Depåman, petroleum Lön för en Distributionsassistent, transport Lön för en Eldriftsledare Lön för en Expeditionschef, lager Lön för en Expeditionsföreståndare, järnväg Lön för en Expeditör, lager Lön för en Expeditör, spedition Lön för en Fjärrtågklarerare Lön för en Flygklarerare Lön för en Fordonsledare Lön för en Fraktassistent, flyg Lön för en Fraktassistent, väg Lön för en Fryslagerarbetare, truckförare Lön för en Funktionsledare, järnvägstrafik Lön för en Färdtjänstsamordnare Lön för en Förrådsansvarig Lön för en Förrådsarbetare, lager Lön för en Förrådschef Lön för en Förrådsförvaltare Lön för en Förrådsman Lön för en Förrådsmästare Lön för en Förtullare Lön för en Godscentralföreståndare Lön för en Godsexpeditör Lön för en Godsmottagare Lön för en Godsvårdare, järnväg Lön för en Gästhamnsuppbördsman Lön för en Hamnbetjänt Lön för en Hamnförman Lön för en Hamnserviceman Lön för en Hamnvärd Lön för en Handlingskoordinator Lön för en Inventerare, lager Lön för en Järnvägsexpeditör, trafikexpediering Lön för en Kajvakt Lön för en Kalkylkontorist Lön för en Lageradministratör Lön för en Lageransvarig Lön för en Lagerarbetare Lön för en Lagerarbetare, truckförare Lön för en Lagerassistent Lön för en Lagerexpedit Lön för en Lagerföreståndare Lön för en Lagerförvaltare Lön för en Lagerkontorist Lön för en Lagerkontrollant Lön för en Lagerman Lön för en Lagermästare Lön för en Lagerplanerare Lön för en Lagerplockare Lön för en Lastningsförman Lön för en Leveransbevakare Lön för en Leveranskontorist Lön för en Leveransplanerare Lön för en Logistikassistent Lön för en Logistikbiträde Lön för en Logistiker, lagerplanering Lön för en Logistiker, transportplanering Lön för en Lokledare Lön för en Magasinsarbetare Lön för en Magasinschef Lön för en Magasinsföreståndare Lön för en Materialansvarig Lön för en Materialarbetare Lön för en Materialfördelare Lön för en Materialförvaltare, förråd Lön för en Materialman, lager Lön för en Materialmästare Lön för en Materialplanerare, assistent Lön för en Materialsamordnare Lön för en Operation assistant, speditionsassistent Lön för en Orderexpeditör, truckförare Lön för en Orderplockare, truckförare Lön för en Planerare, flygbolag Lön för en Produktionsassistent, materialplanering Lön för en Rampagent Lön för en Rampförman, flygplats Lön för en Redcap Lön för en Reservdelschef Lön för en Shippingman Lön för en Skeppningsassistent Lön för en Skeppningskontorist Lön för en Slussvakt Lön för en Speditionsarbetare Lön för en Speditionsassistent Lön för en Speditionskontorist Lön för en Stationsföreståndare, järnväg Lön för en Stationsföreståndare, vägtrafik Lön för en Tallyman Lön för en Teleskoptruckförare, lager Lön för en Terminalarbetare, ospec Lön för en Terminalchef, vägtransport Lön för en Trafikassistent, luftfart, rampagent Lön för en Trafikassistent, transportassistent Lön för en Trafikbefäl, järnväg Lön för en Trafikförman, vägtrafik Lön för en Trafikkontrollör, flyg Lön för en Trafikkoordinator Lön för en Trafikledare, båttrafik Lön för en Trafikledare, tåg Lön för en Trafikledare, vägtrafik Lön för en Trafikmästare, tåg Lön för en Trafikmästare, vägtrafik Lön för en Trafikplanerare, järnväg Lön för en Trafikplanerare, transportföretag Lön för en Trafiksamordnare Lön för en Transportassistent Lön för en Transportledare Lön för en Transportplanerare Lön för en Transportsamordnare Lön för en Truckförare, lager Lön för en Tulldeklarant Lön för en Tulldeklarationshandläggare Lön för en Tullombud Lön för en Tågbildare Lön för en Tågklarerarbiträde Lön för en Tågklarerare Lön för en Tågledare Lön för en Tågsamordnare Lön för en Tågtrafikledare Lön för en Varumottagare Lön för en Verktygsutlämnare Lön för en VTS-operatör Lön för en Vägtrafikledare Lön för en Vägtransportledare Lön för en Värd, hamn
Operations Associate
Ledigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Webring Sverige AB i
Ønsker du en lørdagsstilling som transportkoordinator?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportsamordnare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i
Älmhult
Transportbokare i Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Manpower AB i Älmhult
Göteborg
Trafikkoordinator/Arbetsledare
Ledigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Protrain Bemanning AB i Göteborg
Älmhult
Samordnare Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Busspecialisten i Småland AB i Älmhult
Storuman
Operativt tekniskt ansvarig.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rampförman, flygplats på Hemavan Tärnaby Airport AB i Storuman
Östersund
Reaxcer söker Transportledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på OnePartnerGroup Jämtland AB i Östersund
Stockholm
Customer and Cargo Coordination Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Wallenius Wilhelmsen Ocean As, Filial Sverige i Stockholm
Västerås
Logistiksamordnare
Ledigt jobb som transportsamordnare på Expandia Moduler AB i Västerås
Linköping
Koordinator/Planerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handlingskoordinator på Ekmans Maskin AB i Linköping
Stockholm
Gruppchef Planering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Transdev Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Parkeringsvärd till Carla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biltestkoordinator på Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
Gotland
Förman med C-kort - Visby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportsamordnare på Simplex Bemanning AB i Gotland
Avesta
Trafikplanerare till Västanhede
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Västanhede Trafik AB i Avesta
Växjö
Trafikledare Växjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Busspecialisten i Småland AB i Växjö
Växjö
Samordnare Växjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Busspecialisten i Småland AB i Växjö
Uppvidinge
Samordnare Uppvidinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Busspecialisten i Småland AB i Uppvidinge
Markaryd
Samordnare Markaryd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Busspecialisten i Småland AB i Markaryd
Halmstad
Arbeta som tullutvecklare på Biltema Logistics
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tulldeklarant på Biltema Logistics AB i Halmstad
Örebro
Sommarjobb som Transportledare till Dagab
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som expeditör, spedition på Bravura Sverige AB i Örebro
Stockholm
Driftledare Information
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, spårburen trafik på Transdev Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Driftledare Trafik till Mälartåg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, spårburen trafik på Transdev Sverige AB i Stockholm
Helsingborg
Transportplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på ICA Sverige AB i Helsingborg
Stockholm
Scrum Master
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lastningsförman/load master på AFRY AB i Stockholm
Upplands-Bro
Bilrangerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportsamordnare på Meet a Group international AB i Upplands-Bro
Luleå
Lagsamordnare Fordon
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportsamordnare på Försvarsmakten i Luleå
Kristinehamn
Transportplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Akzo Nobel Adhesives AB i Kristinehamn
Upplands Väsby
Parkeringsvärd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biltestkoordinator på Bilsmidigt AB i Upplands Väsby
Helsingborg
Transportplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på ICA Sverige AB i Helsingborg
Stockholm
Transportledare med intresse för hållbarhet och digitalisering
Ledigt jobb som transportledare på Vivaldi AB i Stockholm