Lön fångtransportör 2024

- Lönestatistik för en fångtransportörVad tjänar en fångtransportör i månaden? Medellönen för 2024 är:

28 700 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 28200 kronor i yrket medan männen har en lön på 29000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 28700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som fångtransportör.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en fångtransportör i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 28700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en fångtransportör

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 172 kronor.

Dagslön för en fångtransportör

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1367 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en fångtransportör kvar i lön efter skatt? En fångtransportör får ut 19 223 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 28 700 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 4 864 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 312 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 18 kronor
Lönen efter skatt 19 223 kronor


Sök lediga jobb som fångtransportör

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 12 jobbannonser för lediga tjänster som fångtransportör eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Umeå på Kriminalvården. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Alingsås
Arrestantvakter för timanställning till Alingsås och Borås

Ledigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Alingsås

Läs om jobbet
Borås
Arrestantvakt till Borås, PO Älvsborg, Tillsvidareanställning

Ledigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Borås

Läs om jobbet
Uppsala
Vakthavande befäl till häktet Uppsala

Ledigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Uppsala

Läs om jobbet

Vad gör en fångtransportör?

Vi har inga detaljer kring vad en fångtransportör jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Svarar för vård och tillsyn av intagna på krimi­nalvårdsanstalter och allmänna häkten. Övervakar ordning och säkerhet. Aktiverar de intagna i olika fritidsverksamheter samt bedriver motivationsarbete.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en fångtransportör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för fångtransportör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 28700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som fångtransportör?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som fångtransportör.

Ungefär 8200 jobbar som kriminalvårdare i landet, av dessa är cirka 39 procent kvinnor och 61 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för kriminalvårdare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för kriminalvårdare kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som fångtransportör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 28200 kronor som fångtransportör medan männens lön är 29000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som fångtransportör.

Lönestatistik för fångtransportör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige28 600 kronor
Stockholm29 400 kronor
Östra Mellansverige28 100 kronor
Småland med öarna28 400 kronor
Sydsverige29 100 kronor
Västsverige28 400 kronor
Norra Mellansverige28 500 kronor
Mellersta Norrland28 200 kronor
Övre Norrland29 100 kronor


Hur många jobbar som fångtransportör i Sverige?

Det är totalt 6800 personer som idag är anställda som fångtransportör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige6 800
Stockholm och Stockholms län1 600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1 800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län460
Blekinge och Skåne län880
Hallands och Västra Götalands län1 300
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län280
Västernorrlands och Jämtlands310
Västerbottens och Norrbottens län190

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en fångtransportör i lön i månaden?

Medellönen för en fångtransportör är 28700 kronor.

Hur många jobbar som fångtransportör i Sverige?

Det finns 6800 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en fångtransportör?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 28200 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 29000 kronor.

Hur mycket betalar en fångtransportör i skatt?

En fångtransportör betalar i snitt 8193 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln fångtransportör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som fångtransportör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till fångtransportör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ambassadväktare Lön för en Ambulansförare, brandman Lön för en Arbetsinstruktör, kriminalvård Lön för en Arrestvakt Lön för en Badbevakare Lön för en Badbiträde Lön för en Badmästare Lön för en Badvakt Lön för en Badvärd Lön för en Bassängvakt Lön för en Besiktningsbrandmästare Lön för en Bevakningsföreståndare Lön för en Bevakningsman, järnväg Lön för en Bevakningsman, väktare Lön för en Brandbefäl Lön för en Brandförman Lön för en Brandman Lön för en Brandman, ambulansförare Lön för en Brandmästare Lön för en Brandvakt Lön för en Butikskontrollant Lön för en Båtväktare Lön för en Cykelvakt Lön för en Detektiv Lön för en Dörrvakt Lön för en Entrévakt Lön för en Entrévärd Lön för en Expeditionsvakt Lön för en Fjällräddare Lön för en Flaggvakt Lön för en Flygplatsbrandman Lön för en Flygplatskontrollant Lön för en Flygplatsvakt Lön för en Fångtransportör Lön för en Garagevakt Lön för en Gränskontrollant Lön för en Hamnskyddskontrollant Lön för en Hamnvakt Lön för en Hundförare, väktare Lön för en Industrivakt Lön för en Insatsledare Lön för en Jakttillsynsman Lön för en Kriminalvårdare Lön för en Kriminalvårdsassistent Lön för en Kustradioassistent Lön för en Larmoperatör Lön för en Livvakt, övrig Lön för en Museivakt Lön för en Nattvakt Lön för en On Scene Coordinator Lön för en Ordningsvakt Lön för en OSC Lön för en Parkeringsvakt Lön för en Parkeringsvärd Lön för en Passkontrollant Lön för en Personskyddsväktare, övrig Lön för en Pistör Lön för en Planeringsbrandmästare Lön för en Portvakt, industri etc. Lön för en Privatdetektiv Lön för en Receptionsväktare Lön för en Räddningsdykare Lön för en Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral Lön för en Räddningsledare, kommunal räddningstjänst Lön för en Rökdykare Lön för en Signalvakt Lön för en Simhallsvakt Lön för en Sjöbevakningsassistent Lön för en Sjöfartskontrollant Lön för en Sjöräddningsledare Lön för en Skidpatrullör Lön för en Skyddsvakt Lön för en Slottsvakt Lön för en Slottsväbel Lön för en SOS-operatör Lön för en Spelhallsvakt Lön för en Spårvakt Lön för en Stationär väktare Lön för en Strandvakt Lön för en Säkerhetskontrollant, flygplats Lön för en Säkerhetsvakt, flygplats Lön för en Telegrafist Lön för en Tillsynsman, kriminalvård Lön för en Trafiklots Lön för en Trafiknykterhetskontrollant Lön för en Trafikvakt, parkeringsvakt Lön för en Trafikvakt, signalvakt Lön för en Trafikövervakare Lön för en Transportförare, persontransport Lön för en Tunnelbanevakt Lön för en Vaktman Lön för en Varuhuskontrollant Lön för en Varuhusvakt Lön för en Vattendykare Lön för en Vårdare, kriminalvård Lön för en Vägvakt Lön för en Väktare Lön för en Värd, entré Lön för en Värdetransportör
Umeå
Vakthavande Befäl till Anstalten Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Umeå
Alingsås
Arrestantvakter för timanställning till Alingsås och Borås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Alingsås
Borås
Arrestantvakt till Borås, PO Älvsborg, Tillsvidareanställning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arrestantvakt/arrestvakt på Polismyndigheten i Borås
Uppsala
Vakthavande befäl till häktet Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Uppsala
Mariestad
Kriminalvårdare till häkte och anstalt i Mariestad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Mariestad
Sala
Kriminalvårdare till anstalt och häkte Salberga - Tillsvidare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Sala
Mölndal
Klienthandläggare till anstalterna Högsbo och Sagsjön
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Mölndal
Helsingborg
Handläggare med inriktning ungdomar till Häktet Helsingborg/Berga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Helsingborg
Kumla
Kriminalvårdare till anstalten Kumla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Kumla
Ekerö
Produktionsledare anstalterna Svartsjö/Färingsö, Ekerö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Ekerö
Göteborg
Förrådsadministratör till Häktet Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Göteborg
Mjölby
Vakthavande befäl till Skänninge anstalt och häkte (dagtid) - Tillsvidare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kriminalvårdare på Kriminalvården i Mjölby