Lönestatistik för en flygspeditör 2023

Vad tjänar en flygspeditör i månaden? Medellönen är 34700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33400 kronor i yrket medan männen har en lön på 36000 kronor. Se även ackvisitör, annonser , affärskonsulent, butik och agent, partihandel .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 36400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som flygspeditör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en flygspeditör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln flygspeditör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Organiserar för kunders räkning godstransporter och förhandlar om fraktavtal. Upprättar handlingar samt tecknar försäkringar. Beräknar utförselavgifter, tull- och införselavgifter, skatter m.m. Förmedlar lastutrymme i fartyg och andra transportmedel. Utreder reklamations- och skadeärenden.”

Hur ser lönestatistiken ut för en flygspeditör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för flygspeditör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 36400 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 34700 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som flygspeditör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33400 kronor som flygspeditör medan männens lön är 36000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29600 kronor34500 kronor
2015 30100 kronor31500 kronor
2016 30800 kronor33800 kronor
2017 30400 kronor32600 kronor
2018 31600 kronor35200 kronor
2019 31800 kronor32900 kronor
2020 34700 kronor35400 kronor
2021 33400 kronor36000 kronor

Lönestatistik för flygspeditör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige35100
Stockholm36300
Östra Mellansverige37000
Småland med öarna33800
Sydsverige35100
Västsverige34600
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som flygspeditör i Sverige?

Det är totalt 4000 personer som idag är anställda som flygspeditör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4000
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län240
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en flygspeditör i lön i månaden?

Medellönen för en flygspeditör är 34700 kronor.

Hur många jobbar som flygspeditör i Sverige?

Det finns 4000 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som flygspeditör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till flygspeditör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackvisitör, annonser Lön för en Affärskonsulent, butik Lön för en Agent, partihandel Lön för en Anbudsläggare Lön för en Annonsansvarig Lön för en Annonsberedare Lön för en Annonschef Lön för en Annonskonsulent Lön för en Arbetsförmedlare Lön för en Arbetskonsulent Lön för en Arbetsvägledare Lön för en Arrangörsutvecklare Lön för en Artistagent Lön för en Artistbokare Lön för en Artistförmedlare Lön för en Artistproducent Lön för en Artistutvecklare Lön för en Auktionist Lön för en Auktionsförrättare Lön för en Auktionskommissarie Lön för en Auktionsutropare Lön för en Befraktare Lön för en Befraktningschef Lön för en Befraktningsmäklare Lön för en Besiktningsman, fastighet Lön för en Beställningsfaktor Lön för en Bilverkmästare Lön för en Bilvårdschef Lön för en Bostadsförvaltare Lön för en Bostadsinspektör, fastighetsföretag Lön för en Bostadsintendent Lön för en Butikskonsulent Lön för en Butiksplanerare Lön för en Castingansvarig Lön för en Coach, jobb Lön för en Driftchef, fastighetsförvaltning Lön för en Energimäklare Lön för en Eventarrangör Lön för en Eventmakare Lön för en Exportspeditör Lön för en Fartygsklarerare Lön för en Fastighetsadministratör Lön för en Fastighetsassistent Lön för en Fastighetsekonom, förvaltning Lön för en Fastighetsförmedlare Lön för en Fastighetsförvaltare Lön för en Fastighetsinspektör Lön för en Fastighetsintendent Lön för en Fastighetskamrer Lön för en Fastighetsmäklare Lön för en Fastighetssekreterare Lön för en Fastighetsägare Lön för en Festarrangör Lön för en Festivalarrangör Lön för en Flygmäklare Lön för en Flygspeditör Lön för en Fraktmäklare Lön för en Förlagsfaktor Lön för en Förvaltare, fastigheter Lön för en Hamnagent Lön för en Handelsagent, partihandel Lön för en Hyresförhandlare Lön för en Hyresinspektör Lön för en Hyresintendent Lön för en Hyreskonsulent Lön för en Idrottsagent Lön för en Importspeditör Lön för en Intendent, sjukhus Lön för en Krafthandlare Lön för en Kundmottagare, bilverkstad Lön för en Kvalitetssamordnare, bostadsföretag Lön för en Köp- och försäljningsmäklare Lön för en Linjeagent Lön för en Litterär agent Lön för en Lägenhetssäljare Lön för en Manager, rådgivare Lön för en Miljösamordnare, bostadsföretag Lön för en Musikagent Lön för en Mässarrangör Lön för en Områdesförvaltare, fastighet Lön för en Partihandelsagent Lön för en Platsförmedlare Lön för en Produktionsledare, reklambyrå Lön för en Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Lön för en Rederiagent Lön för en Researrangör Lön för en Resebyråtjänsteman, reseproducent Lön för en Reseorganisatör Lön för en Reseplanerare Lön för en Reseproducent Lön för en Rollbesättare Lön för en S&P-mäklare Lön för en Servicechef, bilverkstad Lön för en Servicerådgivare, bilverkstad Lön för en SIUS-konsulent Lön för en Skeppningschef Lön för en Skeppningsplanerare Lön för en Skeppsklarerare Lön för en Skeppsmäklare Lön för en Skolintendent Lön för en Slottsfogde Lön för en Slottsuppsyningsman Lön för en Space manager Lön för en Speditionsförman Lön för en Speditionshandläggare Lön för en Speditör Lön för en Speditör, logistiker Lön för en Sponsoransvarig, idrottsförening Lön för en Sportagent Lön för en Teateragent Lön för en Transportingenjör Lön för en Transportsäljare Lön för en Transporttekniker Lön för en Travel manager Lön för en Trycksaksfaktor Lön för en Tulltaxerare Lön för en Turnéledare Lön för en Turnéläggare Lön för en Utställningsproducent, övrig Lön för en Waterclerk Lön för en Verkmästare, bilverkstad Lön för en Vicevärd
Malmö
Trafikekonomiadministratör till stort internationellt logistikbolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportadministratör på Emploid AB i Malmö
Landskrona
Transportadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportadministratör på Emploid AB i Landskrona
Söderhamn
Supply Chain Coordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditionstjänsteman på Kraton Chemical AB i Söderhamn
Malmö
Driven speditör till Carl F
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på JKS Sverige AB i Malmö
Trollhättan
Administratör Kanalcentralen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportadministratör på Sjöfartsverket i Trollhättan
Härryda
Transportkoordinator-vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportadministratör på Bring Parcels AB i Härryda
Göteborg
Speditör till tjänst inom fordonsindustrin i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Adecco Sweden AB i Göteborg
Göteborg
Vägspeditör till kund i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg
Jönköping
Vägspeditör till kund i Gislaved!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Aditro Logistics Staffing AB i Jönköping
Göteborg
Speditörer till kommande uppdrag i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg
Helsingborg
Tulladministratör till Helsingborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Aditro Logistics Staffing AB i Helsingborg
Helsingborg
Trafikledare till Helsingborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Aditro Logistics Staffing AB i Helsingborg
Helsingborg
Vägspeditör till Helsingborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Aditro Logistics Staffing AB i Helsingborg
Göteborg
Sjöspeditör till vår kund Kintetsu i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Adecco Sweden AB i Göteborg
Göteborg
Sea Forwarder to Kintetsu World Express
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Adecco Sweden AB i Göteborg
Linköping
Administratör Logistik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportadministratör på Electrocare Nordic AB i Linköping
Nor-Log søker befrakter til deres avdeling på Alfaset!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exportspeditör på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i
Göteborg
Speditör till Blue Water Shipping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Bravura Sverige AB i Göteborg
Jönköping
Administratör till DHL Freight i Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportadministratör på Poolia Sverige AB i Jönköping
Jönköping
Tulladministratör till Bring i Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportadministratör på Poolia Sverige AB i Jönköping
Solna
Kvalitetsutredare med fokus på bedömning av Trafikverkets orsakskod
Ledigt jobb som transportadministratör på Trafikverket i Solna
Stenungsund
Logistikkoordinator, Grace Catalyst - Stenungsund
Ledigt jobb som transportadministratör på Hr On Demand Sweden AB i Stenungsund
Västerås
Jobba som speditör i Västerås!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Experis AB i Västerås
Malmö
Sommarjobbare till Skanska Rental - Malmö alt Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handelsagent, partihandel på Skanska Sverige AB i Malmö
Ängelholm
Lagerarbetare/logistikadministratör sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportadministratör på Uniflex Sverige AB i Ängelholm
Upplands Väsby
Airfreight Specialist till Savino Del Bene
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som flygspeditör på Aditro Logistics Staffing AB i Upplands Väsby
Senior Roadspeditör Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på SRCE Services i
Helsingborg
Speditör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på DFDS Logistics AB i Helsingborg
Västerås
Logistikansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som handelsagent, partihandel på Northcon AB i Västerås
Göteborg
Vägspeditör till kund i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speditör på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg