Lönestatistik för en granskare, revision 2023

Vad tjänar en granskare, revision i månaden? Medellönen är 39900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 39300 kronor i yrket medan männen har en lön på 42500 kronor. Se även aktiehandlare , aktiemäklare och auktoriserad redovisningskonsult .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 40100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som granskare, revision.

Medellön, snittlön eller medianlön för en granskare, revision?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln granskare, revision in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Sammanställer, rapporterar, utvärderar och redovisar företags eller myndigheters ekonomiska resultat. Sammanställer budgetunderlag. Bistår revisor med att granska företags och myndigheters redovisning och förvaltning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en granskare, revision i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för granskare, revision skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40100 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som granskare, revision? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 39300 kronor som granskare, revision medan männens lön är 42500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 32900 kronor34200 kronor
2015 33600 kronor36700 kronor
2016 33600 kronor36700 kronor
2017 35100 kronor36700 kronor
2018 36500 kronor38300 kronor
2019 37000 kronor38900 kronor
2020 38700 kronor39900 kronor
2021 39300 kronor42500 kronor

Lönestatistik för granskare, revision i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige39000
Stockholm42000
Östra Mellansverige38100
Småland med öarna36600
Sydsverige36600
Västsverige38300
Norra Mellansverige40900
Mellersta Norrland32800
Övre Norrland35000

Hur många jobbar som granskare, revision i Sverige?

Det är totalt 28200 personer som idag är anställda som granskare, revision enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige28200
Stockholm och Stockholms län9800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län4500
Hallands och Västra Götalands län5100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en granskare, revision i lön i månaden?

Medellönen för en granskare, revision är 39900 kronor.

Hur många jobbar som granskare, revision i Sverige?

Det finns 28200 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som granskare, revision eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till granskare, revision

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aktiehandlare Lön för en Aktiemäklare Lön för en Auktoriserad redovisningskonsult Lön för en Bankexpeditör Lön för en Bankkassör Lön för en Bankrådgivare Lön för en Banksäljare Lön för en Banktjänsteman Lön för en Besiktningsingenjör, försäkring Lön för en Besiktningsman, försäkring Lön för en Bilskadeinspektör, försäkring Lön för en Bilskadereglerare Lön för en Bokhållare Lön för en Bolånerådgivare Lön för en Brandskadereglerare Lön för en Båtbesiktningsman Lön för en Båtskadeinspektör Lön för en Börsmäklare Lön för en Börsombud Lön för en Civilskadeinspektör Lön för en Civilskadereglerare Lön för en Ekonomiansvarig, övrig Lön för en Ekonomisekreterare Lön för en Fondmäklare Lön för en Fraktskadehandläggare Lön för en Fältskadereglerare Lön för en Företagsmäklare Lön för en Försäkringstjänsteman, skadereglerare Lön för en Försäkringsutredare, försäkringsbolag Lön för en Förvaltningsekonom, fastighetsbolag Lön för en Granskare, revision Lön för en Granskningsman Lön för en Gruppföreståndare, bank Lön för en Institutionsmäklare Lön för en Internetbankmäklare Lön för en Junior revisor Lön för en Kassör, bank Lön för en Kassörska, bank, post Lön för en Kreditansvarig, bank Lön för en Kreditbedömare Lön för en Kreditberedare Lön för en Kreditbevakare Lön för en Kreditgivare Lön för en Kredithandläggare Lön för en Kreditman Lön för en Kreditrådgivare Lön för en Kundmäklare Lön för en Kundservicekoordinator, finansbolag Lön för en Kundtjänst, bank Lön för en Lantbruksbokförare Lön för en Lånehandläggare Lön för en Lånekamrer Lön för en Notariatchef, bank Lön för en Notariattjänsteman, bank Lön för en Obligationsmäklare Lön för en Optionsmäklare Lön för en Penningmarknadsmäklare Lön för en Personlig bankman Lön för en Personskadereglerare Lön för en Privatekonom Lön för en Privatekonomisk rådgivare Lön för en Privatrådgivare, bank Lön för en Projektekonom Lön för en Redovisningsansvarig, övrig Lön för en Redovisningsekonom Lön för en Redovisningskonsult, bokslut, deklaration Lön för en Revisionsassistent Lön för en Revisionsbiträde Lön för en Revisorsassistent Lön för en Räntehandlare Lön för en SAX-mäklare Lön för en Sekreterare, ekonomi- Lön för en Skadebesiktningsman, försäkring Lön för en Skadeingenjör, försäkring Lön för en Skadeinspektör, försäkring Lön för en Skadereglerare Lön för en Skadetekniker, försäkringsbolag Lön för en Valutahandlare Lön för en Valutamäklare Lön för en Värdepappershandlare Lön för en Värdepappersmäklare Lön för en Värderare Lön för en Värderingsassistent Lön för en Värderingsman
Falun
Ekonomiansvarig
Ledigt jobb som redovisningsekonom på Indomi AB i Falun
Göteborg
Bas Ekonomi Sverige AB söker Redovisningskonsult till Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på Premier Service Sverige AB i Göteborg
Stockholm
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Statens Fastighetsverk i Stockholm
Stockholm
Projektekonom ombyggnad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Riksbyggen ekonomisk förening i Stockholm
Örebro
Ekonomiassistent till Great Accounting
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på Performiq AB i Örebro
Karlskrona
Revisorsassistenter till Kalmar, Karlskrona och Nybro
Ledigt jobb som revisorsassistent på Deloitte AB i Karlskrona
Stockholm
Konsultuppdrag - Redovisningsansvarig byggbolag
Ledigt jobb som redovisningskonsult på Futuria People AB i Stockholm
Malmö
Ekonom Vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Riksbyggen ekonomisk förening i Malmö
Alingsås
Ekonom/HR 75-100%
Ledigt jobb som redovisningsekonom på Alingsås Djursjukhus AB i Alingsås
Helsingborg
Redovisningsansvarig till Dole
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Mpya Finance AB i Helsingborg
Värnamo
EKONOM - HELLER Sales & Services AB, Värnamo
Ledigt jobb som redovisningsekonom på Find By Anna AB i Värnamo
Stockholm
Redovisningsekonom konsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Arena Personal Sverige AB i Stockholm
Sundsvall
Jobba som Redovisningsekonom via Manpower i Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Manpower AB i Sundsvall
Lund
Driven Ekonom till trevliga Malmökoncernen Solbo Invest
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Standby Workteam AB i Lund
Malmö
Driven Ekonom till trevliga Malmökoncernen Solbo Invest
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Standby Workteam AB i Malmö
Stockholm
Junior Redovisningsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Techtrade International AB i Stockholm
Stockholm
Självständig o serviceminded redovisningskonsult
Ledigt jobb som redovisningskonsult på G&L Vasastan AB i Stockholm
Stockholm
Ekonom till Sveriges största fastighetsbolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Gävle
Redovisningskonsult till Ekonomibolaget i Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på Poolia Sverige AB i Gävle
Västerås
Kundansvarig redovisningsekonom till ICA Affärsservice i Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på Mpya Finance AB i Västerås
Kävlinge
Redovisningsansvarig till ILME Nordic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Experis AB i Kävlinge
Stockholm
Redovisningskonsult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på Value Accounting AB i Stockholm
Stockholm
Ekonom till FOREO
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Eclipse Sverige AB i Stockholm
Sollentuna
REDOVISNINGSEKONOM TILL CAPIO
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Resultat i Sverige AB i Sollentuna
Kungsbacka
Ekonom till Teknikförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Kungsbacka kommun i Kungsbacka
Sundsvall
Redovisningsekonom till Försäkringskassans it-avdelning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Försäkringskassan i Sundsvall
Göteborg
Redovisningsekonomer till kommande uppdrag i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Bemannia Kontor AB i Göteborg
Göteborg
Redovisningsekonom i en utvecklande konsultroll på Aspia Interim Consulting
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsekonom på Aspia AB i Göteborg
Malmö
Redosvisningsekonom till Bredablick!
Ledigt jobb som redovisningsekonom på Bredablick Förvaltning i Sverige AB i Malmö
Örebro
Redovisningskonsult till EY, Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningskonsult på Ernst & Young AB i Örebro