Lönestatistik för en fastighetsförmedlare 2023

Vad tjänar en fastighetsförmedlare i månaden? Medellönen är 44100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 43100 kronor i yrket medan männen har en lön på 44600 kronor. Se även ackvisitör, annonser , affärskonsulent, butik och agent, partihandel .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 45800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som fastighetsförmedlare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en fastighetsförmedlare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln fastighetsförmedlare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Förvaltar fastigheter, svarar för uthyrning och besiktning samt skriver underhållsplaner. Förhandlar om hyror samt ansvarar för ekonomiska kalkyler och upprättar kontrakt. Tar in och granskar offerter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en fastighetsförmedlare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för fastighetsförmedlare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 45800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 44000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som fastighetsförmedlare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 43100 kronor som fastighetsförmedlare medan männens lön är 44600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 34800 kronor36200 kronor
2015 35300 kronor39400 kronor
2016 37400 kronor40000 kronor
2017 41000 kronor43800 kronor
2018 38600 kronor43200 kronor
2019 43100 kronor41500 kronor
2020 41200 kronor40900 kronor
2021 43100 kronor44600 kronor

Lönestatistik för fastighetsförmedlare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige41000
Stockholm40300
Östra Mellansverige37500
Småland med öarna..
Sydsverige44500
Västsverige47100
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som fastighetsförmedlare i Sverige?

Det är totalt 9700 personer som idag är anställda som fastighetsförmedlare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9700
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en fastighetsförmedlare i lön i månaden?

Medellönen för en fastighetsförmedlare är 44100 kronor.

Hur många jobbar som fastighetsförmedlare i Sverige?

Det finns 9700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som fastighetsförmedlare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till fastighetsförmedlare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackvisitör, annonser Lön för en Affärskonsulent, butik Lön för en Agent, partihandel Lön för en Anbudsläggare Lön för en Annonsansvarig Lön för en Annonsberedare Lön för en Annonschef Lön för en Annonskonsulent Lön för en Arbetsförmedlare Lön för en Arbetskonsulent Lön för en Arbetsvägledare Lön för en Arrangörsutvecklare Lön för en Artistagent Lön för en Artistbokare Lön för en Artistförmedlare Lön för en Artistproducent Lön för en Artistutvecklare Lön för en Auktionist Lön för en Auktionsförrättare Lön för en Auktionskommissarie Lön för en Auktionsutropare Lön för en Befraktare Lön för en Befraktningschef Lön för en Befraktningsmäklare Lön för en Besiktningsman, fastighet Lön för en Beställningsfaktor Lön för en Bilverkmästare Lön för en Bilvårdschef Lön för en Bostadsförvaltare Lön för en Bostadsinspektör, fastighetsföretag Lön för en Bostadsintendent Lön för en Butikskonsulent Lön för en Butiksplanerare Lön för en Castingansvarig Lön för en Coach, jobb Lön för en Driftchef, fastighetsförvaltning Lön för en Energimäklare Lön för en Eventarrangör Lön för en Eventmakare Lön för en Exportspeditör Lön för en Fartygsklarerare Lön för en Fastighetsadministratör Lön för en Fastighetsassistent Lön för en Fastighetsekonom, förvaltning Lön för en Fastighetsförmedlare Lön för en Fastighetsförvaltare Lön för en Fastighetsinspektör Lön för en Fastighetsintendent Lön för en Fastighetskamrer Lön för en Fastighetsmäklare Lön för en Fastighetssekreterare Lön för en Fastighetsägare Lön för en Festarrangör Lön för en Festivalarrangör Lön för en Flygmäklare Lön för en Flygspeditör Lön för en Fraktmäklare Lön för en Förlagsfaktor Lön för en Förvaltare, fastigheter Lön för en Hamnagent Lön för en Handelsagent, partihandel Lön för en Hyresförhandlare Lön för en Hyresinspektör Lön för en Hyresintendent Lön för en Hyreskonsulent Lön för en Idrottsagent Lön för en Importspeditör Lön för en Intendent, sjukhus Lön för en Krafthandlare Lön för en Kundmottagare, bilverkstad Lön för en Kvalitetssamordnare, bostadsföretag Lön för en Köp- och försäljningsmäklare Lön för en Linjeagent Lön för en Litterär agent Lön för en Lägenhetssäljare Lön för en Manager, rådgivare Lön för en Miljösamordnare, bostadsföretag Lön för en Musikagent Lön för en Mässarrangör Lön för en Områdesförvaltare, fastighet Lön för en Partihandelsagent Lön för en Platsförmedlare Lön för en Produktionsledare, reklambyrå Lön för en Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Lön för en Rederiagent Lön för en Researrangör Lön för en Resebyråtjänsteman, reseproducent Lön för en Reseorganisatör Lön för en Reseplanerare Lön för en Reseproducent Lön för en Rollbesättare Lön för en S&P-mäklare Lön för en Servicechef, bilverkstad Lön för en Servicerådgivare, bilverkstad Lön för en SIUS-konsulent Lön för en Skeppningschef Lön för en Skeppningsplanerare Lön för en Skeppsklarerare Lön för en Skeppsmäklare Lön för en Skolintendent Lön för en Slottsfogde Lön för en Slottsuppsyningsman Lön för en Space manager Lön för en Speditionsförman Lön för en Speditionshandläggare Lön för en Speditör Lön för en Speditör, logistiker Lön för en Sponsoransvarig, idrottsförening Lön för en Sportagent Lön för en Teateragent Lön för en Transportingenjör Lön för en Transportsäljare Lön för en Transporttekniker Lön för en Travel manager Lön för en Trycksaksfaktor Lön för en Tulltaxerare Lön för en Turnéledare Lön för en Turnéläggare Lön för en Utställningsproducent, övrig Lön för en Waterclerk Lön för en Verkmästare, bilverkstad Lön för en Vicevärd
Norrköping
Rikshem Rekryterar Fastighetsförvaltare till Norrköping!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Experis AB i Norrköping
Stockholm
Konsultuppdrag som Verksamhetsutvecklare fastighetsdrift till Danderyd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Ludvika
Teknisk förvaltare | LudvikaHem / Ludvika Kommunfastigheter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Experis AB i Ludvika
Umeå
Tekniska förvaltare till Nationella Kunder, Caverion - Norrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Caverion Sverige AB i Umeå
Malmö
Tekniska förvaltare till Nationella Kunder, Caverion - Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Caverion Sverige AB i Malmö
Skellefteå
Fastighetsförvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på ADR Skellefteå Egendom AB i Skellefteå
Malmö
Teknisk Förvaltare Malmö/Lund
Ledigt jobb som fastighetsförvaltare på Bredablick Förvaltning i Sverige AB i Malmö
Helsingborg
Teknisk Förvaltare Helsingborg!
Ledigt jobb som fastighetsförvaltare på Bredablick Förvaltning i Sverige AB i Helsingborg
Norrtälje
Teknisk förvaltare Norrtälje kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Norrtälje kommun i Norrtälje
Tyresö
Fastighetsförvaltare till Fastighetsenheten Tyresö kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Tyresö kommun i Tyresö
Jönköping
Chef för fastighetsförvaltarenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Jönköping
Luleå
Teknisk förvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Riksbyggen ekonomisk förening i Luleå
Göteborg
Teknisk förvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Statens Fastighetsverk i Göteborg
Utbildningsskapare på distans till Skogsekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsekonom på Academy Online International AB i
Stockholm
Förvaltningsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsassistent på Fastighets AB Balder i Stockholm
Sigtuna
Förvaltare Energianläggningar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Swedavia AB i Sigtuna
Stockholm
Förvaltare till Wåhlin fastigheter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Karlskrona
Region Blekinge söker Fastighetsstrateg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Adecco Sweden AB i Karlskrona
Sundsvall
Boendeansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Migrationsverket i Sundsvall
Falun
Teknisk förvaltare fastighetstekniska installationer till kontoret i Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Sveriges Riksbank i Falun
Göteborg
Områdeschef / Förvaltare till Familjebostäder i Göteborg
Ledigt jobb som fastighetsförvaltare på Familjebostäder i Göteborg AB i Göteborg
Lidingö
Fastighetsförvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Lidingö kommun i Lidingö
Lidingö
Fastighetsansvarig till Käppalaförbundet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Käppalaförbundet i Lidingö
Sundsvall
Förvaltare till Drakfastigheter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Stockholm
Teknikförvaltare inom strategisk teknisk förvaltning, Fastighetskontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Stockholms kommun i Stockholm
Göteborg
Fastighetsansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Rasta Sverige AB i Göteborg
Stockholm
Lokalintendent till Enskede Årsta Vantör SDF
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsintendent på Stockholms kommun i Stockholm
Haninge
Vaktmästare trygghet och säkerhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Haninge kommun i Haninge
Falun
Skog- och lantbruksvärderare till Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsvärderare på Svefa AB i Falun
Vadstena
Fastighetsförvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Vadstena kommun i Vadstena