Lönestatistik för en färgrivare 2023

Vad tjänar en färgrivare i månaden? Medellönen är 36000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33100 kronor i yrket medan männen har en lön på 36600 kronor. Se även autoklavskötare, kemisk produktion , automationstekniker, installation o. service industrirobotar och blyverksarbetare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 36000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som färgrivare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en färgrivare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln färgrivare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Styr och övervakar exempelvis pumpar och kompressorer på anläggningar för raffinering och annan behandling av petroleum eller petroleumbaserade produkter. Sköter anläggningar för behandling av kemikalier genom krossning, upphettning, blandning, destillering, filtrering m.m.”

Hur ser lönestatistiken ut för en färgrivare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för färgrivare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 36000 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som färgrivare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33100 kronor som färgrivare medan männens lön är 36600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30300 kronor31800 kronor
2015 30500 kronor32900 kronor
2016 30700 kronor34400 kronor
2017 31200 kronor34800 kronor
2018 32000 kronor35200 kronor
2019 32600 kronor36400 kronor
2020 32500 kronor36500 kronor
2021 33100 kronor36600 kronor

Lönestatistik för färgrivare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36000
Stockholm32800
Östra Mellansverige38100
Småland med öarna33400
Sydsverige33600
Västsverige38400
Norra Mellansverige31900
Mellersta Norrland36400
Övre Norrland29300

Hur många jobbar som färgrivare i Sverige?

Det är totalt 7100 personer som idag är anställda som färgrivare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7100
Stockholm och Stockholms län470
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län1600
Hallands och Västra Götalands län1900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en färgrivare i lön i månaden?

Medellönen för en färgrivare är 36000 kronor.

Hur många jobbar som färgrivare i Sverige?

Det finns 7100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som färgrivare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till färgrivare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Autoklavskötare, kemisk produktion Lön för en Automationstekniker, installation o. service industrirobotar Lön för en Blyverksarbetare Lön för en Blåsare, kaldoverk Lön för en Blåsare, stålverk Lön för en Bottenbytare, metallugn Lön för en Centrifugskötare, kemisk industri Lön för en Chargerare, kemisk industri Lön för en Destillatör Lön för en Driftledare, avfallshantering Lön för en Driftledare, reningsverk m.m. Lön för en Driftledare, värmeverk m.m. Lön för en Driftmaskinist, kärnkraftverk Lön för en Driftmaskinist, reningsverk Lön för en Driftmaskinist, solenergianläggning Lön för en Driftmaskinist, vattenverk Lön för en Driftmaskinist, värmeverk Lön för en Driftpersonal, vattenrening Lön för en Drifttekniker, energi Lön för en Drifttekniker, förbränningsstation Lön för en Drifttekniker, vattenverk Lön för en Drifttekniker, värmeverk Lön för en Drifttekniker, ångpanna Lön för en Eldare, fartyg Lön för en Eldare, kraft- och värmeanläggn Lön för en Elektrodskötare Lön för en Filtrerare Lön för en Frysmaskinist, anläggning Lön för en Färgblandare Lön för en Färgbrytare Lön för en Färgkokare Lön för en Färgrivare Lön för en Färgtappare Lön för en Gjutlådeskötare, stålverk Lön för en Hyttarbetare, järnbruk Lön för en Hyttmästare, stål- och järnverk Lön för en Hyttskötare, järnbruk Lön för en Indunstare Lön för en Indunstningsoperatör Lön för en Industrirobotoperatör Lön för en Infraktare, stålverk Lön för en Kaldoblåsare Lön för en Kammarugnsskötare, gas Lön för en Kokare, kemisk industri Lön för en Kokillputsare Lön för en Kokillresare Lön för en Kokillskötare Lön för en Kokmästare, kemiteknik Lön för en Kontrollrumsman, masugn Lön för en Kraftstationsmaskinist Lön för en Kraftverksmaskinist Lön för en Kraftverksoperatör Lön för en Kvarnskötare, kemisk produktion Lön för en Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning Lön för en LD-operatör Lön för en Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk Lön för en Maskinist, kyl- och frysanläggning Lön för en Maskinist, ång- Lön för en Maskinoperatör, konstgödsel Lön för en Maskintekniker, vattenverk Lön för en Masugnsarbetare Lön för en Metallkrossare Lön för en Metallraffinerare Lön för en Miljötekniker, avfallshantering Lön för en Nyanserare Lön för en Oljedestillatör Lön för en Oljeraffinerare Lön för en Processoperatör, blykaldo- och raffineringsverk Lön för en Processoperatör, elektrolysverk Lön för en Processoperatör, kemisk industri Lön för en Processoperatör, koksverk Lön för en Processoperatör, konverter/anod Lön för en Processoperatör, kopparsmältverk Lön för en Processoperatör, läkemedel Lön för en Processoperatör, petroleum Lön för en Processoperatör, radioaktivt avfall Lön för en Processoperatör, stålverk Lön för en Processoperatör, svavelverk Lön för en Processoperatör, zinkfumingverk Lön för en Processoperatör, ädelmetallverk Lön för en Processtekniker, reningsverk m.m. Lön för en Processtekniker, värmeverk, m.m. Lön för en Processövervakare, kemisk industri Lön för en Processövervakare, oljerigg Lön för en Processövervakare, raffinaderi Lön för en Provtagare, kemisk industri Lön för en Reglerare, järnmetallverk Lön för en Reglerare, masugn Lön för en Reglerare, stålverk Lön för en Reningsverksmaskinist Lön för en Robotoperatör Lön för en Rostare, metallverk Lön för en Separatorskötare, kemisk produktion Lön för en Sinterblandare Lön för en Sinterbrännare Lön för en Sintrare Lön för en Skrotfraktare, stålverk Lön för en Skrotkrossare, stålverk Lön för en Skrotvägare, stålverk Lön för en Skänkskötare Lön för en Smältare, elektrostålugn Lön för en Smältare, kaldoverk Lön för en Smältare, processoperatör Lön för en Smältare, stålverk Lön för en Smältraffinerare Lön för en Spritdestillatör, kemi Lön för en Stationsmontör, övrig Lön för en Stationstekniker, elkraft Lön för en Strippare, stålverk Lön för en Stripperkranförare Lön för en Stränggjutare, stålverk Lön för en Tappare, metallugn Lön för en Terpentindestillatör Lön för en Ugnskarl, stålverk Lön för en Ugnskolare Lön för en Ugnsskötare, aluminium Lön för en Ugnsskötare, järnsvampverk Lön för en Ugnsskötare, kemisk industri Lön för en Ugnsskötare, legering Lön för en Ugnsskötare, metallverk Lön för en Ugnsskötare, stålverk Lön för en Underhållstekniker, vattenrening Lön för en Uppsättare, masugn Lön för en Uranoperatör Lön för en VA-maskinist Lön för en Vattenverksmaskinist Lön för en Ventilationsmaskinist Lön för en Värmeverksmaskinist Lön för en Ångmaskinist Lön för en Ångpanneeldare Lön för en Ångpannetekniker
Södertälje
Processoperatörer till Sweden Biomanufacturing Center
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Logent AB i Södertälje
Karlshamn
Processoperatör, Reningsverket
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på AAK Sweden AB i Karlshamn
Uppsala
Processoperatör sökes omgående till vår kund i Uppsala!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Uppsala
Klippan
Sommarvikarier till GELITA Sweden AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Gelita Sweden AB i Klippan
Skellefteå
Kemist Sorteringsspecialist Farligt Avfall (Chemical Sorting Specialist)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Minnovation International AB i Skellefteå
Skellefteå
Sök jobbet som operatör utan CV!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Northvolt Ett AB i Skellefteå
Norrköping
Processoperatör till NordArom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Norrköping
Skellefteå
Vi söker processoperatörer till vår kund i Skellefteå!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Skellefteå
Skellefteå
Manufacturing Associate, Quality, sampling and scanning,
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Lernia Bemanning AB i Skellefteå
Skellefteå
Manufacturing Associate, quality checks, fork lift certificate needed
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Lernia Bemanning AB i Skellefteå
Skellefteå
Manufacturing Associate. Quality check and sorting
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Lernia Bemanning AB i Skellefteå
Skellefteå
Operatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Randstad AB i Skellefteå
Stockholm
Processoperatör till fysiskt arbete inom livsviktigt bransch
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Skellefteå
Operatörer, produktionspersonal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Lernia Bemanning AB i Skellefteå
Trollhättan
Driftoperatör sökes till kund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Tranpenad AB i Trollhättan
Skellefteå
Processoperatör - Manufacturing Associate
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Northvolt Ett AB i Skellefteå
Skellefteå
Process Operator - Manufacturing Associate
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Northvolt Ett AB i Skellefteå
Uppsala
Vi söker 3 Processoperatörer till Cytiva i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Lernia Bemanning AB i Uppsala
Ale
Processoperatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB i Ale
Göteborg
Processoperatör till Nynas
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
Skellefteå
Processoperatör till Elektrolysverket Boliden Rönnskär
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Boliden Mineral AB i Skellefteå
Mönsterås
Semestervikariat Produktion Massa/ Torkmaskin/ Energi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Mönsterås
Stenungsund
Sommarjobb Processoperatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på INOVYN Sverige AB i Stenungsund
Göteborg
Battery Recycling Specialist at Volvo Energy
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Volvo Business Services AB i Göteborg
Jönköping
Vi söker lagspelare till vår produktion!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Carlfors Bruk AB i Jönköping
Stockholm
Nyfiken på nya utmaningar?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Vil du jobbe som prosessoperatør i Lillestrøm?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i
Skellefteå
Shift Manager Utilities
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Northvolt Ett AB i Skellefteå
Sundsvall
SEMESTERVIKARIAT OPERATÖR KUBIKENBORG ALUMINIUM AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Kubikenborg Aluminium AB i Sundsvall
Skellefteå
Process Engineer - Recycling
Ledigt jobb som processoperatör, kemisk industri på Northvolt Revolt AB i Skellefteå