Lönestatistik för en hyttmästare, stål- och järnverk 2023

Vad tjänar en hyttmästare, stål- och järnverk i månaden? Medellönen är 35000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33000 kronor i yrket medan männen har en lön på 35300 kronor. Se även autoklavskötare, kemisk produktion , automationstekniker, installation o. service industrirobotar och blyverksarbetare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 35000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hyttmästare, stål- och järnverk.

Medellön, snittlön eller medianlön för en hyttmästare, stål- och järnverk?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hyttmästare, stål- och järnverk in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Styr och övervakar processtyrda ugnar m.m. för smältning, omvandling och raffinering av malm och metall.”

Hur ser lönestatistiken ut för en hyttmästare, stål- och järnverk i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hyttmästare, stål- och järnverk skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 35000 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hyttmästare, stål- och järnverk? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33000 kronor som hyttmästare, stål- och järnverk medan männens lön är 35300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30400 kronor31300 kronor
2015 27600 kronor28200 kronor
2016 31700 kronor32100 kronor
2017 32000 kronor32700 kronor
2018 30900 kronor32500 kronor
2019 32000 kronor33900 kronor
2020 34200 kronor34600 kronor
2021 33000 kronor35300 kronor

Lönestatistik för hyttmästare, stål- och järnverk i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige34600
Stockholm..
Östra Mellansverige30000
Småland med öarna35700
Sydsverige31100
Västsverige..
Norra Mellansverige37200
Mellersta Norrland..
Övre Norrland38300

Hur många jobbar som hyttmästare, stål- och järnverk i Sverige?

Det är totalt 1600 personer som idag är anställda som hyttmästare, stål- och järnverk enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1600
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län170
Blekinge och Skåne län330
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län330

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hyttmästare, stål- och järnverk i lön i månaden?

Medellönen för en hyttmästare, stål- och järnverk är 35000 kronor.

Hur många jobbar som hyttmästare, stål- och järnverk i Sverige?

Det finns 1600 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som hyttmästare, stål- och järnverk eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till hyttmästare, stål- och järnverk

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Autoklavskötare, kemisk produktion Lön för en Automationstekniker, installation o. service industrirobotar Lön för en Blyverksarbetare Lön för en Blåsare, kaldoverk Lön för en Blåsare, stålverk Lön för en Bottenbytare, metallugn Lön för en Centrifugskötare, kemisk industri Lön för en Chargerare, kemisk industri Lön för en Destillatör Lön för en Driftledare, avfallshantering Lön för en Driftledare, reningsverk m.m. Lön för en Driftledare, värmeverk m.m. Lön för en Driftmaskinist, kärnkraftverk Lön för en Driftmaskinist, reningsverk Lön för en Driftmaskinist, solenergianläggning Lön för en Driftmaskinist, vattenverk Lön för en Driftmaskinist, värmeverk Lön för en Driftpersonal, vattenrening Lön för en Drifttekniker, energi Lön för en Drifttekniker, förbränningsstation Lön för en Drifttekniker, vattenverk Lön för en Drifttekniker, värmeverk Lön för en Drifttekniker, ångpanna Lön för en Eldare, fartyg Lön för en Eldare, kraft- och värmeanläggn Lön för en Elektrodskötare Lön för en Filtrerare Lön för en Frysmaskinist, anläggning Lön för en Färgblandare Lön för en Färgbrytare Lön för en Färgkokare Lön för en Färgrivare Lön för en Färgtappare Lön för en Gjutlådeskötare, stålverk Lön för en Hyttarbetare, järnbruk Lön för en Hyttmästare, stål- och järnverk Lön för en Hyttskötare, järnbruk Lön för en Indunstare Lön för en Indunstningsoperatör Lön för en Industrirobotoperatör Lön för en Infraktare, stålverk Lön för en Kaldoblåsare Lön för en Kammarugnsskötare, gas Lön för en Kokare, kemisk industri Lön för en Kokillputsare Lön för en Kokillresare Lön för en Kokillskötare Lön för en Kokmästare, kemiteknik Lön för en Kontrollrumsman, masugn Lön för en Kraftstationsmaskinist Lön för en Kraftverksmaskinist Lön för en Kraftverksoperatör Lön för en Kvarnskötare, kemisk produktion Lön för en Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning Lön för en LD-operatör Lön för en Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk Lön för en Maskinist, kyl- och frysanläggning Lön för en Maskinist, ång- Lön för en Maskinoperatör, konstgödsel Lön för en Maskintekniker, vattenverk Lön för en Masugnsarbetare Lön för en Metallkrossare Lön för en Metallraffinerare Lön för en Miljötekniker, avfallshantering Lön för en Nyanserare Lön för en Oljedestillatör Lön för en Oljeraffinerare Lön för en Processoperatör, blykaldo- och raffineringsverk Lön för en Processoperatör, elektrolysverk Lön för en Processoperatör, kemisk industri Lön för en Processoperatör, koksverk Lön för en Processoperatör, konverter/anod Lön för en Processoperatör, kopparsmältverk Lön för en Processoperatör, läkemedel Lön för en Processoperatör, petroleum Lön för en Processoperatör, radioaktivt avfall Lön för en Processoperatör, stålverk Lön för en Processoperatör, svavelverk Lön för en Processoperatör, zinkfumingverk Lön för en Processoperatör, ädelmetallverk Lön för en Processtekniker, reningsverk m.m. Lön för en Processtekniker, värmeverk, m.m. Lön för en Processövervakare, kemisk industri Lön för en Processövervakare, oljerigg Lön för en Processövervakare, raffinaderi Lön för en Provtagare, kemisk industri Lön för en Reglerare, järnmetallverk Lön för en Reglerare, masugn Lön för en Reglerare, stålverk Lön för en Reningsverksmaskinist Lön för en Robotoperatör Lön för en Rostare, metallverk Lön för en Separatorskötare, kemisk produktion Lön för en Sinterblandare Lön för en Sinterbrännare Lön för en Sintrare Lön för en Skrotfraktare, stålverk Lön för en Skrotkrossare, stålverk Lön för en Skrotvägare, stålverk Lön för en Skänkskötare Lön för en Smältare, elektrostålugn Lön för en Smältare, kaldoverk Lön för en Smältare, processoperatör Lön för en Smältare, stålverk Lön för en Smältraffinerare Lön för en Spritdestillatör, kemi Lön för en Stationsmontör, övrig Lön för en Stationstekniker, elkraft Lön för en Strippare, stålverk Lön för en Stripperkranförare Lön för en Stränggjutare, stålverk Lön för en Tappare, metallugn Lön för en Terpentindestillatör Lön för en Ugnskarl, stålverk Lön för en Ugnskolare Lön för en Ugnsskötare, aluminium Lön för en Ugnsskötare, järnsvampverk Lön för en Ugnsskötare, kemisk industri Lön för en Ugnsskötare, legering Lön för en Ugnsskötare, metallverk Lön för en Ugnsskötare, stålverk Lön för en Underhållstekniker, vattenrening Lön för en Uppsättare, masugn Lön för en Uranoperatör Lön för en VA-maskinist Lön för en Vattenverksmaskinist Lön för en Ventilationsmaskinist Lön för en Värmeverksmaskinist Lön för en Ångmaskinist Lön för en Ångpanneeldare Lön för en Ångpannetekniker
Upplands Väsby
Processoperatör sökes till Upplands Väsby omgående
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Bemannia Kontor AB i Upplands Väsby
Skellefteå
Processoperatör E-kaldo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, smältverk på Boliden Mineral AB i Skellefteå
Upplands Väsby
Processoperatör sökes till Upplands Väsby omgående
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Bemannia Kontor AB i Upplands Väsby
Älmhult
Processoperatör inom kapning till STAPPERT i Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Maxkompetens Sverige AB i Älmhult
Markaryd
Processoperatör inom kapning till STAPPERT i Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Maxkompetens Sverige AB i Markaryd
Osby
Processoperatör inom kapning till STAPPERT i Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Maxkompetens Sverige AB i Osby
Älmhult
Produktionsmedarbetare till kund i Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Maxkompetens Sverige AB i Älmhult
Värnamo
Verkstadsarbetare/Maskinoperatör sökes till Välkänt företag i Värnamo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Uniflex Sverige AB i Värnamo
Degerfors
Sommarjobbare i Degerfors
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Outokumpu Stainless AB i Degerfors
Osby
Produktionsmedarbetare till kund i Älmhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Maxkompetens Sverige AB i Osby
Avesta
Sommarjobbare i Avesta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Outokumpu Stainless AB i Avesta
Luleå
SSAB - Processoperatör Gasbehandling & Biprodukter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på SSAB Emea AB i Luleå
Hofors
Ovako i Hofors söker Industrilärlingar
Ledigt jobb som processoperatör, stålindustri på Ovako AB i Hofors
Luleå
BDX söker sommarvikarier till våra produktionsanläggningar på SSAB
Ledigt jobb som processoperatör, stålindustri på BDX Företagen AB i Luleå
Skellefteå
Boliden Rönnskär semestervikariat 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, smältverk på Boliden Mineral AB i Skellefteå
Luleå
SSAB - Säsongsvikariat 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på SSAB Emea AB i Luleå
Borlänge
SSAB - Semestervikarier till SSABs produktion i Borlänge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på SSAB Emea AB i Borlänge
Oxelösund
SSAB - Semestervikarier till SSABs produktion i Oxelösund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på SSAB Emea AB i Oxelösund
Söderköping
Möjligheter inom industrin i Söderköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, stålindustri på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Söderköping
Boden
Steel Melt Shop Manager
Ledigt jobb som processoperatör, stålindustri på H2GS AB i Boden