Lönestatistik för en bilverkmästare 2023

Vad tjänar en bilverkmästare i månaden? Medellönen är 35600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34800 kronor i yrket medan männen har en lön på 36400 kronor. Se även ackvisitör, annonser , affärskonsulent, butik och agent, partihandel .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 35600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som bilverkmästare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en bilverkmästare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln bilverkmästare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat förmedlingsarbete än inom 3331–3335. Exempel på arbetsuppgifter: Säljer varor eller fast egendom på auktion. Bokar engagemang och förhandlar kontrakt m.m. för artister, musiker, författare, idrottsutövare m.fl. Säljer annonser i media. Ger råd om butiksekonomi och marknadsföring.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bilverkmästare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bilverkmästare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31200 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bilverkmästare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34800 kronor som bilverkmästare medan männens lön är 36400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 35200 kronor34100 kronor
2015 33400 kronor35900 kronor
2016 35000 kronor34500 kronor
2017 34100 kronor35400 kronor
2018 30000 kronor34100 kronor
2019 33700 kronor34900 kronor
2020 33500 kronor34100 kronor
2021 34800 kronor36400 kronor

Lönestatistik för bilverkmästare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige33800
Stockholm42100
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige25000
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som bilverkmästare i Sverige?

Det är totalt 2700 personer som idag är anställda som bilverkmästare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2700
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län350
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bilverkmästare i lön i månaden?

Medellönen för en bilverkmästare är 35600 kronor.

Hur många jobbar som bilverkmästare i Sverige?

Det finns 2700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som bilverkmästare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till bilverkmästare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackvisitör, annonser Lön för en Affärskonsulent, butik Lön för en Agent, partihandel Lön för en Anbudsläggare Lön för en Annonsansvarig Lön för en Annonsberedare Lön för en Annonschef Lön för en Annonskonsulent Lön för en Arbetsförmedlare Lön för en Arbetskonsulent Lön för en Arbetsvägledare Lön för en Arrangörsutvecklare Lön för en Artistagent Lön för en Artistbokare Lön för en Artistförmedlare Lön för en Artistproducent Lön för en Artistutvecklare Lön för en Auktionist Lön för en Auktionsförrättare Lön för en Auktionskommissarie Lön för en Auktionsutropare Lön för en Befraktare Lön för en Befraktningschef Lön för en Befraktningsmäklare Lön för en Besiktningsman, fastighet Lön för en Beställningsfaktor Lön för en Bilverkmästare Lön för en Bilvårdschef Lön för en Bostadsförvaltare Lön för en Bostadsinspektör, fastighetsföretag Lön för en Bostadsintendent Lön för en Butikskonsulent Lön för en Butiksplanerare Lön för en Castingansvarig Lön för en Coach, jobb Lön för en Driftchef, fastighetsförvaltning Lön för en Energimäklare Lön för en Eventarrangör Lön för en Eventmakare Lön för en Exportspeditör Lön för en Fartygsklarerare Lön för en Fastighetsadministratör Lön för en Fastighetsassistent Lön för en Fastighetsekonom, förvaltning Lön för en Fastighetsförmedlare Lön för en Fastighetsförvaltare Lön för en Fastighetsinspektör Lön för en Fastighetsintendent Lön för en Fastighetskamrer Lön för en Fastighetsmäklare Lön för en Fastighetssekreterare Lön för en Fastighetsägare Lön för en Festarrangör Lön för en Festivalarrangör Lön för en Flygmäklare Lön för en Flygspeditör Lön för en Fraktmäklare Lön för en Förlagsfaktor Lön för en Förvaltare, fastigheter Lön för en Hamnagent Lön för en Handelsagent, partihandel Lön för en Hyresförhandlare Lön för en Hyresinspektör Lön för en Hyresintendent Lön för en Hyreskonsulent Lön för en Idrottsagent Lön för en Importspeditör Lön för en Intendent, sjukhus Lön för en Krafthandlare Lön för en Kundmottagare, bilverkstad Lön för en Kvalitetssamordnare, bostadsföretag Lön för en Köp- och försäljningsmäklare Lön för en Linjeagent Lön för en Litterär agent Lön för en Lägenhetssäljare Lön för en Manager, rådgivare Lön för en Miljösamordnare, bostadsföretag Lön för en Musikagent Lön för en Mässarrangör Lön för en Områdesförvaltare, fastighet Lön för en Partihandelsagent Lön för en Platsförmedlare Lön för en Produktionsledare, reklambyrå Lön för en Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Lön för en Rederiagent Lön för en Researrangör Lön för en Resebyråtjänsteman, reseproducent Lön för en Reseorganisatör Lön för en Reseplanerare Lön för en Reseproducent Lön för en Rollbesättare Lön för en S&P-mäklare Lön för en Servicechef, bilverkstad Lön för en Servicerådgivare, bilverkstad Lön för en SIUS-konsulent Lön för en Skeppningschef Lön för en Skeppningsplanerare Lön för en Skeppsklarerare Lön för en Skeppsmäklare Lön för en Skolintendent Lön för en Slottsfogde Lön för en Slottsuppsyningsman Lön för en Space manager Lön för en Speditionsförman Lön för en Speditionshandläggare Lön för en Speditör Lön för en Speditör, logistiker Lön för en Sponsoransvarig, idrottsförening Lön för en Sportagent Lön för en Teateragent Lön för en Transportingenjör Lön för en Transportsäljare Lön för en Transporttekniker Lön för en Travel manager Lön för en Trycksaksfaktor Lön för en Tulltaxerare Lön för en Turnéledare Lön för en Turnéläggare Lön för en Utställningsproducent, övrig Lön för en Waterclerk Lön för en Verkmästare, bilverkstad Lön för en Vicevärd
Stockholm
Digital mediasäljare, lokala och nationella varumärken!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Talent & Partner AB i Stockholm
Lund
Mediasäljare Nativeannonser centralt Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Pauser Media AB i Lund
Landskrona
Pricing & Data Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som prissättare på ASSA ABLOY AB i Landskrona
Lund
SUPPLIER MANAGER
Ledigt jobb som manager på AB Tetra Pak i Lund
Göteborg
Project Manager Operational Support
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Volvo Business Services AB i Göteborg
Stockholm
INNESÄLJARE - Nordiske Medier
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Talent & Partner AB i Stockholm
Gävle
Engineering Manager TiB - 410632
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på ALSTOM Rail Sweden AB i Gävle
Stockholm
Senior Account Manager för onlinesajt!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Mediaerfaren Account Manager!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Digital säljare till mediebolag i Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Mediasäljare inom annonseringslösningar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Mediasäljare till centrala Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Mediesäljare inom projekt och event!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Mediesäljare till annonsförsäljning!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på Talent & Partner AB i Stockholm
Göteborg
Group Manager Product Data Management
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Volvo Business Services AB i Göteborg
Danderyd
Driven konsultchef till Vårdlänken
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering i Danderyd
Halmstad
Mötesbokare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mediasäljare på 21 Marketing AB i Halmstad
Danderyd
Målinriktad konsultchef till socionombemanningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering i Danderyd
Luleå
Wist Last & Buss söker Kundmottagare till Luleå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundmottagare/verkmästare, bilverkstad på Wist Last & Buss AB i Luleå
Luleå
Cloetta söker godisplockare i Luleå m.omnejd!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som butikskonsulent på Cloetta Sverige AB i Luleå
Göteborg
Supplier Relationship Manager - Inbound Logistics
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Volvo Business Services AB i Göteborg
Nyköping
Manager PCM
Ledigt jobb som manager på Hedin Mobility Group AB (publ) i Nyköping
Product Security Manager at Deriv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Arrospide Alata, Daniel i
DevSecOps Manager to Deriv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Arrospide Alata, Daniel i
Stockholm
E-Commerce manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Infotree Service Sweden Filial i Stockholm
Halmstad
Stationsleiter/in, deutschsprachig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Active Scandinavia AB i Halmstad
Stockholm
Stationsleiter/in, deutschsprachig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Active Scandinavia AB i Stockholm
Kalmar
Commercial Manager to BA Wind
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Vattenfall AB i Kalmar
Luleå
Commercial Manager to BA Wind
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Vattenfall AB i Luleå
Umeå
Commercial Manager to BA Wind
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som manager på Vattenfall AB i Umeå