Lönestatistik för en annonsberedare 2023

Vad tjänar en annonsberedare i månaden? Medellönen är 35600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34800 kronor i yrket medan männen har en lön på 36400 kronor. Se även ackvisitör, annonser , affärskonsulent, butik och agent, partihandel .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 35600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som annonsberedare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en annonsberedare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln annonsberedare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat förmedlingsarbete än inom 3331–3335. Exempel på arbetsuppgifter: Säljer varor eller fast egendom på auktion. Bokar engagemang och förhandlar kontrakt m.m. för artister, musiker, författare, idrottsutövare m.fl. Säljer annonser i media. Ger råd om butiksekonomi och marknadsföring.”

Hur ser lönestatistiken ut för en annonsberedare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för annonsberedare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31200 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som annonsberedare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34800 kronor som annonsberedare medan männens lön är 36400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 35200 kronor34100 kronor
2015 33400 kronor35900 kronor
2016 35000 kronor34500 kronor
2017 34100 kronor35400 kronor
2018 30000 kronor34100 kronor
2019 33700 kronor34900 kronor
2020 33500 kronor34100 kronor
2021 34800 kronor36400 kronor

Lönestatistik för annonsberedare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige33800
Stockholm42100
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige25000
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som annonsberedare i Sverige?

Det är totalt 2700 personer som idag är anställda som annonsberedare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2700
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län350
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en annonsberedare i lön i månaden?

Medellönen för en annonsberedare är 35600 kronor.

Hur många jobbar som annonsberedare i Sverige?

Det finns 2700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som annonsberedare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till annonsberedare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackvisitör, annonser Lön för en Affärskonsulent, butik Lön för en Agent, partihandel Lön för en Anbudsläggare Lön för en Annonsansvarig Lön för en Annonsberedare Lön för en Annonschef Lön för en Annonskonsulent Lön för en Arbetsförmedlare Lön för en Arbetskonsulent Lön för en Arbetsvägledare Lön för en Arrangörsutvecklare Lön för en Artistagent Lön för en Artistbokare Lön för en Artistförmedlare Lön för en Artistproducent Lön för en Artistutvecklare Lön för en Auktionist Lön för en Auktionsförrättare Lön för en Auktionskommissarie Lön för en Auktionsutropare Lön för en Befraktare Lön för en Befraktningschef Lön för en Befraktningsmäklare Lön för en Besiktningsman, fastighet Lön för en Beställningsfaktor Lön för en Bilverkmästare Lön för en Bilvårdschef Lön för en Bostadsförvaltare Lön för en Bostadsinspektör, fastighetsföretag Lön för en Bostadsintendent Lön för en Butikskonsulent Lön för en Butiksplanerare Lön för en Castingansvarig Lön för en Coach, jobb Lön för en Driftchef, fastighetsförvaltning Lön för en Energimäklare Lön för en Eventarrangör Lön för en Eventmakare Lön för en Exportspeditör Lön för en Fartygsklarerare Lön för en Fastighetsadministratör Lön för en Fastighetsassistent Lön för en Fastighetsekonom, förvaltning Lön för en Fastighetsförmedlare Lön för en Fastighetsförvaltare Lön för en Fastighetsinspektör Lön för en Fastighetsintendent Lön för en Fastighetskamrer Lön för en Fastighetsmäklare Lön för en Fastighetssekreterare Lön för en Fastighetsägare Lön för en Festarrangör Lön för en Festivalarrangör Lön för en Flygmäklare Lön för en Flygspeditör Lön för en Fraktmäklare Lön för en Förlagsfaktor Lön för en Förvaltare, fastigheter Lön för en Hamnagent Lön för en Handelsagent, partihandel Lön för en Hyresförhandlare Lön för en Hyresinspektör Lön för en Hyresintendent Lön för en Hyreskonsulent Lön för en Idrottsagent Lön för en Importspeditör Lön för en Intendent, sjukhus Lön för en Krafthandlare Lön för en Kundmottagare, bilverkstad Lön för en Kvalitetssamordnare, bostadsföretag Lön för en Köp- och försäljningsmäklare Lön för en Linjeagent Lön för en Litterär agent Lön för en Lägenhetssäljare Lön för en Manager, rådgivare Lön för en Miljösamordnare, bostadsföretag Lön för en Musikagent Lön för en Mässarrangör Lön för en Områdesförvaltare, fastighet Lön för en Partihandelsagent Lön för en Platsförmedlare Lön för en Produktionsledare, reklambyrå Lön för en Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Lön för en Rederiagent Lön för en Researrangör Lön för en Resebyråtjänsteman, reseproducent Lön för en Reseorganisatör Lön för en Reseplanerare Lön för en Reseproducent Lön för en Rollbesättare Lön för en S&P-mäklare Lön för en Servicechef, bilverkstad Lön för en Servicerådgivare, bilverkstad Lön för en SIUS-konsulent Lön för en Skeppningschef Lön för en Skeppningsplanerare Lön för en Skeppsklarerare Lön för en Skeppsmäklare Lön för en Skolintendent Lön för en Slottsfogde Lön för en Slottsuppsyningsman Lön för en Space manager Lön för en Speditionsförman Lön för en Speditionshandläggare Lön för en Speditör Lön för en Speditör, logistiker Lön för en Sponsoransvarig, idrottsförening Lön för en Sportagent Lön för en Teateragent Lön för en Transportingenjör Lön för en Transportsäljare Lön för en Transporttekniker Lön för en Travel manager Lön för en Trycksaksfaktor Lön för en Tulltaxerare Lön för en Turnéledare Lön för en Turnéläggare Lön för en Utställningsproducent, övrig Lön för en Waterclerk Lön för en Verkmästare, bilverkstad Lön för en Vicevärd
Göteborg
Group manager Embedded SW Platform Electromobility & Propulsion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Volvo Business Services AB i Göteborg
Västerås
SCM Commodity manager to ABB Large Motors and Generators
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på ABB AB i Västerås
Göteborg
Regional Insurance Manager - Europe
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Volvo Business Services AB i Göteborg
Lund
Dealer Development Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Volvo Business Services AB i Lund
Göteborg
Sales Manager - Digital Services
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Volvo Business Services AB i Göteborg
Stockholm
Project Cybersecurity Manager - 243422
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på ALSTOM Rail Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Kundmottagare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Workerbee AB i Stockholm
Jönköping
Kundmottagare Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Finnvedens Lastvagnar AB i Jönköping
Stockholm
Program Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Northvolt AB i Stockholm
Göteborg
Kundmottagare för högsäsong till Euromaster Arendal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Euromaster AB i Göteborg
Stockholm
Bonnier Healthcare söker säljare för Annons- och Konceptlösningar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Bonnier News AB i Stockholm
Skövde
Vikarierande Servicerådgivare Skövde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Toveks Personbilar AB i Skövde
Norrköping
Mediesäljare sökes till Studentdisplay!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Lifestyle Media Partner Sverige AB i Norrköping
Sollentuna
Kundmottagare till däckcenter i Sollentuna!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Sollentuna
Stockholm
Kundmottagare till däckcenter i Akalla!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Stockholm
Solna
Sales Manager Ethicon South
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Johnson & Johnson AB i Solna
Project Manager - Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Veritaz AB i
Mölndal
Kundmottagare till Mölndal, start omgående!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Mölndal
Göteborg
Kundmottagare till Göteborg, start omgående!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Göteborg
Talent and Learning Hub Lead, Northern Europe
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Hitachi Energy Sweden AB i
Malmö
Media säljare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på We Quest AB i Malmö
Stockholm
Sales Project Managers till Mediaplanet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
Digital marknadsföringsbyrå söker mötesbokare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på We Quest AB i Stockholm
Stockholm
We are looking for an E-Commerce Manager in Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
Knivsta
Kundmottagare till Knivsta!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Knivsta
Uppsala
Kundmottagare till Uppsala, start omgående!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Uppsala
Täby
Servicerådgivare sökes till bilåterförsäljare i Täby!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Täby
Danderyd
Vi söker en servicerådgivare till vår kund i Danderyd!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Danderyd
Stockholm
Servicerådgivare till Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Stockholm
Huddinge
Vi söker kundmottagare till bilförsäljare i Segeltorp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Aura Personal AB i Huddinge