Lönestatistik för en kriminalvårdare 2023

Vad tjänar en kriminalvårdare i månaden? Medellönen är 28700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 28200 kronor i yrket medan männen har en lön på 29000 kronor. Se även ambassadväktare , ambulansförare, brandman och arbetsinstruktör, kriminalvård .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 28700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kriminalvårdare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kriminalvårdare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 28700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kriminalvårdare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Svarar för vård och tillsyn av intagna på krimi­nalvårdsanstalter och allmänna häkten. Övervakar ordning och säkerhet. Aktiverar de intagna i olika fritidsverksamheter samt bedriver motivationsarbete.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kriminalvårdare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kriminalvårdare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 28700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kriminalvårdare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 28200 kronor som kriminalvårdare medan männens lön är 29000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 24900 kronor25400 kronor
2015 25500 kronor25900 kronor
2016 25500 kronor26100 kronor
2017 26100 kronor26800 kronor
2018 26800 kronor27500 kronor
2019 27500 kronor28400 kronor
2020 28200 kronor28900 kronor
2021 28200 kronor29000 kronor

Lönestatistik för kriminalvårdare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige28600
Stockholm29400
Östra Mellansverige28100
Småland med öarna28400
Sydsverige29100
Västsverige28400
Norra Mellansverige28500
Mellersta Norrland28200
Övre Norrland29100

Hur många jobbar som kriminalvårdare i Sverige?

Det är totalt 6800 personer som idag är anställda som kriminalvårdare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige6800
Stockholm och Stockholms län1600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län460
Blekinge och Skåne län880
Hallands och Västra Götalands län1300
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län280
Västernorrlands och Jämtlands310
Västerbottens och Norrbottens län190

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kriminalvårdare i lön i månaden?

Medellönen för en kriminalvårdare är 28700 kronor.

Hur många jobbar som kriminalvårdare i Sverige?

Det finns 6800 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kriminalvårdare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kriminalvårdare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ambassadväktare Lön för en Ambulansförare, brandman Lön för en Arbetsinstruktör, kriminalvård Lön för en Arrestvakt Lön för en Badbevakare Lön för en Badbiträde Lön för en Badmästare Lön för en Badvakt Lön för en Badvärd Lön för en Bassängvakt Lön för en Besiktningsbrandmästare Lön för en Bevakningsföreståndare Lön för en Bevakningsman, järnväg Lön för en Bevakningsman, väktare Lön för en Brandbefäl Lön för en Brandförman Lön för en Brandman Lön för en Brandman, ambulansförare Lön för en Brandmästare Lön för en Brandvakt Lön för en Butikskontrollant Lön för en Båtväktare Lön för en Cykelvakt Lön för en Detektiv Lön för en Dörrvakt Lön för en Entrévakt Lön för en Entrévärd Lön för en Expeditionsvakt Lön för en Fjällräddare Lön för en Flaggvakt Lön för en Flygplatsbrandman Lön för en Flygplatskontrollant Lön för en Flygplatsvakt Lön för en Fångtransportör Lön för en Garagevakt Lön för en Gränskontrollant Lön för en Hamnskyddskontrollant Lön för en Hamnvakt Lön för en Hundförare, väktare Lön för en Industrivakt Lön för en Insatsledare Lön för en Jakttillsynsman Lön för en Kriminalvårdare Lön för en Kriminalvårdsassistent Lön för en Kustradioassistent Lön för en Larmoperatör Lön för en Livvakt, övrig Lön för en Museivakt Lön för en Nattvakt Lön för en On Scene Coordinator Lön för en Ordningsvakt Lön för en OSC Lön för en Parkeringsvakt Lön för en Parkeringsvärd Lön för en Passkontrollant Lön för en Personskyddsväktare, övrig Lön för en Pistör Lön för en Planeringsbrandmästare Lön för en Portvakt, industri etc. Lön för en Privatdetektiv Lön för en Receptionsväktare Lön för en Räddningsdykare Lön för en Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral Lön för en Räddningsledare, kommunal räddningstjänst Lön för en Rökdykare Lön för en Signalvakt Lön för en Simhallsvakt Lön för en Sjöbevakningsassistent Lön för en Sjöfartskontrollant Lön för en Sjöräddningsledare Lön för en Skidpatrullör Lön för en Skyddsvakt Lön för en Slottsvakt Lön för en Slottsväbel Lön för en SOS-operatör Lön för en Spelhallsvakt Lön för en Spårvakt Lön för en Stationär väktare Lön för en Strandvakt Lön för en Säkerhetskontrollant, flygplats Lön för en Säkerhetsvakt, flygplats Lön för en Telegrafist Lön för en Tillsynsman, kriminalvård Lön för en Trafiklots Lön för en Trafiknykterhetskontrollant Lön för en Trafikvakt, parkeringsvakt Lön för en Trafikvakt, signalvakt Lön för en Trafikövervakare Lön för en Transportförare, persontransport Lön för en Tunnelbanevakt Lön för en Vaktman Lön för en Varuhuskontrollant Lön för en Varuhusvakt Lön för en Vattendykare Lön för en Vårdare, kriminalvård Lön för en Vägvakt Lön för en Väktare Lön för en Värd, entré Lön för en Värdetransportör
Halmstad
Arrestantvakter för timanställning i Halmstad och Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Halmstad
Halmstad
Arrestantvakter till Halmstad och Varberg, tillsvidare, PO Halland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Halmstad
Skövde
Arrestantvakter för timanställning i Skövde och Lidköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Skövde
Skövde
Arrestantvakter till Skövde och Lidköping, tillsvidare, PO Skaraborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Skövde
Trollhättan
Arrestantvakter för timanställning till Trollhättan och Uddevalla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Trollhättan
Strängnäs
Produktionsledare till anstalten Mariefred
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Strängnäs
Strängnäs
Produktionsledare anstalten Mariefred, semestervikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Strängnäs
Trollhättan
Arrestantvakter till Trollhättan och Uddevalla, tillsvidare, PO Fyrbodal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Trollhättan
Alingsås
Arrestantvakter för timanställning till Alingsås och Borås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Alingsås
Alingsås
Arrestantvakter till Borås och Alingsås, tillsvidare, PO Älvsborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Alingsås
Uppsala
Kriminalvårdare till anstalten Åby, tillsvidare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Uppsala
Sala
Kriminalvårdare till anstalt och häkte Salberga, semestervikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Sala
Sala
Kriminalvårdare till anstalt och häkte Salberga, Tillsvidare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Sala
Västerås
Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten Västerås, Semestervik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Västerås
Uppsala
Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten Uppsala, Semestervikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Uppsala
Västerås
Kriminalvårdare till anstalten Tillberga, semestervikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Västerås
Uppsala
Vakthavande befäl till anstalten Åby i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Uppsala
Göteborg
Produktionsledare anstalten Skogome
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Göteborg
Mölndal
Kriminalvårdare till anstalten Sagsjön
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Mölndal
Tidaholm
Säkerhetshandläggare till Tidaholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Tidaholm
Umeå
Kriminalvårdare till nationella transportenheten Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Umeå
Västervik
Vakthavande befäl till anstalten Västervik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Västervik
Huddinge
Bevakningsoperatör till häktet Huddinge sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Huddinge
Norrtälje
Kriminalvårdare till anstalten Norrtälje, semestervikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Norrtälje
Kristianstad
Vakthavande befäl häktet Kristianstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Kristianstad
Kristianstad
Vakthavande befäl häktet Kristianstad ( Vikariat )
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Kristianstad
Örebro
Kriminalvårdare Kumla, Hinseberg, Frivården, Häktet Örebro, Semestervikaria
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Örebro
Höör
Kriminalvårdare till anstalten Ringsjön, sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Höör
Lund
Kriminalvårdare till anstalten Ringsjön, sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Lund
Tidaholm
Kriminalvårdare till anstalten Tidaholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Tidaholm