Vad tjänar en drogrådgivare i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en drogrådgivare 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en drogrådgivare brutto innan skatt

Medellönen för en drogrådgivare är

31 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.Vilken inkomst har en drogrådgivare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för drogrådgivare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 31 400 kronor
Kommunalanställd 31 800 kronor
Landstingsanställning 32 000 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 31 200 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som drogrådgivare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27 600 kronor 27 400 kronor
2015 27 700 kronor 27 700 kronor
2016 28 400 kronor 28 300 kronor
2017 29 400 kronor 29 300 kronor
2018 30 400 kronor 30 200 kronor
2019 31 000 kronor 30 300 kronor
2020 31 800 kronor 31 100 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för drogrådgivare.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som drogrådgivare.

Region Antal anställda som drogrådgivare eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige17400
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1400
Blekinge och Skåne län2000
Hallands och Västra Götalands län3200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län490

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som drogrådgivare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för drogrådgivare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Hallands och Västra Götalands län för där är nämligen medellönen högst med 32500 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige31500
Stockholm31600
Östra Mellansverige31600
Småland med öarna31300
Sydsverige32000
Västsverige32500
Norra Mellansverige29100
Mellersta Norrland29800
Övre Norrland31000

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner


Sök lönestatistik för andra yrken


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till drogrådgivare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Aktiveringspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för aktiveringspedagog

Alkohol- och drogrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkohol- och drogrådgivare

Alkohol- och drogterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkohol- och drogterapeut

Alkohol- och drogutredare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkohol- och drogutredare

Alkoholrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkoholrådgivare

Alkoholterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkoholterapeut

Anhörigkonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för anhörigkonsulent

Anhörigterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för anhörigterapeut

Anstaltspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för anstaltspedagog

Baptistpastor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för baptistpastor

Barnomsorgsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnomsorgsassistent

Barnomsorgsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnomsorgsinspektör

Barnomsorgssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnomsorgssekreterare

Barnstugeassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnstugeassistent

Barnstugekonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnstugekonsulent

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Behandlingspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behandlingspedagog

Behandlingssamordnare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behandlingssamordnare

Behandlingsterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för behandlingsterapeut

Boendepedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för boendepedagog

Brottsofferassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för brottsofferassistent

Diakoniassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för diakoniassistent

Droginformatör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för droginformatör

Drogrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för drogrådgivare

Drogterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för drogterapeut

Evangelist, resepastor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för evangelist, resepastor

Flyktingassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyktingassistent

Frikyrkopastor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frikyrkopastor

Frälsningsofficer

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för frälsningsofficer

Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för församlingsföreståndare, frälsningsarmén

Församlingssyster

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för församlingssyster

Habiliteringspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för habiliteringspedagog

Handikappsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handikappsekreterare

Hantverkspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hantverkspedagog

Hemhjälpsledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemhjälpsledare

Hemterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemterapeut

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Hemtjänstinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemtjänstinspektör

Hemvårdsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemvårdsassistent

Hemvårdssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemvårdssekreterare

Integrationshandledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för integrationshandledare

Kvinnojourarbetare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kvinnojourarbetare

Metodistpastor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för metodistpastor

Missionär

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för missionär

Mormonpräst

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för mormonpräst

Muezzin

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för muezzin

Officer, frälsningsarmén

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för officer, frälsningsarmén

Omsorgspedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för omsorgspedagog

Pastor, frikyrkoförsamling

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för pastor, frikyrkoförsamling

Placeringsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för placeringsassistent

Predikant, frikyrka

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för predikant, frikyrka

Projektledare, socialt arbete

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för projektledare, socialt arbete

Präst, frikyrkoförsamling

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för präst, frikyrkoförsamling

Rehabiliteringsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringsassistent

Slumsyster

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för slumsyster

Socialpedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialpedagog

Socioterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socioterapeut

SoL-handläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sol-handläggare

Spelterapeut

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för spelterapeut

Stödpedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stödpedagog

Ungdomsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ungdomsassistent

Vittnesassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vittnesassistent

Äldreomsorgshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för äldreomsorgshandläggare

Äldreomsorgsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för äldreomsorgsinspektör

Äldrepedagog

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för äldrepedagog

Övervakare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för övervakare

Lediga jobb för drogrådgivare

Umeå
Fältassistent till stöd och omsorg med placering i skolan

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Umeå kommun i Umeå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Västerås
Behandlingspedagog till Spindeln

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Västerås kommun i Västerås

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Värnamo
Stödassistent omsorg

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Värnamo kommun i Värnamo

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Varberg
Stödpedagog till Styrmansvägen

Ledigt jobb som stödpedagog på Varbergs kommun i Varberg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Värnamo
Stödpedagog

Ledigt jobb som stödpedagog på Värnamo kommun i Värnamo

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Åre
Socialpedagog

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Åre kommun i Åre

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Emmaboda
Omsorgspedagog

Ledigt jobb som stödpedagog på Emmaboda kommun i Emmaboda

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Vänersborg
Stödpedagog till Niklasbergsvägen 7

Ledigt jobb som stödpedagog på Vänersborgs kommun i Vänersborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Skellefteå
Vikariat boendehandledare

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Skellefteå Individ AB i Skellefteå

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Falun
Alkohol- drogbehandlare

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Nudax Rehab AB i Falun

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Tingsryd
Tingsryds kommun söker rehabassistent

Ledigt jobb som rehabiliteringsassistent på Tingsryds kommun i Tingsryd

Läs om jobbet som rehabiliteringsassistent
Sundsvall
Rehabiliteringsassistent till Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall

Ledigt jobb som rehabiliteringsassistent på REGION VÄSTERNORRLAND i Sundsvall

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som rehabiliteringsassistent
Södertälje
Behandlingsassistent till Siri, stödboende för kvinnor

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Södertälje kommun i Södertälje

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Södertälje
Behandlingsassistent till Vista stödboende Akut och Utredning

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Södertälje kommun i Södertälje

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Bromölla
Äldrepedagog

Ledigt jobb som äldrepedagog på Bromölla kommun i Bromölla

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som äldrepedagog
Lekeberg
Timvikarierande behandlingspersonal

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Lekeberg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Avesta
Behandlingsassistent till Utrednings- och öppenvårdsenheten

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Avesta kommun i Avesta

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Hudiksvall
Behandlare

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på IA Care & Health Group AB i Hudiksvall

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Skara
Behandlingspersonal

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Rubinen AB i Skara

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Linköping
Boendestödjare sökes till Stadsmissionens stödboenden

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Linköpings Stadsmission i Linköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Vimmerby
Habiliteringspedagog - 2 fasta tjänster

Ledigt jobb som habiliteringspedagog på Lansen Omsorg AB i Vimmerby

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som habiliteringspedagog
Lerum
Stödpedagog sökes till Seatons gruppbostad, Bmss

Ledigt jobb som stödpedagog på Lerums kommun i Lerum

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Burlöv
INFORMATION OM LEDIG TJÄNST SOM BEHANDLINGSASSISTENT (VAKEN NATT)

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på HVB Center i Skåne AB i Burlöv

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Burlöv
TIMANSTÄLLDA TILL HVB VERKSAMHET SÖKES!

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på HVB Center i Skåne AB i Burlöv

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Eskilstuna
Stödpedagog till LSS boende enhet 1

Ledigt jobb som stödpedagog på Eskilstuna kommun i Eskilstuna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Helsingborg
Driven pedagogisk resurs till nyöppnad skola i Helsingborg!

Ledigt jobb som stödpedagog på Veldi Bemanning AB i Helsingborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som stödpedagog
Halmstad
Elevcoach till Trönningeskolan

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Halmstads kommun i Halmstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Uppsala
Socialpedagog till Liljeforsskolan

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Uppsala kommun i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Bengtsfors
Verksamhetspedagog

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Bengtsfors kommun i Bengtsfors

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog
Göteborg
Mentor på samhällsvetenskapliga programmet

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Magelungen Utveckling AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som behandlingsassistent/socialpedagog