Lönestatistik för en bassängvakt 2023

Vad tjänar en bassängvakt i månaden? Medellönen är 30100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29000 kronor i yrket medan männen har en lön på 30800 kronor. Se även ambassadväktare , ambulansförare, brandman och arbetsinstruktör, kriminalvård .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 34700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som bassängvakt.

Medellön, snittlön eller medianlön för en bassängvakt?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 30100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln bassängvakt in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat bevaknings- och säkerhetsarbete än inom 5411–5414. Exempel på arbetsuppgifter: Bevakar stränder och simbassänger för att förhindra olyckor och rädda individer från att drunkna. Bistår personer i nöd till fjälls. Kontrollerar att parkeringsbestämmelser följs.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bassängvakt i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bassängvakt skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 34700 kronor

 • Kommunalanställd: 29100 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 29700 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bassängvakt? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29000 kronor som bassängvakt medan männens lön är 30800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 23900 kronor25200 kronor
2015 24600 kronor24700 kronor
2016 25400 kronor25700 kronor
2017 25400 kronor28000 kronor
2018 26500 kronor28100 kronor
2019 27000 kronor29500 kronor
2020 28200 kronor29900 kronor
2021 29000 kronor30800 kronor

Lönestatistik för bassängvakt i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige29300
Stockholm30100
Östra Mellansverige27800
Småland med öarna28100
Sydsverige29000
Västsverige30300
Norra Mellansverige28200
Mellersta Norrland..
Övre Norrland28700

Hur många jobbar som bassängvakt i Sverige?

Det är totalt 5100 personer som idag är anställda som bassängvakt enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5100
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län230
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bassängvakt i lön i månaden?

Medellönen för en bassängvakt är 30100 kronor.

Hur många jobbar som bassängvakt i Sverige?

Det finns 5100 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som bassängvakt eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till bassängvakt

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ambassadväktare Lön för en Ambulansförare, brandman Lön för en Arbetsinstruktör, kriminalvård Lön för en Arrestvakt Lön för en Badbevakare Lön för en Badbiträde Lön för en Badmästare Lön för en Badvakt Lön för en Badvärd Lön för en Bassängvakt Lön för en Besiktningsbrandmästare Lön för en Bevakningsföreståndare Lön för en Bevakningsman, järnväg Lön för en Bevakningsman, väktare Lön för en Brandbefäl Lön för en Brandförman Lön för en Brandman Lön för en Brandman, ambulansförare Lön för en Brandmästare Lön för en Brandvakt Lön för en Butikskontrollant Lön för en Båtväktare Lön för en Cykelvakt Lön för en Detektiv Lön för en Dörrvakt Lön för en Entrévakt Lön för en Entrévärd Lön för en Expeditionsvakt Lön för en Fjällräddare Lön för en Flaggvakt Lön för en Flygplatsbrandman Lön för en Flygplatskontrollant Lön för en Flygplatsvakt Lön för en Fångtransportör Lön för en Garagevakt Lön för en Gränskontrollant Lön för en Hamnskyddskontrollant Lön för en Hamnvakt Lön för en Hundförare, väktare Lön för en Industrivakt Lön för en Insatsledare Lön för en Jakttillsynsman Lön för en Kriminalvårdare Lön för en Kriminalvårdsassistent Lön för en Kustradioassistent Lön för en Larmoperatör Lön för en Livvakt, övrig Lön för en Museivakt Lön för en Nattvakt Lön för en On Scene Coordinator Lön för en Ordningsvakt Lön för en OSC Lön för en Parkeringsvakt Lön för en Parkeringsvärd Lön för en Passkontrollant Lön för en Personskyddsväktare, övrig Lön för en Pistör Lön för en Planeringsbrandmästare Lön för en Portvakt, industri etc. Lön för en Privatdetektiv Lön för en Receptionsväktare Lön för en Räddningsdykare Lön för en Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral Lön för en Räddningsledare, kommunal räddningstjänst Lön för en Rökdykare Lön för en Signalvakt Lön för en Simhallsvakt Lön för en Sjöbevakningsassistent Lön för en Sjöfartskontrollant Lön för en Sjöräddningsledare Lön för en Skidpatrullör Lön för en Skyddsvakt Lön för en Slottsvakt Lön för en Slottsväbel Lön för en SOS-operatör Lön för en Spelhallsvakt Lön för en Spårvakt Lön för en Stationär väktare Lön för en Strandvakt Lön för en Säkerhetskontrollant, flygplats Lön för en Säkerhetsvakt, flygplats Lön för en Telegrafist Lön för en Tillsynsman, kriminalvård Lön för en Trafiklots Lön för en Trafiknykterhetskontrollant Lön för en Trafikvakt, parkeringsvakt Lön för en Trafikvakt, signalvakt Lön för en Trafikövervakare Lön för en Transportförare, persontransport Lön för en Tunnelbanevakt Lön för en Vaktman Lön för en Varuhuskontrollant Lön för en Varuhusvakt Lön för en Vattendykare Lön för en Vårdare, kriminalvård Lön för en Vägvakt Lön för en Väktare Lön för en Värd, entré Lön för en Värdetransportör
Gotland
Badvakt för utomhusbaden Melonen och Terra Nova
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badvakt på Visby Simsällskap i Gotland
Ekerö
Timanställda Ekerö Badhus
Ledigt jobb som badmästare på Ekerö kommun i Ekerö
Ekerö
Badvärd
Ledigt jobb som badbevakare på Ekerö kommun i Ekerö
Stockholm
Badmästare Högdalens sim- och idrottshall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badmästare på Stockholms kommun i Stockholm
Örebro
Badvärd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badvakt på Gustavsvik Resorts AB i Örebro
Vadstena
Badvärd till simhallen i Vadstena
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badvakt på Vadstena kommun i Vadstena
Nacka
Trafikvakt / Flaggvakt Stockholm - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Simplex Bemanning AB i Nacka
Nacka
Trafikvakt / Flaggvakt omgående - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Simplex Bemanning AB i Nacka
Nacka
Trafikvakt / Flaggvakt omgående - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Simplex Bemanning AB i Nacka
Nacka
Trafikvakt / Flaggvakt Stockholm - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Simplex Bemanning AB i Nacka
Söderköping
Badvärd till friluftsbadet i Söderköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badvakt på Söderköpings kommun i Söderköping
Älvdalen
Badpersonal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badmästare på Älvdalens kommun i Älvdalen
Skövde
Nu söker vi sommarpersonal till Arena Skövde och Billingebadet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badmästare på Skövde kommun i Skövde
Örebro
Ramudden söker Trafikvakter i till vår verksamhet Vakt och Bemanning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Ramudden AB i Örebro
Kalmar
Sommarjobb 2023 - Parkeringsvakt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkeringsvakt på Kalmar kommun i Kalmar
Jönköping
Trivs du som fisken i vattnet? Sök då sommarjobb på våra bad!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badmästare på Jönköpings kommun i Jönköping
Växjö
Trafikvakter till region syd, öst och väst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på RentSafe Sverige AB i Växjö
Burlöv
Trafikvakter till region syd, öst och väst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på RentSafe Sverige AB i Burlöv
Göteborg
QSG BEVAKNING söker nya medarbetare till biljettkontrollverksamheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikövervakare på Today Consulting AB i Göteborg
Sundsvall
QSG Bevakning AB växer och söker nya medarbetare till Sundsvall.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkeringsvakt på Today Consulting AB i Sundsvall
Hallstahammar
Badvärd på Skantzö Bad & Camping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badvakt på Hallstahammars kommun i Hallstahammar
Stockholm
Extrajobb Eriksdalsbadet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badmästare på Stockholms kommun i Stockholm
Ronneby
Sommarvikarie Brunnsbadet sommaren 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som badvakt på Ronneby kommun i Ronneby
Kungälv
Trafikvakt, Tma bilschaufför, Lotsbilschaufför
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Saferoad Sverige AB i Kungälv
Partille
Trafikvakt, Tma bilschaufför, Lotsbilschaufför
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Saferoad Sverige AB i Partille
Stenungsund
Trafikvakt, Tma bilschaufför, Lotsbilschaufför
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Saferoad Sverige AB i Stenungsund
Malmö
Trafikvakt, Tma bilschaufför, Lotsbilschaufför
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Saferoad Sverige AB i Malmö
Göteborg
Trafikvakt, Tma bilschaufför, Lotsbilschaufför
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Saferoad Sverige AB i Göteborg
Malmö
Examensarbete Inom Trafiksäkerhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på Ramboll Sweden AB i Malmö
Upplands-Bro
Trafikvakter till region syd och väst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikvakt på RentSafe Sverige AB i Upplands-Bro