Lönestatistik för en bokhållare 2023

Vad tjänar en bokhållare i månaden? Medellönen är 39900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 39300 kronor i yrket medan männen har en lön på 42500 kronor. Se även aktiehandlare , aktiemäklare och auktoriserad redovisningskonsult .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 40100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som bokhållare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en bokhållare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln bokhållare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Sammanställer, rapporterar, utvärderar och redovisar företags eller myndigheters ekonomiska resultat. Sammanställer budgetunderlag. Bistår revisor med att granska företags och myndigheters redovisning och förvaltning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bokhållare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bokhållare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40100 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bokhållare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 39300 kronor som bokhållare medan männens lön är 42500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 32900 kronor34200 kronor
2015 33600 kronor36700 kronor
2016 33600 kronor36700 kronor
2017 35100 kronor36700 kronor
2018 36500 kronor38300 kronor
2019 37000 kronor38900 kronor
2020 38700 kronor39900 kronor
2021 39300 kronor42500 kronor

Lönestatistik för bokhållare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige39000
Stockholm42000
Östra Mellansverige38100
Småland med öarna36600
Sydsverige36600
Västsverige38300
Norra Mellansverige40900
Mellersta Norrland32800
Övre Norrland35000

Hur många jobbar som bokhållare i Sverige?

Det är totalt 28200 personer som idag är anställda som bokhållare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige28200
Stockholm och Stockholms län9800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län4500
Hallands och Västra Götalands län5100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bokhållare i lön i månaden?

Medellönen för en bokhållare är 39900 kronor.

Hur många jobbar som bokhållare i Sverige?

Det finns 28200 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som bokhållare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till bokhållare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aktiehandlare Lön för en Aktiemäklare Lön för en Auktoriserad redovisningskonsult Lön för en Bankexpeditör Lön för en Bankkassör Lön för en Bankrådgivare Lön för en Banksäljare Lön för en Banktjänsteman Lön för en Besiktningsingenjör, försäkring Lön för en Besiktningsman, försäkring Lön för en Bilskadeinspektör, försäkring Lön för en Bilskadereglerare Lön för en Bokhållare Lön för en Bolånerådgivare Lön för en Brandskadereglerare Lön för en Båtbesiktningsman Lön för en Båtskadeinspektör Lön för en Börsmäklare Lön för en Börsombud Lön för en Civilskadeinspektör Lön för en Civilskadereglerare Lön för en Ekonomiansvarig, övrig Lön för en Ekonomisekreterare Lön för en Fondmäklare Lön för en Fraktskadehandläggare Lön för en Fältskadereglerare Lön för en Företagsmäklare Lön för en Försäkringstjänsteman, skadereglerare Lön för en Försäkringsutredare, försäkringsbolag Lön för en Förvaltningsekonom, fastighetsbolag Lön för en Granskare, revision Lön för en Granskningsman Lön för en Gruppföreståndare, bank Lön för en Institutionsmäklare Lön för en Internetbankmäklare Lön för en Junior revisor Lön för en Kassör, bank Lön för en Kassörska, bank, post Lön för en Kreditansvarig, bank Lön för en Kreditbedömare Lön för en Kreditberedare Lön för en Kreditbevakare Lön för en Kreditgivare Lön för en Kredithandläggare Lön för en Kreditman Lön för en Kreditrådgivare Lön för en Kundmäklare Lön för en Kundservicekoordinator, finansbolag Lön för en Kundtjänst, bank Lön för en Lantbruksbokförare Lön för en Lånehandläggare Lön för en Lånekamrer Lön för en Notariatchef, bank Lön för en Notariattjänsteman, bank Lön för en Obligationsmäklare Lön för en Optionsmäklare Lön för en Penningmarknadsmäklare Lön för en Personlig bankman Lön för en Personskadereglerare Lön för en Privatekonom Lön för en Privatekonomisk rådgivare Lön för en Privatrådgivare, bank Lön för en Projektekonom Lön för en Redovisningsansvarig, övrig Lön för en Redovisningsekonom Lön för en Redovisningskonsult, bokslut, deklaration Lön för en Revisionsassistent Lön för en Revisionsbiträde Lön för en Revisorsassistent Lön för en Räntehandlare Lön för en SAX-mäklare Lön för en Sekreterare, ekonomi- Lön för en Skadebesiktningsman, försäkring Lön för en Skadeingenjör, försäkring Lön för en Skadeinspektör, försäkring Lön för en Skadereglerare Lön för en Skadetekniker, försäkringsbolag Lön för en Valutahandlare Lön för en Valutamäklare Lön för en Värdepappershandlare Lön för en Värdepappersmäklare Lön för en Värderare Lön för en Värderingsassistent Lön för en Värderingsman
Stockholm
Redovisningsekonom till finansbolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Ogunsen AB (publ) i Stockholm
Linköping
Redovisningskonsult till EY, Linköping och Motala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på Ernst & Young AB i Linköping
Stockholm
Redovisningsansvarig till Skanska Sverige AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Ogunsen AB (publ) i Stockholm
Stockholm
Redovisningskonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på 2Complete AB i Stockholm
Malmö
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Malmö Universitet i Malmö
Ödeshög
Redovisningsekonom till Hallins
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Bravura Sverige AB i Ödeshög
Göteborg
VI SÖKER NU EN REDOVISNINGSEKONOM TILL ETT KONSULTUPPDRAG
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på Seemly Finance & Search AB i Göteborg
Stockholm
Junior Revisorsassistent - start hösten 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som revisorsassistent på Meet a Group international AB i Stockholm
Växjö
Redovisningsekonom till myndighet i Växsjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Dreamwork Scandinavia AB i Växjö
Karlskrona
Projektekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Blekinge Business Incubator AB i Karlskrona
Uppsala
Projektekonom till SLU
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Poolia Sverige AB i Uppsala
Stockholm
REDOVISNINGSANSVARIG TILL BOLAG I BROMMA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Resultat i Sverige AB i Stockholm
Malmö
Redovisningsekonom med teamledaransvar till Midsona
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Bravura Sverige AB i Malmö
Örebro
Redovisningsekonom till Great Accounting
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Performiq AB i Örebro
Stockholm
Nu söker vi 2 st. Redovisningsekonomer till vår kund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Bemannia Kontor AB i Stockholm
Köping
Redovisningsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Säljpoolen i Sverige AB i Köping
Lund
Ekonom/Inköpssamordnare til Fysiska institutionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Lunds Universitet i Lund
Göteborg
Redovisningsansvarig till ESS Group
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på ESS Hotel Group AB i Göteborg
Göteborg
Redovisningskonsult till personligbyrå👭
Ledigt jobb som redovisningskonsult på Wrknest AB i Göteborg
Göteborg
Mpya Finance söker redovisningsansvarig till rekryteringar i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Mpya Finance AB i Göteborg
Göteborg
Accountant to Group Legal & Corporate Governance
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Volvo Personvagnar AB i Göteborg
Malmö
Redovisningsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Bravura Sverige AB i Malmö
Örebro
Redovisningsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Poolia Sverige AB i Örebro
Stockholm
Accountant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Quickspin AB i Stockholm
Stockholm
Två ekonomer sökes till välkänt transport- och logistikbolag!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Smedjebacken
Ekonom | Jefferson Wells | Smedjebacken
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Experis AB i Smedjebacken
Göteborg
Redovisningsekonom till Happident
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Orasolv Clinics AB i Göteborg
Malmö
Junior redovisningskonsult till Klara Consulting Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på Klara Consulting Rekrytering och Interim AB i Malmö
Stockholm
Redovisningsansvarig till retailföretaget Fourfield i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Andara Group AB i Stockholm
Uppsala
Redovisningsekonom sökes till vår kund i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Poolia Sverige AB i Uppsala