Lönestatistik för en gränskontrollant 2023

Vad tjänar en gränskontrollant i månaden? Medellönen är 31200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29700 kronor i yrket medan männen har en lön på 31600 kronor. Se även ambassadväktare , ambulansförare, brandman och arbetsinstruktör, kriminalvård .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 31300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som gränskontrollant.

Medellön, snittlön eller medianlön för en gränskontrollant?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln gränskontrollant in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Patrullerar och bevakar fastigheter och områden. Kontrollerar tillträde till olika inrättningar och övervakar ordning vid offentliga evenemang m.m. Agerar vid larm och störningar, kontaktar vid behov t.ex. polis eller brandkår. Svarar för säkerhetskontroller vid flygplatser och i hamnar. Transporterar kontanter och andra värdeföremål. Skyddar vid behov enskilda personer.”

Hur ser lönestatistiken ut för en gränskontrollant i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för gränskontrollant skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 28700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 31300 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som gränskontrollant? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29700 kronor som gränskontrollant medan männens lön är 31600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25900 kronor27200 kronor
2015 26800 kronor28600 kronor
2016 27500 kronor29200 kronor
2017 28100 kronor29500 kronor
2018 28400 kronor30500 kronor
2019 28900 kronor29900 kronor
2020 28800 kronor30500 kronor
2021 29700 kronor31600 kronor

Lönestatistik för gränskontrollant i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige30100
Stockholm29900
Östra Mellansverige32800
Småland med öarna28800
Sydsverige29400
Västsverige29400
Norra Mellansverige29500
Mellersta Norrland29100
Övre Norrland29400

Hur många jobbar som gränskontrollant i Sverige?

Det är totalt 18300 personer som idag är anställda som gränskontrollant enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige18300
Stockholm och Stockholms län6800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län740
Blekinge och Skåne län2500
Hallands och Västra Götalands län2700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands270
Västerbottens och Norrbottens län750

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en gränskontrollant i lön i månaden?

Medellönen för en gränskontrollant är 31200 kronor.

Hur många jobbar som gränskontrollant i Sverige?

Det finns 18300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som gränskontrollant eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till gränskontrollant

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ambassadväktare Lön för en Ambulansförare, brandman Lön för en Arbetsinstruktör, kriminalvård Lön för en Arrestvakt Lön för en Badbevakare Lön för en Badbiträde Lön för en Badmästare Lön för en Badvakt Lön för en Badvärd Lön för en Bassängvakt Lön för en Besiktningsbrandmästare Lön för en Bevakningsföreståndare Lön för en Bevakningsman, järnväg Lön för en Bevakningsman, väktare Lön för en Brandbefäl Lön för en Brandförman Lön för en Brandman Lön för en Brandman, ambulansförare Lön för en Brandmästare Lön för en Brandvakt Lön för en Butikskontrollant Lön för en Båtväktare Lön för en Cykelvakt Lön för en Detektiv Lön för en Dörrvakt Lön för en Entrévakt Lön för en Entrévärd Lön för en Expeditionsvakt Lön för en Fjällräddare Lön för en Flaggvakt Lön för en Flygplatsbrandman Lön för en Flygplatskontrollant Lön för en Flygplatsvakt Lön för en Fångtransportör Lön för en Garagevakt Lön för en Gränskontrollant Lön för en Hamnskyddskontrollant Lön för en Hamnvakt Lön för en Hundförare, väktare Lön för en Industrivakt Lön för en Insatsledare Lön för en Jakttillsynsman Lön för en Kriminalvårdare Lön för en Kriminalvårdsassistent Lön för en Kustradioassistent Lön för en Larmoperatör Lön för en Livvakt, övrig Lön för en Museivakt Lön för en Nattvakt Lön för en On Scene Coordinator Lön för en Ordningsvakt Lön för en OSC Lön för en Parkeringsvakt Lön för en Parkeringsvärd Lön för en Passkontrollant Lön för en Personskyddsväktare, övrig Lön för en Pistör Lön för en Planeringsbrandmästare Lön för en Portvakt, industri etc. Lön för en Privatdetektiv Lön för en Receptionsväktare Lön för en Räddningsdykare Lön för en Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral Lön för en Räddningsledare, kommunal räddningstjänst Lön för en Rökdykare Lön för en Signalvakt Lön för en Simhallsvakt Lön för en Sjöbevakningsassistent Lön för en Sjöfartskontrollant Lön för en Sjöräddningsledare Lön för en Skidpatrullör Lön för en Skyddsvakt Lön för en Slottsvakt Lön för en Slottsväbel Lön för en SOS-operatör Lön för en Spelhallsvakt Lön för en Spårvakt Lön för en Stationär väktare Lön för en Strandvakt Lön för en Säkerhetskontrollant, flygplats Lön för en Säkerhetsvakt, flygplats Lön för en Telegrafist Lön för en Tillsynsman, kriminalvård Lön för en Trafiklots Lön för en Trafiknykterhetskontrollant Lön för en Trafikvakt, parkeringsvakt Lön för en Trafikvakt, signalvakt Lön för en Trafikövervakare Lön för en Transportförare, persontransport Lön för en Tunnelbanevakt Lön för en Vaktman Lön för en Varuhuskontrollant Lön för en Varuhusvakt Lön för en Vattendykare Lön för en Vårdare, kriminalvård Lön för en Vägvakt Lön för en Väktare Lön för en Värd, entré Lön för en Värdetransportör
Stockholm
6 vacant Guard positions
Ledigt jobb som skyddsvakt på Amerikanska Ambassaden i Stockholm
Härryda
Skyddsvakt sommarvikariat samt behov
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsvakt på Securitas AB i Härryda
Stockholm
Avarn Security söker säkerhetskontrollpersonal för deltidsjobb på Arlanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som flygplatskontrollant på Avarn Security AB i Stockholm
Uppsala
Avarn Security söker säkerhetskontrollpersonal för deltid på Arlanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som flygplatskontrollant på Avarn Security AB i Uppsala
Sigtuna
Avarn Security söker säkerhetskontrollpersonal för deltid på Arlanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som flygplatskontrollant på Avarn Security AB i Sigtuna
Stockholm
Avarn Security söker säkerhetspersonal för sommarjobb på Arlanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som flygplatskontrollant på Avarn Security AB i Stockholm
Uppsala
Avarn Security söker säkerhetspersonal för sommarjobb på Arlanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som flygplatskontrollant på Avarn Security AB i Uppsala
Sigtuna
Avarn Security söker säkerhetspersonal för sommarjobb på Arlanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som flygplatskontrollant på Avarn Security AB i Sigtuna
Sigtuna
Avarn söker skyddsvakter för sommarjobb på Arlanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsvakt på Avarn Security AB i Sigtuna
Kalmar
Avarn Security söker skyddsvakter Kalmar, Oskarshamn och Karlskrona
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsvakt på Avarn Security AB i Kalmar
Oskarshamn
Avarn Security söker skyddsvakter till objekt i närheten av Oskarshamn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsvakt på Avarn Security AB i Oskarshamn
Stockholm
Väktare sökes till myndighetsuppdrag i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Securus Säkerhet i Sverige AB i Stockholm
Arboga
Vi söker en skyddsvakt till Arboga (heltid)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skyddsvakt på Avarn Security AB i Arboga
Göteborg
Rättspsykiatrin söker semestervikarier till Säkerhetsenheten!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsvakt på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Malmö
Väktare / - Civil butikskontrollant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Prevaka Security AB i Malmö
Osby
Väktare sommarvikariat med chans till förlängning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Safepartner i Osby AB i Osby
Kalmar
Väktare rond till Kalmar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Securitas AB i Kalmar
Eksjö
Eksjö tingsrätt söker ordningsvakt/administratör (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordningsvakt på Sveriges Domstolar i Eksjö
Norrköping
Väktare till pappersbruk i Skärblacka
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Commuter Security Group AB i Norrköping
Sigtuna
Säkerhetspersonal Arlanda 50%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som flygplatskontrollant på Icts Sweden AB i Sigtuna
Falun
Värdetransportör Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som värdetransportör på Loomis Sverige AB i Falun
Stockholm
Strosa & Nosa söker vikarier
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hundförare på Strosa & Nosa AB i Stockholm
Göteborg
Brandvakter/säkerhetsvakter sökes för extraarbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsvakt på Arena Personal Sverige AB i Göteborg
Stockholm
PRISMA Security söker Väktare för stationär bevakning och rondering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Prisma Security AB i Stockholm
Uppsala
PRISMA Security söker Ordningsvakter till event avdelning i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordningsvakt på Prisma Security AB i Uppsala
Stockholm
PRISMA Security söker Ordningsvakter till SKANSEN
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordningsvakt på Prisma Security AB i Stockholm
Stockholm
Väktarutbildad arbetsledare/kvalificerad gruppledare sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Securus Säkerhet i Sverige AB i Stockholm
Tanum
Väktare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Q Security AB i Tanum
Uddevalla
Väktare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Q Security AB i Uddevalla
Uddevalla
Väktare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väktare på Q Security AB i Uddevalla