Lön alkoholterapeut - Lönestatistik för en alkoholterapeut 2023

Vad tjänar en alkoholterapeut i månaden? Medellönen är 32500 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32800 kronor i yrket medan männen har en lön på 32000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 33000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som alkoholterapeut.


TopplistorVad tjänar en alkoholterapeut i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln alkoholterapeut in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en alkoholterapeut?

Vi har inga detaljer kring vad en alkoholterapeut jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Behandlar och rehabiliterar klienter och patienter inom psykiatrisk vård, missbruksvård och kriminalvård. Arbetar med insatser till stöd för flyktingar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en alkoholterapeut i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för alkoholterapeut skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31800 kronor

 • Kommunalanställd: 32800 kronor

 • Regionanställd 33000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 32400 kronorHur stor chans är det att få jobb som alkoholterapeut?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som alkoholterapeut.

Ungefär 18300 jobbar som behandlingsassistenter och socialpedagoger i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för behandlingsassistenter och socialpedagoger det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för behandlingsassistenter och socialpedagoger kommer vara små till medelstora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som alkoholterapeut? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32800 kronor som alkoholterapeut medan männens lön är 32000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27600 kronor27400 kronor
2015 27700 kronor27700 kronor
2016 28400 kronor28300 kronor
2017 29400 kronor29300 kronor
2018 30400 kronor30200 kronor
2019 31000 kronor30300 kronor
2020 31800 kronor31100 kronor
2021 32800 kronor32000 kronor

Lönestatistik för alkoholterapeut i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige31500
Stockholm31600
Östra Mellansverige31600
Småland med öarna31300
Sydsverige32000
Västsverige32500
Norra Mellansverige29100
Mellersta Norrland29800
Övre Norrland31000


Hur många jobbar som alkoholterapeut i Sverige?

Det är totalt 17400 personer som idag är anställda som alkoholterapeut enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige17400
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1400
Blekinge och Skåne län2000
Hallands och Västra Götalands län3200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län490

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en alkoholterapeut i lön i månaden?

Medellönen för en alkoholterapeut är 32500 kronor.

Hur många jobbar som alkoholterapeut i Sverige?

Det finns 17400 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som alkoholterapeut eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till alkoholterapeut

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aktiveringspedagog Lön för en Alkohol- och drogrådgivare Lön för en Alkohol- och drogterapeut Lön för en Alkohol- och drogutredare Lön för en Alkoholrådgivare Lön för en Alkoholterapeut Lön för en Anhörigkonsulent Lön för en Anhörigterapeut Lön för en Anstaltspedagog Lön för en Baptistpastor Lön för en Barnomsorgsassistent Lön för en Barnomsorgsinspektör Lön för en Barnomsorgssekreterare Lön för en Barnstugeassistent Lön för en Barnstugekonsulent Lön för en Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder Lön för en Behandlingspedagog Lön för en Behandlingssamordnare Lön för en Behandlingsterapeut Lön för en Boendepedagog Lön för en Brottsofferassistent Lön för en Diakoniassistent Lön för en Droginformatör Lön för en Drogrådgivare Lön för en Drogterapeut Lön för en Evangelist, resepastor Lön för en Flyktingassistent Lön för en Frikyrkopastor Lön för en Frälsningsofficer Lön för en Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling Lön för en Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén Lön för en Församlingssyster Lön för en Habiliteringspedagog Lön för en Handikappsekreterare Lön för en Hantverkspedagog Lön för en Hemhjälpsledare Lön för en Hemterapeut Lön för en Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder Lön för en Hemtjänstinspektör Lön för en Hemvårdsassistent Lön för en Hemvårdssekreterare Lön för en Integrationshandledare Lön för en Kvinnojourarbetare Lön för en Metodistpastor Lön för en Missionär Lön för en Mormonpräst Lön för en Muezzin Lön för en Officer, frälsningsarmén Lön för en Omsorgspedagog Lön för en Pastor, frikyrkoförsamling Lön för en Placeringsassistent Lön för en Predikant, frikyrka Lön för en Projektledare, socialt arbete Lön för en Präst, frikyrkoförsamling Lön för en Rehabiliteringsassistent Lön för en Slumsyster Lön för en Socialpedagog Lön för en Socioterapeut Lön för en SoL-handläggare Lön för en Spelterapeut Lön för en Stödpedagog Lön för en Ungdomsassistent Lön för en Vittnesassistent Lön för en Äldreomsorgshandläggare Lön för en Äldreomsorgsinspektör Lön för en Äldrepedagog Lön för en Övervakare
Huddinge
Mandometerkliniken i Huddinge söker behandlare på vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på AB Mando i Huddinge
Ekerö
Kock tim- och sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Ekerö
Alingsås
Vikariat på Humana Vintergatan HVB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Alingsås
Uppsala
Anhörigkonsulent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som anhörigkonsulent på Uppsala kommun i Uppsala
Lund
Behandlingsassistenter sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Lund
Linköping
Specialistundersköterska till psykiatriboendet Ekhult
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Linköpings kommun i Linköping
Mölndal
Behandlingspersonal sommar på SiS Fagared i Lindome
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Mölndal
Lund
Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Lund
Mark
Behandlingspersonal sommar på SiS Fagared i Öxnevalla, Horred
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Mark
Lund
Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Lund
Hällefors
Stödpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Hällefors kommun i Hällefors
Danderyd
Socialpedagog sökes till vår resursklass, Fribergaskolan Danderyds kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Danderyds kommun i Danderyd
Hallstahammar
Elevhälsocoach till Parkskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hallstahammars kommun i Hallstahammar
Vetlanda
Coach – socialpedagog – KomBack
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Vetlanda kommun i Vetlanda
Varberg
12 stegsbehandlare till Beroendeenheten i Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Varbergs kommun i Varberg
Göteborg
Gryning Sunnerö söker behandlingspedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Gryning Vård AB i Göteborg
Göteborg
Gryning Sunnerö söker semestervikarier och timvikarier
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Gryning Vård AB i Göteborg
Norrköping
Stödpedagoger till Stensvängen 2
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Norrköpings kommun i Norrköping
Malmö
Behandlingspedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på HVB Safe Care 2015 AB i Malmö
Malmö
Socialpedagog till Stödboende 2
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Malmö kommun i Malmö
Malmö
Behandlingsassistent till Stödboende 2
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Malmö kommun i Malmö
Norrköping
Sommarvikariat/Timvikarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Stiftelsen Steget i Norrköping
Norrtälje
Behandlingsassistent till Renatusgården
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Renatus Vård & Behandling AB i Norrtälje
Hultsfred
Kontaktperson Behandlingspedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Imis AB i Hultsfred
Borlänge
Utvecklingstörstig stödpedagog med svart bälte i bemötande? Se hit!
Ledigt jobb som stödpedagog på Borlänge kommun i Borlänge
Göteborg
Stödpedagog sökes till Kompassen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Partille
Aktivitetssamordnare till seniorträffar och mötesplatser
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som äldrepedagog på Partille kommun i Partille
Ödeshög
Brinner du för att göra skillnad för barn och ungdomar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hvb Aktivitet Struktur Trygghet Tranås AB i Ödeshög
Boxholm
Brinner du för att göra skillnad för barn och ungdomar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hvb Aktivitet Struktur Trygghet Tranås AB i Boxholm
Mjölby
Brinner du för att göra skillnad för barn och ungdomar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hvb Aktivitet Struktur Trygghet Tranås AB i Mjölby