Lönestatistik för en driftledare, reningsverk m.m. 2023

Vad tjänar en driftledare, reningsverk m.m. i månaden? Medellönen är 35300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33700 kronor i yrket medan männen har en lön på 35400 kronor. Se även autoklavskötare, kemisk produktion , automationstekniker, installation o. service industrirobotar och blyverksarbetare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 39700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som driftledare, reningsverk m.m..

Medellön, snittlön eller medianlön för en driftledare, reningsverk m.m.?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln driftledare, reningsverk m.m. in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Styr och övervakar anläggningar och maskiner som framställer och distribuerar elektricitet, ånga och hetvatten. Styr anläggningar för förbränning av avfall samt för upptagning, rening och distribution av vatten. Styr kyl- och ventilationsmaskineri.”

Hur ser lönestatistiken ut för en driftledare, reningsverk m.m. i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för driftledare, reningsverk m.m. skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 39700 kronor

 • Kommunalanställd: 33700 kronor

 • Regionanställd 34600 kronor

 • Privatanställd arbetare 36800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som driftledare, reningsverk m.m.? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33700 kronor som driftledare, reningsverk m.m. medan männens lön är 35400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29500 kronor30200 kronor
2015 29600 kronor31000 kronor
2016 30600 kronor31600 kronor
2017 31000 kronor32500 kronor
2018 31700 kronor33400 kronor
2019 32500 kronor33900 kronor
2020 33100 kronor34600 kronor
2021 33700 kronor35400 kronor

Lönestatistik för driftledare, reningsverk m.m. i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige34500
Stockholm35600
Östra Mellansverige34300
Småland med öarna35000
Sydsverige34300
Västsverige34700
Norra Mellansverige34400
Mellersta Norrland33400
Övre Norrland33500

Hur många jobbar som driftledare, reningsverk m.m. i Sverige?

Det är totalt 9000 personer som idag är anställda som driftledare, reningsverk m.m. enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9000
Stockholm och Stockholms län950
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1500
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1100
Blekinge och Skåne län1000
Hallands och Västra Götalands län2200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län940
Västernorrlands och Jämtlands560
Västerbottens och Norrbottens län790

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en driftledare, reningsverk m.m. i lön i månaden?

Medellönen för en driftledare, reningsverk m.m. är 35300 kronor.

Hur många jobbar som driftledare, reningsverk m.m. i Sverige?

Det finns 9000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som driftledare, reningsverk m.m. eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till driftledare, reningsverk m.m.

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Autoklavskötare, kemisk produktion Lön för en Automationstekniker, installation o. service industrirobotar Lön för en Blyverksarbetare Lön för en Blåsare, kaldoverk Lön för en Blåsare, stålverk Lön för en Bottenbytare, metallugn Lön för en Centrifugskötare, kemisk industri Lön för en Chargerare, kemisk industri Lön för en Destillatör Lön för en Driftledare, avfallshantering Lön för en Driftledare, reningsverk m.m. Lön för en Driftledare, värmeverk m.m. Lön för en Driftmaskinist, kärnkraftverk Lön för en Driftmaskinist, reningsverk Lön för en Driftmaskinist, solenergianläggning Lön för en Driftmaskinist, vattenverk Lön för en Driftmaskinist, värmeverk Lön för en Driftpersonal, vattenrening Lön för en Drifttekniker, energi Lön för en Drifttekniker, förbränningsstation Lön för en Drifttekniker, vattenverk Lön för en Drifttekniker, värmeverk Lön för en Drifttekniker, ångpanna Lön för en Eldare, fartyg Lön för en Eldare, kraft- och värmeanläggn Lön för en Elektrodskötare Lön för en Filtrerare Lön för en Frysmaskinist, anläggning Lön för en Färgblandare Lön för en Färgbrytare Lön för en Färgkokare Lön för en Färgrivare Lön för en Färgtappare Lön för en Gjutlådeskötare, stålverk Lön för en Hyttarbetare, järnbruk Lön för en Hyttmästare, stål- och järnverk Lön för en Hyttskötare, järnbruk Lön för en Indunstare Lön för en Indunstningsoperatör Lön för en Industrirobotoperatör Lön för en Infraktare, stålverk Lön för en Kaldoblåsare Lön för en Kammarugnsskötare, gas Lön för en Kokare, kemisk industri Lön för en Kokillputsare Lön för en Kokillresare Lön för en Kokillskötare Lön för en Kokmästare, kemiteknik Lön för en Kontrollrumsman, masugn Lön för en Kraftstationsmaskinist Lön för en Kraftverksmaskinist Lön för en Kraftverksoperatör Lön för en Kvarnskötare, kemisk produktion Lön för en Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning Lön för en LD-operatör Lön för en Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk Lön för en Maskinist, kyl- och frysanläggning Lön för en Maskinist, ång- Lön för en Maskinoperatör, konstgödsel Lön för en Maskintekniker, vattenverk Lön för en Masugnsarbetare Lön för en Metallkrossare Lön för en Metallraffinerare Lön för en Miljötekniker, avfallshantering Lön för en Nyanserare Lön för en Oljedestillatör Lön för en Oljeraffinerare Lön för en Processoperatör, blykaldo- och raffineringsverk Lön för en Processoperatör, elektrolysverk Lön för en Processoperatör, kemisk industri Lön för en Processoperatör, koksverk Lön för en Processoperatör, konverter/anod Lön för en Processoperatör, kopparsmältverk Lön för en Processoperatör, läkemedel Lön för en Processoperatör, petroleum Lön för en Processoperatör, radioaktivt avfall Lön för en Processoperatör, stålverk Lön för en Processoperatör, svavelverk Lön för en Processoperatör, zinkfumingverk Lön för en Processoperatör, ädelmetallverk Lön för en Processtekniker, reningsverk m.m. Lön för en Processtekniker, värmeverk, m.m. Lön för en Processövervakare, kemisk industri Lön för en Processövervakare, oljerigg Lön för en Processövervakare, raffinaderi Lön för en Provtagare, kemisk industri Lön för en Reglerare, järnmetallverk Lön för en Reglerare, masugn Lön för en Reglerare, stålverk Lön för en Reningsverksmaskinist Lön för en Robotoperatör Lön för en Rostare, metallverk Lön för en Separatorskötare, kemisk produktion Lön för en Sinterblandare Lön för en Sinterbrännare Lön för en Sintrare Lön för en Skrotfraktare, stålverk Lön för en Skrotkrossare, stålverk Lön för en Skrotvägare, stålverk Lön för en Skänkskötare Lön för en Smältare, elektrostålugn Lön för en Smältare, kaldoverk Lön för en Smältare, processoperatör Lön för en Smältare, stålverk Lön för en Smältraffinerare Lön för en Spritdestillatör, kemi Lön för en Stationsmontör, övrig Lön för en Stationstekniker, elkraft Lön för en Strippare, stålverk Lön för en Stripperkranförare Lön för en Stränggjutare, stålverk Lön för en Tappare, metallugn Lön för en Terpentindestillatör Lön för en Ugnskarl, stålverk Lön för en Ugnskolare Lön för en Ugnsskötare, aluminium Lön för en Ugnsskötare, järnsvampverk Lön för en Ugnsskötare, kemisk industri Lön för en Ugnsskötare, legering Lön för en Ugnsskötare, metallverk Lön för en Ugnsskötare, stålverk Lön för en Underhållstekniker, vattenrening Lön för en Uppsättare, masugn Lön för en Uranoperatör Lön för en VA-maskinist Lön för en Vattenverksmaskinist Lön för en Ventilationsmaskinist Lön för en Värmeverksmaskinist Lön för en Ångmaskinist Lön för en Ångpanneeldare Lön för en Ångpannetekniker
Vårgårda
Underhållstekniker sökes till Vårgårda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på Lernia Bemanning AB i Vårgårda
Stockholm
Drifttekniker till Coor - centralt i Stockholm.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som driftmaskinist, reningsverk på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Solna
Drifttekniker till Coor - centralt i Stockholm.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som driftmaskinist, reningsverk på Prowork Bemanning AB i Solna
Västerås
Vafabmiljö söker Drifttekniker till biogasanläggningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drifttekniker, förbränningsstation på Vafabmiljö Kommunalförbund i Västerås
Ydre
Drifttekniker VA-Gata-Park
Ledigt jobb som driftmaskinist, reningsverk på Ydre kommun i Ydre
Solna
Driftoperatör sökes till våtsiktsanläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som driftmaskinist, reningsverk på Prowork Bemanning AB i Solna
Stockholm
Driftoperatör sökes till våtsiktsanläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processtekniker, vattenrening på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Driftoperatör sökes till våtsiktsanläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som driftmaskinist, reningsverk på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Luleå
Drifttekniker till vår biogasanläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drifttekniker, förbränningsstation på Luleå MiljöResurs AB i Luleå
Gnesta
Drifttekniker VA-enheten
Ledigt jobb som driftmaskinist, reningsverk på Gnesta kommun i Gnesta
Göteborg
Drifttekniker Specialugn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drifttekniker, förbränningsstation på Renova AB i Göteborg
Boden
Är du vår nya Drifttekniker?
Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Bodens Energi AB i Boden
Stockholm
SALAB- Gustavsberg söker Underhållstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på WeStaff Sweden AB i Stockholm
Stockholm
SALAB- Gustavsberg söker Underhållstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på WeStaff Sweden AB i Stockholm
Karlskrona
Affärsverken söker Drifttekniker sommar 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som driftmaskinist, värmeverk på Affärsverken Karlskrona AB i Karlskrona
Askersund
Driftsoperatör Zinkgruvan Mining
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processtekniker, vattenrening på Zinkgruvan Mining AB i Askersund
Stockholm
Maintenance Technician/ Drifttekniker- Datacenter Gävle
Ledigt jobb som driftmaskinist, värmeverk på Microsoft Sweden 1172 AB i Stockholm
Göteborg
Sommarjobb för studenter på Volvo Construction Equipment i Braås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stationsmontör på Volvo Business Services AB i Göteborg
Älmhult
Processtekniker VA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processtekniker, vattenrening på Älmhults kommun i Älmhult
Gislaved
Kyltekniker till Cretec
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kylmaskinist, kyl- och frysanläggning på OnePartnerGroup GGVV AB i Gislaved
Lidköping
Semestervikarier Lidköping Energi
Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Lidköping Energi AB i Lidköping
Linköping
Underhållstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på Tekniska Verken i Linköping AB (Publ) i Linköping
Borlänge
Drifttekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drifttekniker, värmeverk på AB Stora Tunabyggen i Borlänge
Göteborg
Underhållstekniker till gaturenhållning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Helsingborg
Drifttekniker - Helsingborg
Ledigt jobb som drifttekniker, förbränningsstation på Processbemanning Svenska AB i Helsingborg
Jönköping
Drifttekniker Simsholmens ARV
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som driftmaskinist, reningsverk på Jönköpings kommun i Jönköping
Kungsbacka
Resande Drift- och Underhållstekniker inom kraft, värme, kyla och process
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drifttekniker, värmeverk på K Energitjänst AB i Kungsbacka
Kalmar
Drifttekniker avd. Avlopp
Ledigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på Kalmar Vatten AB i Kalmar
Nybro
Nybro Energi söker sommarvikarier som drifttekniker till Kraftvärmeverk.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Nybro kommun i Nybro
Linköping
Kraftsystemspecialist Anläggningsutveckling Regionnät
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kraftverksoperatör på Vattenfall AB i Linköping