Lönestatistik för en bankexpeditör 2023

Vad tjänar en bankexpeditör i månaden? Medellönen är 43400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 40600 kronor i yrket medan männen har en lön på 48000 kronor. Se även aktiehandlare , aktiemäklare och auktoriserad redovisningskonsult .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 43400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som bankexpeditör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en bankexpeditör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 43400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln bankexpeditör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Leder, planerar och samordnar verksamhet vid bankkontor eller bankavdelning. Gör kredit- och riskbedömningar vid exempelvis långivning. Svarar för ekonomisk rådgivning till företag och privatpersoner. Upprättar deklarationer, testamenten och andra ekonomiska handlingar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bankexpeditör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bankexpeditör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 43400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bankexpeditör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 40600 kronor som bankexpeditör medan männens lön är 48000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33200 kronor42000 kronor
2015 34100 kronor42800 kronor
2016 34700 kronor43600 kronor
2017 35200 kronor43500 kronor
2018 36200 kronor44000 kronor
2019 36600 kronor45800 kronor
2020 38800 kronor45500 kronor
2021 40600 kronor48000 kronor

Lönestatistik för bankexpeditör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige41200
Stockholm48600
Östra Mellansverige36900
Småland med öarna37500
Sydsverige37700
Västsverige36700
Norra Mellansverige35300
Mellersta Norrland33200
Övre Norrland34600

Hur många jobbar som bankexpeditör i Sverige?

Det är totalt 24100 personer som idag är anställda som bankexpeditör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige24100
Stockholm och Stockholms län9400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län810
Blekinge och Skåne län3100
Hallands och Västra Götalands län4600
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands900
Västerbottens och Norrbottens län690

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bankexpeditör i lön i månaden?

Medellönen för en bankexpeditör är 43400 kronor.

Hur många jobbar som bankexpeditör i Sverige?

Det finns 24100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som bankexpeditör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till bankexpeditör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aktiehandlare Lön för en Aktiemäklare Lön för en Auktoriserad redovisningskonsult Lön för en Bankexpeditör Lön för en Bankkassör Lön för en Bankrådgivare Lön för en Banksäljare Lön för en Banktjänsteman Lön för en Besiktningsingenjör, försäkring Lön för en Besiktningsman, försäkring Lön för en Bilskadeinspektör, försäkring Lön för en Bilskadereglerare Lön för en Bokhållare Lön för en Bolånerådgivare Lön för en Brandskadereglerare Lön för en Båtbesiktningsman Lön för en Båtskadeinspektör Lön för en Börsmäklare Lön för en Börsombud Lön för en Civilskadeinspektör Lön för en Civilskadereglerare Lön för en Ekonomiansvarig, övrig Lön för en Ekonomisekreterare Lön för en Fondmäklare Lön för en Fraktskadehandläggare Lön för en Fältskadereglerare Lön för en Företagsmäklare Lön för en Försäkringstjänsteman, skadereglerare Lön för en Försäkringsutredare, försäkringsbolag Lön för en Förvaltningsekonom, fastighetsbolag Lön för en Granskare, revision Lön för en Granskningsman Lön för en Gruppföreståndare, bank Lön för en Institutionsmäklare Lön för en Internetbankmäklare Lön för en Junior revisor Lön för en Kassör, bank Lön för en Kassörska, bank, post Lön för en Kreditansvarig, bank Lön för en Kreditbedömare Lön för en Kreditberedare Lön för en Kreditbevakare Lön för en Kreditgivare Lön för en Kredithandläggare Lön för en Kreditman Lön för en Kreditrådgivare Lön för en Kundmäklare Lön för en Kundservicekoordinator, finansbolag Lön för en Kundtjänst, bank Lön för en Lantbruksbokförare Lön för en Lånehandläggare Lön för en Lånekamrer Lön för en Notariatchef, bank Lön för en Notariattjänsteman, bank Lön för en Obligationsmäklare Lön för en Optionsmäklare Lön för en Penningmarknadsmäklare Lön för en Personlig bankman Lön för en Personskadereglerare Lön för en Privatekonom Lön för en Privatekonomisk rådgivare Lön för en Privatrådgivare, bank Lön för en Projektekonom Lön för en Redovisningsansvarig, övrig Lön för en Redovisningsekonom Lön för en Redovisningskonsult, bokslut, deklaration Lön för en Revisionsassistent Lön för en Revisionsbiträde Lön för en Revisorsassistent Lön för en Räntehandlare Lön för en SAX-mäklare Lön för en Sekreterare, ekonomi- Lön för en Skadebesiktningsman, försäkring Lön för en Skadeingenjör, försäkring Lön för en Skadeinspektör, försäkring Lön för en Skadereglerare Lön för en Skadetekniker, försäkringsbolag Lön för en Valutahandlare Lön för en Valutamäklare Lön för en Värdepappershandlare Lön för en Värdepappersmäklare Lön för en Värderare Lön för en Värderingsassistent Lön för en Värderingsman
Stockholm
Bolånehandläggare till Lendo - utbildas och få licens under introduktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Sprio AB i Stockholm
Tyresö
Privatrådgivare till SEB Globen / Kungsholmen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Stegra Rekrytering AB i Tyresö
Haninge
Privatrådgivare till SEB i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Stegra Rekrytering AB i Haninge
Huddinge
Privatrådgivare till SEB i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Stegra Rekrytering AB i Huddinge
Stockholm
Privatrådgivare till SEB i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Stegra Rekrytering AB i Stockholm
Stockholm
Privatådgivare Premium
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Nordea Bank AB i Stockholm
Södertälje
Volkswagen Finans Sverige AB söker kredithandläggare
Ledigt jobb som kredithandläggare på Volkswagen Finans Sverige AB i Södertälje
Stockholm
Kredithandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kredithandläggare på Opr-Finance AB i Stockholm
Åtvidaberg
Placeringsrådgivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Unik Resurs i Sverige AB i Åtvidaberg
Göteborg
Digitala rådgivare inom bolån
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Meet a Group international AB i Göteborg
Privatrådgivare bank
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län i
Stockholm
Skogsspecialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Swedbank AB i Stockholm
Älvsbyn
Rådgivare till Älvsbyn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Sparbanken Nord i Älvsbyn
Tomelilla
Sparbanken Skåne söker Kundvärd till Tomelilla
Ledigt jobb som privatekonom på Roi Rekrytering Sverige AB i Tomelilla
Stockholm
Swedbank Försäkring söker dig som brinner för tjänstepensionsaffären!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Swedbank AB i Stockholm
Stockholm
Vill du arbeta med krediter till hållbara företag och organisationer?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kreditrådgivare på Ekobanken Medlemsbank i Stockholm
Linköping
Kickstarta din karriär som kundrådgivare hos Danske Bank!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Academic Work Sweden AB i Linköping
Stockholm
Privatrådgivare - Nordea - Stockholmsområdet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Nordea Bank AB i Stockholm
Privatrådgivare, Uppsala - Vi växer i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Nordea Bank AB i
Stockholm
Bolånehandläggare/Bolånespecialist till Team Norge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Nordax Bank AB (publ) i Stockholm
Göteborg
Digitala Rådgivare inom bolån till SEB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
Linköping
Danske Finans söker ny kollega till avdelningen Vendor Car
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kreditrådgivare på Academic Work Sweden AB i Linköping
Lindesberg
Privatrådgivare till Bergslagens Sparbank
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Bergslagens Sparbank AB i Lindesberg
Ystad
Sparbanken Syd söker Privatrådgivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Sparbanken Syd i Ystad
Stockholm
Handläggare Affärsadministration
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kredithandläggare på Marginalen Bank Bankaktiebolag i Stockholm
Stockholm
Cards Customer Service Adviser
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Nordea Bank AB i Stockholm
Privatrådgivare, Strängnäs - Vi växer i Strängnäs
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Nordea Bank AB i
Linköping
Credit Supporter till Danske Finans Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kredithandläggare på Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
Mönsterås
Privatrådgivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Ålems Sparbank i Mönsterås
Motala
Vi söker privatrådgivare i Motala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som privatekonomisk rådgivare på Länsförsäkringar Östgöta i Motala