Lönestatistik för en intendent, sjukhus 2023

Vad tjänar en intendent, sjukhus i månaden? Medellönen är 44100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 43100 kronor i yrket medan männen har en lön på 44600 kronor. Se även ackvisitör, annonser , affärskonsulent, butik och agent, partihandel .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 45800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som intendent, sjukhus.

Medellön, snittlön eller medianlön för en intendent, sjukhus?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 44100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln intendent, sjukhus in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Förvaltar fastigheter, svarar för uthyrning och besiktning samt skriver underhållsplaner. Förhandlar om hyror samt ansvarar för ekonomiska kalkyler och upprättar kontrakt. Tar in och granskar offerter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en intendent, sjukhus i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för intendent, sjukhus skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 45800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 44000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som intendent, sjukhus? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 43100 kronor som intendent, sjukhus medan männens lön är 44600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 34800 kronor36200 kronor
2015 35300 kronor39400 kronor
2016 37400 kronor40000 kronor
2017 41000 kronor43800 kronor
2018 38600 kronor43200 kronor
2019 43100 kronor41500 kronor
2020 41200 kronor40900 kronor
2021 43100 kronor44600 kronor

Lönestatistik för intendent, sjukhus i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige41000
Stockholm40300
Östra Mellansverige37500
Småland med öarna..
Sydsverige44500
Västsverige47100
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som intendent, sjukhus i Sverige?

Det är totalt 9700 personer som idag är anställda som intendent, sjukhus enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9700
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en intendent, sjukhus i lön i månaden?

Medellönen för en intendent, sjukhus är 44100 kronor.

Hur många jobbar som intendent, sjukhus i Sverige?

Det finns 9700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som intendent, sjukhus eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till intendent, sjukhus

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Ackvisitör, annonser Affärskonsulent, butik Agent, partihandel Anbudsläggare Annonsansvarig Annonsberedare Annonschef Annonskonsulent Arbetsförmedlare Arbetskonsulent Arbetsvägledare Arrangörsutvecklare Artistagent Artistbokare Artistförmedlare Artistproducent Artistutvecklare Auktionist Auktionsförrättare Auktionskommissarie Auktionsutropare Befraktare Befraktningschef Befraktningsmäklare Besiktningsman, fastighet Beställningsfaktor Bilverkmästare Bilvårdschef Bostadsförvaltare Bostadsinspektör, fastighetsföretag Bostadsintendent Butikskonsulent Butiksplanerare Castingansvarig Coach, jobb Driftchef, fastighetsförvaltning Energimäklare Eventarrangör Eventmakare Exportspeditör Fartygsklarerare Fastighetsadministratör Fastighetsassistent Fastighetsekonom, förvaltning Fastighetsförmedlare Fastighetsförvaltare Fastighetsinspektör Fastighetsintendent Fastighetskamrer Fastighetsmäklare Fastighetssekreterare Fastighetsägare Festarrangör Festivalarrangör Flygmäklare Flygspeditör Fraktmäklare Förlagsfaktor Förvaltare, fastigheter Hamnagent Handelsagent, partihandel Hyresförhandlare Hyresinspektör Hyresintendent Hyreskonsulent Idrottsagent Importspeditör Intendent, sjukhus Krafthandlare Kundmottagare, bilverkstad Kvalitetssamordnare, bostadsföretag Köp- och försäljningsmäklare Linjeagent Litterär agent Lägenhetssäljare Manager, rådgivare Miljösamordnare, bostadsföretag Musikagent Mässarrangör Områdesförvaltare, fastighet Partihandelsagent Platsförmedlare Produktionsledare, reklambyrå Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Rederiagent Researrangör Resebyråtjänsteman, reseproducent Reseorganisatör Reseplanerare Reseproducent Rollbesättare S&P-mäklare Servicechef, bilverkstad Servicerådgivare, bilverkstad SIUS-konsulent Skeppningschef Skeppningsplanerare Skeppsklarerare Skeppsmäklare Skolintendent Slottsfogde Slottsuppsyningsman Space manager Speditionsförman Speditionshandläggare Speditör Speditör, logistiker Sponsoransvarig, idrottsförening Sportagent Teateragent Transportingenjör Transportsäljare Transporttekniker Travel manager Trycksaksfaktor Tulltaxerare Turnéledare Turnéläggare Utställningsproducent, övrig Waterclerk Verkmästare, bilverkstad Vicevärd
Lidingö
Fastighetsansvarig till Käppalaförbundet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Käppalaförbundet i Lidingö
Sundsvall
Förvaltare till Drakfastigheter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Stockholm
Teknikförvaltare inom strategisk teknisk förvaltning, Fastighetskontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Stockholms kommun i Stockholm
Göteborg
Fastighetsansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Rasta Sverige AB i Göteborg
Stockholm
Lokalintendent till Enskede Årsta Vantör SDF
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsintendent på Stockholms kommun i Stockholm
Haninge
Vaktmästare trygghet och säkerhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Haninge kommun i Haninge
Falun
Skog- och lantbruksvärderare till Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsvärderare på Svefa AB i Falun
Vadstena
Fastighetsförvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Vadstena kommun i Vadstena
Upplands Väsby
Affärsområdesansvarig fastighetsförvaltare till Upplands Väsby kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Upplands Väsby
Göteborg
Teknisk förvaltare till Alebyggen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
Stockholm
Fastighetsförvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Stockholm Vatten AB i Stockholm
Sigtuna
Teknisk Förvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Swedavia AB i Sigtuna
Järfälla
Fastighetsförvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Randstad AB i Järfälla
Eskilstuna
Fastighetsförvaltare till fastighetsservice i Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på REGION SÖRMLAND i Eskilstuna
Uppsala
Förvaltare Uppsala/Bålsta
Ledigt jobb som fastighetsförvaltare på HSB Uppsala Ekonomisk Fören i Uppsala
Uppsala
Fastighetsförvaltare
Ledigt jobb som fastighetsförvaltare på Trossamfundet Svenska Kyrkan i Uppsala
Borlänge
Vi söker en aktiv teknisk förvaltare till Diös, Skellefteå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Diös Fastigheter AB i Borlänge
Jönköping
Förvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Riksbyggen ekonomisk förening i Jönköping
Stockholm
Fastighetsförvaltare till fastighetsbolag i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Förvaltare inom retail till Nordic PM
Ledigt jobb som fastighetsförvaltare på Therese Malk AB i Stockholm
Huddinge
Kommunövergripande lokalstrateg till Huddinge kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Experis AB i Huddinge
Stockholm
Vi söker en teknisk förvaltare till en kund nära Arlanda.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som områdesförvaltare på Bemannia Kontor AB i Stockholm
Göteborg
Förvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Stockholm
Förvaltare till Järva
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Victoriahem AB i Stockholm
Svalöv
Teknisk förvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Svalövs kommun i Svalöv
Uppsala
Teknisk Förvaltare till Swedavia
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Uppsala
Stockholm
Teknisk förvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Newsec Property Asset Management Sweden AB i Stockholm
Karlstad
Teknisk Förvaltare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsförvaltare på Riksbyggen ekonomisk förening i Karlstad
Stockholm
Fastighetsförvaltare till Hägerstens församling
Ledigt jobb som fastighetsförvaltare på Therese Malk AB i Stockholm
Stockholm
Fastighetsutvecklare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fastighetsintendent på Quest Consulting Sverige AB i Stockholm