Lönestatistik för en försäkringstjänsteman, skadereglerare 2023

Vad tjänar en försäkringstjänsteman, skadereglerare i månaden? Medellönen är 39900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 38700 kronor i yrket medan männen har en lön på 41200 kronor. Se även aktiehandlare , aktiemäklare och auktoriserad redovisningskonsult .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 39900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som försäkringstjänsteman, skadereglerare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en försäkringstjänsteman, skadereglerare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln försäkringstjänsteman, skadereglerare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Leder, planerar och samordnar behandling av försäkringsärenden. Besiktigar och värderar försäkringsskador samt utreder skadeersättning. Uppskattar förluster som täcks av försäkringsavtal. Värderar egendom och tillhörigheter i samband med försäljning, försäkringsärende m.m.”

Hur ser lönestatistiken ut för en försäkringstjänsteman, skadereglerare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för försäkringstjänsteman, skadereglerare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 39900 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som försäkringstjänsteman, skadereglerare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 38700 kronor som försäkringstjänsteman, skadereglerare medan männens lön är 41200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 32800 kronor36200 kronor
2015 34000 kronor37100 kronor
2016 34600 kronor37300 kronor
2017 35300 kronor37700 kronor
2018 36800 kronor38900 kronor
2019 37400 kronor40500 kronor
2020 37600 kronor39500 kronor
2021 38700 kronor41200 kronor

Lönestatistik för försäkringstjänsteman, skadereglerare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige38500
Stockholm40800
Östra Mellansverige36700
Småland med öarna35900
Sydsverige36900
Västsverige38200
Norra Mellansverige37700
Mellersta Norrland34500
Övre Norrland31900

Hur många jobbar som försäkringstjänsteman, skadereglerare i Sverige?

Det är totalt 6100 personer som idag är anställda som försäkringstjänsteman, skadereglerare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige6100
Stockholm och Stockholms län2900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län720
Hallands och Västra Götalands län1000
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands460
Västerbottens och Norrbottens län280

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en försäkringstjänsteman, skadereglerare i lön i månaden?

Medellönen för en försäkringstjänsteman, skadereglerare är 39900 kronor.

Hur många jobbar som försäkringstjänsteman, skadereglerare i Sverige?

Det finns 6100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som försäkringstjänsteman, skadereglerare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till försäkringstjänsteman, skadereglerare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aktiehandlare Lön för en Aktiemäklare Lön för en Auktoriserad redovisningskonsult Lön för en Bankexpeditör Lön för en Bankkassör Lön för en Bankrådgivare Lön för en Banksäljare Lön för en Banktjänsteman Lön för en Besiktningsingenjör, försäkring Lön för en Besiktningsman, försäkring Lön för en Bilskadeinspektör, försäkring Lön för en Bilskadereglerare Lön för en Bokhållare Lön för en Bolånerådgivare Lön för en Brandskadereglerare Lön för en Båtbesiktningsman Lön för en Båtskadeinspektör Lön för en Börsmäklare Lön för en Börsombud Lön för en Civilskadeinspektör Lön för en Civilskadereglerare Lön för en Ekonomiansvarig, övrig Lön för en Ekonomisekreterare Lön för en Fondmäklare Lön för en Fraktskadehandläggare Lön för en Fältskadereglerare Lön för en Företagsmäklare Lön för en Försäkringstjänsteman, skadereglerare Lön för en Försäkringsutredare, försäkringsbolag Lön för en Förvaltningsekonom, fastighetsbolag Lön för en Granskare, revision Lön för en Granskningsman Lön för en Gruppföreståndare, bank Lön för en Institutionsmäklare Lön för en Internetbankmäklare Lön för en Junior revisor Lön för en Kassör, bank Lön för en Kassörska, bank, post Lön för en Kreditansvarig, bank Lön för en Kreditbedömare Lön för en Kreditberedare Lön för en Kreditbevakare Lön för en Kreditgivare Lön för en Kredithandläggare Lön för en Kreditman Lön för en Kreditrådgivare Lön för en Kundmäklare Lön för en Kundservicekoordinator, finansbolag Lön för en Kundtjänst, bank Lön för en Lantbruksbokförare Lön för en Lånehandläggare Lön för en Lånekamrer Lön för en Notariatchef, bank Lön för en Notariattjänsteman, bank Lön för en Obligationsmäklare Lön för en Optionsmäklare Lön för en Penningmarknadsmäklare Lön för en Personlig bankman Lön för en Personskadereglerare Lön för en Privatekonom Lön för en Privatekonomisk rådgivare Lön för en Privatrådgivare, bank Lön för en Projektekonom Lön för en Redovisningsansvarig, övrig Lön för en Redovisningsekonom Lön för en Redovisningskonsult, bokslut, deklaration Lön för en Revisionsassistent Lön för en Revisionsbiträde Lön för en Revisorsassistent Lön för en Räntehandlare Lön för en SAX-mäklare Lön för en Sekreterare, ekonomi- Lön för en Skadebesiktningsman, försäkring Lön för en Skadeingenjör, försäkring Lön för en Skadeinspektör, försäkring Lön för en Skadereglerare Lön för en Skadetekniker, försäkringsbolag Lön för en Valutahandlare Lön för en Valutamäklare Lön för en Värdepappershandlare Lön för en Värdepappersmäklare Lön för en Värderare Lön för en Värderingsassistent Lön för en Värderingsman
Göteborg
Skadetekniker till Volvo Car Retail i Hisings Backa
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadetekniker på Svensk Autorekrytering AB i Göteborg
Stockholm
Marine Surveyor - Stockholm
Ledigt jobb som besiktningsman/skadeinspektör, försäkring på Wesmans Scandinavia AB i Stockholm
Stockholm
Skaderådgivare
Ledigt jobb som skadetekniker på Torvalla Bil Haninge AB i Stockholm
Stockholm
Protector försäkring söker Skadereglerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadereglerare på Performiq AB i Stockholm
Göteborg
Skaderådgivare/Kundmottagare till Werksta Göteborg Högsbo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilskadeinspektör, försäkring på Werksta Sweden AB i Göteborg
Hässleholm
Skadeförebyggare/skadereglerare till Dina Försäkringar Syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsman/skadeinspektör, försäkring på Premier Service Sverige AB i Hässleholm
Sjöbo
Skadeförebyggare/skadereglerare till Dina Försäkringar Syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsman/skadeinspektör, försäkring på Premier Service Sverige AB i Sjöbo
Landskrona
Skadeförebyggare/skadereglerare till Dina Försäkringar Syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsman/skadeinspektör, försäkring på Premier Service Sverige AB i Landskrona
Hörby
Skadeförebyggare/skadereglerare till Dina Försäkringar Syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsman/skadeinspektör, försäkring på Premier Service Sverige AB i Hörby
Kristianstad
Skadeförebyggare/skadereglerare till Dina Försäkringar Syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsman/skadeinspektör, försäkring på Premier Service Sverige AB i Kristianstad
Svedala
Skadeförebyggare/skadereglerare till Dina Försäkringar Syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsman/skadeinspektör, försäkring på Premier Service Sverige AB i Svedala
Malmö
Skadeförebyggare/skadereglerare till Dina Försäkringar Syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsman/skadeinspektör, försäkring på Premier Service Sverige AB i Malmö
Lund
Skadeförebyggare/skadereglerare till Dina Försäkringar Syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsman/skadeinspektör, försäkring på Premier Service Sverige AB i Lund
Kungälv
Skadetekniker / bilplåtslagare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadetekniker på BILIA AB i Kungälv
Umeå
Sommarjobb - Skadereglerare med högt kundfokus!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadereglerare på Trygg-Hansa Försäkring Filial i Umeå
Malmö
Automera AB Malmö söker en Skaderådgivare/Skadeberäknare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilskadereglerare på Automera AB i Malmö
Göteborg
Försäkringsutredare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare på Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län i Göteborg
Södertälje
Bilplåtslagare / Skadetekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadetekniker på BILIA AB i Södertälje
Danderyd
Sommarjobbare till Skadeservice Båtförsäkring
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadereglerare på ALANDIA FÖRSÄKRING ABP i Danderyd
Malmö
Skadereglerare till skadeverkstad fordon
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilskadereglerare på MB Bilverkstad KB i Malmö
Lidingö
RedGo Sweden AB söker skadereglerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadereglerare på RedGo Sweden AB i Lidingö
Enköping
Skadereglerare/Servicerådgivare till Servicexperten Skadecenter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadereglerare på Experten Group Sverige AB i Enköping
Jönköping
deltidsjobb inom skada och reklamation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadereglerare på Randstad AB i Jönköping
Uddevalla
Skadetekniker till Toveks Bil i Uddevalla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadetekniker på Toveks Personbilar AB i Uddevalla
Södertälje
Är du vår nästa Claims Manager?
Ledigt jobb som bilskadereglerare på Volkswagen Finans Sverige AB i Södertälje
Ronneby
Van Ameyde söker skadereglerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skadereglerare på Van Ameyde Sweden AB i Ronneby
Västerås
Skaderådgivare till Möller Bil Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilskadereglerare på Möller Bil Sverige AB i Västerås
Kalmar
Värderingsman till Kalmar Auktionsverk AB
Ledigt jobb som värderingsman på Kalmar Auktionsverk AB i Kalmar
Malmö
Skadeadministratör personbilar
Ledigt jobb som bilskadereglerare på Prio Servicepartner AB i Malmö
Västervik
Utredare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare på Länsförsäkringar Kalmar län i Västervik