Lön hemtjänstinspektör 2024

- Lönestatistik för en hemtjänstinspektörVad tjänar en hemtjänstinspektör i månaden? Medellönen för 2024 är:

32 500 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32800 kronor i yrket medan männen har en lön på 32000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 33000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hemtjänstinspektör.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en hemtjänstinspektör i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en hemtjänstinspektör

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 195 kronor.

Dagslön för en hemtjänstinspektör

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1548 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en hemtjänstinspektör kvar i lön efter skatt? En hemtjänstinspektör får ut 21 888 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 32 500 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 538 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 771 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 20 kronor
Lönen efter skatt 21 888 kronor


Sök lediga jobb som hemtjänstinspektör

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som hemtjänstinspektör eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Bjuv på Bjuvs kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Malmö
Boendestödjare till funktionsstödsförvaltningen

Ledigt jobb som stödpedagog på Malmö kommun i Malmö

Läs om jobbet
Säter
Samordnare i central särskild undervisningsgrupp

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Säters kommun i Säter

Läs om jobbet
Luleå
Socialpedagog till Råneskolan

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Luleå kommun i Luleå

Läs om jobbet

Vad gör en hemtjänstinspektör?

Vi har inga detaljer kring vad en hemtjänstinspektör jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Behandlar och rehabiliterar klienter och patienter inom psykiatrisk vård, missbruksvård och kriminalvård. Arbetar med insatser till stöd för flyktingar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en hemtjänstinspektör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hemtjänstinspektör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31800 kronor

 • Kommunalanställd: 32800 kronor

 • Regionanställd 33000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 32400 kronorÄr det lätt att få jobb som hemtjänstinspektör?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som hemtjänstinspektör.

Ungefär 18300 jobbar som behandlingsassistenter och socialpedagoger i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för behandlingsassistenter och socialpedagoger det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för behandlingsassistenter och socialpedagoger kommer vara små till medelstora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hemtjänstinspektör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32800 kronor som hemtjänstinspektör medan männens lön är 32000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som hemtjänstinspektör.

Lönestatistik för hemtjänstinspektör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige31 500 kronor
Stockholm31 600 kronor
Östra Mellansverige31 600 kronor
Småland med öarna31 300 kronor
Sydsverige32 000 kronor
Västsverige32 500 kronor
Norra Mellansverige29 100 kronor
Mellersta Norrland29 800 kronor
Övre Norrland31 000 kronor


Hur många jobbar som hemtjänstinspektör i Sverige?

Det är totalt 17400 personer som idag är anställda som hemtjänstinspektör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige17 400
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 400
Blekinge och Skåne län2 000
Hallands och Västra Götalands län3 200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län490

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hemtjänstinspektör i lön i månaden?

Medellönen för en hemtjänstinspektör är 32500 kronor.

Hur många jobbar som hemtjänstinspektör i Sverige?

Det finns 17400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en hemtjänstinspektör?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 32800 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 32000 kronor.

Hur mycket betalar en hemtjänstinspektör i skatt?

En hemtjänstinspektör betalar i snitt 9329 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hemtjänstinspektör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som hemtjänstinspektör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till hemtjänstinspektör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aktiveringspedagog Lön för en Alkohol- och drogrådgivare Lön för en Alkohol- och drogterapeut Lön för en Alkohol- och drogutredare Lön för en Alkoholrådgivare Lön för en Alkoholterapeut Lön för en Anhörigkonsulent Lön för en Anhörigterapeut Lön för en Anstaltspedagog Lön för en Baptistpastor Lön för en Barnomsorgsassistent Lön för en Barnomsorgsinspektör Lön för en Barnomsorgssekreterare Lön för en Barnstugeassistent Lön för en Barnstugekonsulent Lön för en Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder Lön för en Behandlingspedagog Lön för en Behandlingssamordnare Lön för en Behandlingsterapeut Lön för en Boendepedagog Lön för en Brottsofferassistent Lön för en Diakoniassistent Lön för en Droginformatör Lön för en Drogrådgivare Lön för en Drogterapeut Lön för en Evangelist, resepastor Lön för en Flyktingassistent Lön för en Frikyrkopastor Lön för en Frälsningsofficer Lön för en Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling Lön för en Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén Lön för en Församlingssyster Lön för en Habiliteringspedagog Lön för en Handikappsekreterare Lön för en Hantverkspedagog Lön för en Hemhjälpsledare Lön för en Hemterapeut Lön för en Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder Lön för en Hemtjänstinspektör Lön för en Hemvårdsassistent Lön för en Hemvårdssekreterare Lön för en Integrationshandledare Lön för en Kvinnojourarbetare Lön för en Metodistpastor Lön för en Missionär Lön för en Mormonpräst Lön för en Muezzin Lön för en Officer, frälsningsarmén Lön för en Omsorgspedagog Lön för en Pastor, frikyrkoförsamling Lön för en Placeringsassistent Lön för en Predikant, frikyrka Lön för en Projektledare, socialt arbete Lön för en Präst, frikyrkoförsamling Lön för en Rehabiliteringsassistent Lön för en Slumsyster Lön för en Socialpedagog Lön för en Socioterapeut Lön för en SoL-handläggare Lön för en Spelterapeut Lön för en Stödpedagog Lön för en Ungdomsassistent Lön för en Vittnesassistent Lön för en Äldreomsorgshandläggare Lön för en Äldreomsorgsinspektör Lön för en Äldrepedagog Lön för en Övervakare
Bjuv
Socialpedagog
Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Bjuvs kommun i Bjuv
Malmö
Boendestödjare till funktionsstödsförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Malmö kommun i Malmö
Säter
Samordnare i central särskild undervisningsgrupp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Säters kommun i Säter
Luleå
Socialpedagog till Råneskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Luleå kommun i Luleå
Uppsala
Behandlingspedagog 100% HVB Bellagården, Nattvak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Uppsala
Uppsala
Behandlingspedagog 100% HVB Eleonoragården, Nattvak
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Uppsala
Perstorp
Stödpedagog till daglig verksamhet och Personligt Ombud
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Perstorps kommun i Perstorp
Nybro
Stödpedagog gruppbostad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Nybro kommun i Nybro
Falun
Ungdomsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ungdomsassistent på Falu kommun i Falun
Töreboda
Töreboda kommun söker Stödpedagog till Killingens gruppbostad LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Töreboda kommun i Töreboda
Malmö
Rehabkoordinator till samverkansprojekt, Vårdcentralen Kryddgården i Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rehabiliteringsassistent på REGION SKÅNE i Malmö
Ronneby
Personal barnboende
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Ronneby kommun i Ronneby
Osby
Behandlingspedagog Off Clinic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Osby
Göteborg
Stödpedagog till Kryddhyllans BmSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Göteborg
Skolstödspedagog till Frölundaskolan Bräcke 1-9 anpassad grundskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Södertälje
Social Pedagogue
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Södertälje
Boden
Behandlingsassistent/fältarbetare med inriktning vuxna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på BODENS KOMMUN i Boden
Trollhättan
Skolvärd till Nils Ericsons gymnasiet
Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Kunskapsförbundet Väst i Trollhättan
Eslöv
Stödpedagog sökes till gruppbostad i Eslövs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Eslövs kommun i Eslöv
Vänersborg
Anhörigsamordnare, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som anhörigkonsulent på Vänersborgs kommun i Vänersborg
Sigtuna
Hemförälder på internat
Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Sigtuna Skolstiftelse i Sigtuna
Stockholm
Socialpedagog till Stockholms Stadsmissions folkhögskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på STOCKHOLMS STADSMISSION i Stockholm
Malmö
Omsorgspedagog till Teaterakademin daglig verksamhet enligt LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Malmö kommun i Malmö
Bengtsfors
Behandlingssekreterare, IFO - vuxenenhet missbruk och socialpsykiatri
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Bengtsfors kommun i Bengtsfors
Hässleholm
Elevassistent till Studio HTS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hässleholms kommun i Hässleholm
Hudiksvall
Särskilt kvalificerad kontaktperson
Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hudiksvalls kommun i Hudiksvall
Österåker
Behandlingsassistent (natt) till Ljungbacken stödboende
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Stockholms kommun i Österåker
Lund
Stödpedagog sökes till servicebostad, centrala Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Lunds kommun i Lund
Upplands Väsby
Behandlingsassistent (natt) till Edshemmet stödboende
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Stockholms kommun i Upplands Väsby
Hällefors
Behandlare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Rockesholm Behandling & Utbildning KB i Hällefors