Lönestatistik för en ambulansförare, brandman 2023

Vad tjänar en ambulansförare, brandman i månaden? Medellönen är 34200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32200 kronor i yrket medan männen har en lön på 34300 kronor. Se även ambassadväktare , ambulansförare, brandman och arbetsinstruktör, kriminalvård .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 34800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ambulansförare, brandman.

Medellön, snittlön eller medianlön för en ambulansförare, brandman?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ambulansförare, brandman in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Släcker bränder och gör räddningsinsatser vid exempelvis trafikolyckor. Förebygger, hindrar och begränsar skador på människor, egendom eller i miljön vid olyckshändelser. Bearbetar skador när olja, farliga kemikalier och andra skadliga ämnen läckt ut. Informerar om brand­skydd.”

Hur ser lönestatistiken ut för en ambulansförare, brandman i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ambulansförare, brandman skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 34200 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 34800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ambulansförare, brandman? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32200 kronor som ambulansförare, brandman medan männens lön är 34300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27300 kronor29500 kronor
2015 28400 kronor30100 kronor
2016 28500 kronor30700 kronor
2017 29200 kronor31300 kronor
2018 30500 kronor32200 kronor
2019 31000 kronor33000 kronor
2020 31300 kronor33500 kronor
2021 32200 kronor34300 kronor

Lönestatistik för ambulansförare, brandman i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige33400
Stockholm34700
Östra Mellansverige32500
Småland med öarna33500
Sydsverige32700
Västsverige34000
Norra Mellansverige32500
Mellersta Norrland31600
Övre Norrland32200

Hur många jobbar som ambulansförare, brandman i Sverige?

Det är totalt 5400 personer som idag är anställda som ambulansförare, brandman enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5400
Stockholm och Stockholms län1200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län490
Blekinge och Skåne län690
Hallands och Västra Götalands län1200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län560
Västernorrlands och Jämtlands200
Västerbottens och Norrbottens län290

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ambulansförare, brandman i lön i månaden?

Medellönen för en ambulansförare, brandman är 34200 kronor.

Hur många jobbar som ambulansförare, brandman i Sverige?

Det finns 5400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som ambulansförare, brandman eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till ambulansförare, brandman

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ambassadväktare Lön för en Ambulansförare, brandman Lön för en Arbetsinstruktör, kriminalvård Lön för en Arrestvakt Lön för en Badbevakare Lön för en Badbiträde Lön för en Badmästare Lön för en Badvakt Lön för en Badvärd Lön för en Bassängvakt Lön för en Besiktningsbrandmästare Lön för en Bevakningsföreståndare Lön för en Bevakningsman, järnväg Lön för en Bevakningsman, väktare Lön för en Brandbefäl Lön för en Brandförman Lön för en Brandman Lön för en Brandman, ambulansförare Lön för en Brandmästare Lön för en Brandvakt Lön för en Butikskontrollant Lön för en Båtväktare Lön för en Cykelvakt Lön för en Detektiv Lön för en Dörrvakt Lön för en Entrévakt Lön för en Entrévärd Lön för en Expeditionsvakt Lön för en Fjällräddare Lön för en Flaggvakt Lön för en Flygplatsbrandman Lön för en Flygplatskontrollant Lön för en Flygplatsvakt Lön för en Fångtransportör Lön för en Garagevakt Lön för en Gränskontrollant Lön för en Hamnskyddskontrollant Lön för en Hamnvakt Lön för en Hundförare, väktare Lön för en Industrivakt Lön för en Insatsledare Lön för en Jakttillsynsman Lön för en Kriminalvårdare Lön för en Kriminalvårdsassistent Lön för en Kustradioassistent Lön för en Larmoperatör Lön för en Livvakt, övrig Lön för en Museivakt Lön för en Nattvakt Lön för en On Scene Coordinator Lön för en Ordningsvakt Lön för en OSC Lön för en Parkeringsvakt Lön för en Parkeringsvärd Lön för en Passkontrollant Lön för en Personskyddsväktare, övrig Lön för en Pistör Lön för en Planeringsbrandmästare Lön för en Portvakt, industri etc. Lön för en Privatdetektiv Lön för en Receptionsväktare Lön för en Räddningsdykare Lön för en Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral Lön för en Räddningsledare, kommunal räddningstjänst Lön för en Rökdykare Lön för en Signalvakt Lön för en Simhallsvakt Lön för en Sjöbevakningsassistent Lön för en Sjöfartskontrollant Lön för en Sjöräddningsledare Lön för en Skidpatrullör Lön för en Skyddsvakt Lön för en Slottsvakt Lön för en Slottsväbel Lön för en SOS-operatör Lön för en Spelhallsvakt Lön för en Spårvakt Lön för en Stationär väktare Lön för en Strandvakt Lön för en Säkerhetskontrollant, flygplats Lön för en Säkerhetsvakt, flygplats Lön för en Telegrafist Lön för en Tillsynsman, kriminalvård Lön för en Trafiklots Lön för en Trafiknykterhetskontrollant Lön för en Trafikvakt, parkeringsvakt Lön för en Trafikvakt, signalvakt Lön för en Trafikövervakare Lön för en Transportförare, persontransport Lön för en Tunnelbanevakt Lön för en Vaktman Lön för en Varuhuskontrollant Lön för en Varuhusvakt Lön för en Vattendykare Lön för en Vårdare, kriminalvård Lön för en Vägvakt Lön för en Väktare Lön för en Värd, entré Lön för en Värdetransportör
Sunne
Funktionsansvarig brandman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Sunne kommun i Sunne
Uppsala
Styrkeledare till Uppsala brandförsvar Östhammar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandbefäl/räddningsledare/insatsledare på Uppsala kommun i Uppsala
Norrköping
Sommarvikarierande brandmän till Räddningstjänsten Östra Götaland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götala i Norrköping
Uppsala
Matsäkerhetstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Anticimex AB i Uppsala
Gislaved
Lagsamordnare Gislaved Gnosjö Räddningstjänst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandbefäl/räddningsledare/insatsledare på Gislaveds kommun i Gislaved
Gislaved
Kompetenssamordnare tillika insatsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandbefäl/räddningsledare/insatsledare på Gislaveds kommun i Gislaved
Jönköping
Personalplanerare/brandman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköping
Brandman deltid/RIB Bankeryd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Jönköpings kommun i Jönköping
Båstad
RIB-anställd brandman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Båstads kommun i Båstad
Finspång
Finspångs räddningstjänst söker brandman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Finspångs kommun i Finspång
Kungälv
Brandman sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Bohus Räddningstjänstförbund i Kungälv
Herrljunga
Deltidsbrandman RIB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Herrljunga kommun i Herrljunga
Smedjebacken
Räddningspersonal i beredskap, RiB
Ledigt jobb som brandman på Smedjebackens kommun i Smedjebacken
Strängnäs
Brandman deltid/RIB till Strängnäs, Åker och Mariefred
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Strängnäs kommun i Strängnäs
Åmål
Åmåls kommun söker Brandman Deltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Åmåls kommun i Åmål
Trelleborg
Brandman - deltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Trelleborgs kommun i Trelleborg
Skellefteå
Brandmän, sommarjobb
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Skellefteå kommun i Skellefteå
Norrtälje
Brandmän till Räddningstjänsten Norrtälje Kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Norrtälje kommun i Norrtälje
Norrtälje
Samordnare deltidsverksamheten, kombitjänst brandman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Norrtälje kommun i Norrtälje
Jönköping
Brandman RIB Norrahammar, Taberg eller Torsvik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Jönköpings kommun i Jönköping
Norrtälje
Brandmän till Norrtäljes nya utryckningsstyrka i beredskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Norrtälje kommun i Norrtälje
Landskrona
Landskrona räddningstjänst söker brandmän
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Landskrona kommun i Landskrona
Strängnäs
Semestervikariat brandmän till Räddningstjänsten i Strängnäs
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Strängnäs kommun i Strängnäs
Sollefteå
Brandmän för sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen i Sollefteå
Härnösand
Brandmän för sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen i Härnösand
Kramfors
Brandmän för sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen i Kramfors
Norrtälje
Brandmän till Hallstavik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Norrtälje kommun i Norrtälje
Gävle
Sommarjobbare till vår räddningstjänst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Billerud Skog & Industri AB i Gävle
Vännäs
Deltidsbrandmän (löpande rekrytering)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Vännäs kommun i Vännäs
Finspång
Räddningstjänsten söker brandman/styrkeledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Finspångs kommun i Finspång