Vad tjänar en miljötekniker, avfallshantering i lön 2022?

Miljötekniker, avfallshantering har 35300 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 33700 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 35400 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till miljötekniker, avfallshantering.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en miljötekniker, avfallshantering?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Styr och övervakar anläggningar och maskiner som framställer och distribuerar elektricitet, ånga och hetvatten. Styr anläggningar för förbränning av avfall samt för upptagning, rening och distribution av vatten. Styr kyl- och ventilationsmaskineri.”

Hur ser lönestatistiken ut för en miljötekniker, avfallshantering i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för miljötekniker, avfallshantering skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 39700 kronor

 • Kommunalanställd: 33700 kronor

 • Landstingsanställning 34600 kronor

 • Privatanställd arbetare 36800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som miljötekniker, avfallshantering? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33700 kronor som miljötekniker, avfallshantering medan männens lön är 35400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29500 kronor 30200 kronor
2015 29600 kronor 31000 kronor
2016 30600 kronor 31600 kronor
2017 31000 kronor 32500 kronor
2018 31700 kronor 33400 kronor
2019 32500 kronor 33900 kronor
2020 33100 kronor 34600 kronor
2021 33700 kronor 35400 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för miljötekniker, avfallshantering.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som miljötekniker, avfallshantering i Sverige?

Det är totalt 9000 personer som idag är anställda som miljötekniker, avfallshantering enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9000
Stockholm och Stockholms län950
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1500
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1100
Blekinge och Skåne län1000
Hallands och Västra Götalands län2200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län940
Västernorrlands och Jämtlands560
Västerbottens och Norrbottens län790

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en miljötekniker, avfallshantering i lön i månaden?

Medellönen för en miljötekniker, avfallshantering är 35300 kronor.

Hur många jobbar som miljötekniker, avfallshantering i Sverige?

Det finns 9000 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Löneförhandling med chef

Söker du jobb som miljötekniker, avfallshantering eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan

>

Lönestatistik för miljötekniker, avfallshantering i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 35600 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige34500
Stockholm35600
Östra Mellansverige34300
Småland med öarna35000
Sydsverige34300
Västsverige34700
Norra Mellansverige34400
Mellersta Norrland33400
Övre Norrland33500

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som miljötekniker, avfallshantering.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till miljötekniker, avfallshantering

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Autoklavskötare, kemisk produktion
Automationstekniker, installation o. service industrirobotar
Blyverksarbetare
Blåsare, kaldoverk
Blåsare, stålverk
Bottenbytare, metallugn
Centrifugskötare, kemisk industri
Chargerare, kemisk industri
Destillatör
Driftledare, avfallshantering
Driftledare, reningsverk m.m.
Driftledare, värmeverk m.m.
Driftmaskinist, kärnkraftverk
Driftmaskinist, reningsverk
Driftmaskinist, solenergianläggning
Driftmaskinist, vattenverk
Driftmaskinist, värmeverk
Driftpersonal, vattenrening
Drifttekniker, energi
Drifttekniker, förbränningsstation
Drifttekniker, vattenverk
Drifttekniker, värmeverk
Drifttekniker, ångpanna
Eldare, fartyg
Eldare, kraft- och värmeanläggn
Elektrodskötare
Filtrerare
Frysmaskinist, anläggning
Färgblandare
Färgbrytare
Färgkokare
Färgrivare
Färgtappare
Gjutlådeskötare, stålverk
Hyttarbetare, järnbruk
Hyttmästare, stål- och järnverk
Hyttskötare, järnbruk
Indunstare
Indunstningsoperatör
Industrirobotoperatör
Infraktare, stålverk
Kaldoblåsare
Kammarugnsskötare, gas
Kokare, kemisk industri
Kokillputsare
Kokillresare
Kokillskötare
Kokmästare, kemiteknik
Kontrollrumsman, masugn
Kraftstationsmaskinist
Kraftverksmaskinist
Kraftverksoperatör
Kvarnskötare, kemisk produktion
Kylmaskinist, kyl- och frysanläggning
LD-operatör
Maskinist, drift-; kraftverk, vattenverk, värmeverk
Maskinist, kyl- och frysanläggning
Maskinist, ång-
Maskinoperatör, konstgödsel
Maskintekniker, vattenverk
Masugnsarbetare
Metallkrossare
Metallraffinerare
Miljötekniker, avfallshantering
Nyanserare
Oljedestillatör
Oljeraffinerare
Processoperatör, blykaldo- och raffineringsverk
Processoperatör, elektrolysverk
Processoperatör, kemisk industri
Processoperatör, koksverk
Processoperatör, konverter/anod
Processoperatör, kopparsmältverk
Processoperatör, läkemedel
Processoperatör, petroleum
Processoperatör, radioaktivt avfall
Processoperatör, stålverk
Processoperatör, svavelverk
Processoperatör, zinkfumingverk
Processoperatör, ädelmetallverk
Processtekniker, reningsverk m.m.
Processtekniker, värmeverk, m.m.
Processövervakare, kemisk industri
Processövervakare, oljerigg
Processövervakare, raffinaderi
Provtagare, kemisk industri
Reglerare, järnmetallverk
Reglerare, masugn
Reglerare, stålverk
Reningsverksmaskinist
Robotoperatör
Rostare, metallverk
Separatorskötare, kemisk produktion
Sinterblandare
Sinterbrännare
Sintrare
Skrotfraktare, stålverk
Skrotkrossare, stålverk
Skrotvägare, stålverk
Skänkskötare
Smältare, elektrostålugn
Smältare, kaldoverk
Smältare, processoperatör
Smältare, stålverk
Smältraffinerare
Spritdestillatör, kemi
Stationsmontör, övrig
Stationstekniker, elkraft
Strippare, stålverk
Stripperkranförare
Stränggjutare, stålverk
Tappare, metallugn
Terpentindestillatör
Ugnskarl, stålverk
Ugnskolare
Ugnsskötare, aluminium
Ugnsskötare, järnsvampverk
Ugnsskötare, kemisk industri
Ugnsskötare, legering
Ugnsskötare, metallverk
Ugnsskötare, stålverk
Underhållstekniker, vattenrening
Uppsättare, masugn
Uranoperatör
VA-maskinist
Vattenverksmaskinist
Ventilationsmaskinist
Värmeverksmaskinist
Ångmaskinist
Ångpanneeldare
Ångpannetekniker
Umeå
Vakin söker Produktionstekniker till Produktion VA Avlopp Umeå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som driftmaskinist, reningsverk på Vatten och Avfallskompetens i Norr AB i Umeå

Sunne
Drifttekniker till Rottneros Bruk
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Qtym AB i Sunne

Nynäshamn
Drift- och underhållstekniker

Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Adven Sverige AB i Nynäshamn

Stockholm
Driftledare sökes till våtsiksantläggning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som processtekniker, vattenrening på Prowork Bemanning AB i Stockholm

Stockholm
Teknisk kundansvarig (TAM) till SFAB
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Experis AB i Stockholm

Gällivare
Drifttekniker / Energitekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Bravura Sverige AB i Gällivare

Halmstad
TopWork söker resande servicetekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på TopWork Sverige AB i Halmstad

Värnamo
TopWork söker resande servicetekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på TopWork Sverige AB i Värnamo

Gnosjö
TopWork söker resande servicetekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på TopWork Sverige AB i Gnosjö

Värnamo
Montör/Installatör till ABB Control Room Solutions i Ryssby
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som stationsmontör på ABB AB i Värnamo

Stockholm
Ångmaskinist till Strömma Turism & Sjöfart AB

Ledigt jobb som ångmaskinist på Marinkraft Bemanning Sverige AB i Stockholm

Skövde
Drifttekniker, inriktning energioptimering
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Skövde kommun i Skövde

Skellefteå
VVS-Teknikansvarig
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som maskintekniker, vattenverk på AFRY AB i Skellefteå

Linköping
Servicetekniker till Tekniska verken i Linköping

Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på OnePartnerGroup Östergötland AB i Linköping

Linköping
VA-tekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på Tekniska Verken i Linköping AB (Publ) i Linköping

Malmö
Drifttekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som driftmaskinist, reningsverk på Randstad AB i Malmö

Stockholm
Servicetekniker till innovationsbolag inom vattenrening 💧

Ledigt jobb som processtekniker, vattenrening på Wrknest AB i Stockholm

Ljusdal
Drifttekniker Fjärrvärme till Ljusdal Energi
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Randstad AB i Ljusdal

Malmö
Servicetekniker VA (Vatten/Avlopp) placering i Malmö
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på Mekano AB i Malmö

Stockholm
Servicetekniker till Waterman
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som underhållstekniker, vattenrening på Bravura Sverige AB i Stockholm

Hällefors
Drift- och Underhållstekniker Hällefors

Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Adven Sverige AB i Hällefors

Timrå
Projektledare till Assemblin El i Sundsvall
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som arbetsledare, elkraft på AB Terminalen i Timrå

Tranås
Quality Engineer in Quality Management Systems
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som maskintekniker, vattenverk på Bosch Thermoteknik AB i Tranås

Östhammar
Processtekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som processtekniker, vattenrening på Gästrike Vatten AB i Östhammar

Kalmar
Svenska Kyrkan söker en Drifttekniker/Krematorietekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drifttekniker, förbränningsstation på Premier Service Sverige AB i Kalmar

Sollefteå
Produktionsplanerare till Statkraft Sollefteå

Ledigt jobb som arbetsledare, elkraft på OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB i Sollefteå

Gotland
Drifttekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som maskintekniker, vattenverk på REGION GOTLAND i Gotland

Säffle
Solör Bioenergi – Teknisk förvaltare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drifttekniker, värmeverk på Testhuset Urval & Utveckling AB i Säffle

Uppsala
Arbetsledare på litet företag
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som arbetsledare, elkraft på Sandbergs Trygghetsprodukter AB i Uppsala

Kungsbacka
Drifttekniker till Kungsbackas avloppsrening
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drifttekniker, förbränningsstation på Kungsbacka kommun i Kungsbacka