Lönestatistik för en boendepedagog 2023

Vad tjänar en boendepedagog i månaden? Medellönen är 32500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32800 kronor i yrket medan männen har en lön på 32000 kronor. Se även aktiveringspedagog , alkohol- och drogrådgivare och alkohol- och drogterapeut .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 33000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som boendepedagog.

Medellön, snittlön eller medianlön för en boendepedagog?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln boendepedagog in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Behandlar och rehabiliterar klienter och patienter inom psykiatrisk vård, missbruksvård och kriminalvård. Arbetar med insatser till stöd för flyktingar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en boendepedagog i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för boendepedagog skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31800 kronor

 • Kommunalanställd: 32800 kronor

 • Regionanställd 33000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 32400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som boendepedagog? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32800 kronor som boendepedagog medan männens lön är 32000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27600 kronor27400 kronor
2015 27700 kronor27700 kronor
2016 28400 kronor28300 kronor
2017 29400 kronor29300 kronor
2018 30400 kronor30200 kronor
2019 31000 kronor30300 kronor
2020 31800 kronor31100 kronor
2021 32800 kronor32000 kronor

Lönestatistik för boendepedagog i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige31500
Stockholm31600
Östra Mellansverige31600
Småland med öarna31300
Sydsverige32000
Västsverige32500
Norra Mellansverige29100
Mellersta Norrland29800
Övre Norrland31000

Hur många jobbar som boendepedagog i Sverige?

Det är totalt 17400 personer som idag är anställda som boendepedagog enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige17400
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1400
Blekinge och Skåne län2000
Hallands och Västra Götalands län3200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län490

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en boendepedagog i lön i månaden?

Medellönen för en boendepedagog är 32500 kronor.

Hur många jobbar som boendepedagog i Sverige?

Det finns 17400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som boendepedagog eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till boendepedagog

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aktiveringspedagog Lön för en Alkohol- och drogrådgivare Lön för en Alkohol- och drogterapeut Lön för en Alkohol- och drogutredare Lön för en Alkoholrådgivare Lön för en Alkoholterapeut Lön för en Anhörigkonsulent Lön för en Anhörigterapeut Lön för en Anstaltspedagog Lön för en Baptistpastor Lön för en Barnomsorgsassistent Lön för en Barnomsorgsinspektör Lön för en Barnomsorgssekreterare Lön för en Barnstugeassistent Lön för en Barnstugekonsulent Lön för en Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder Lön för en Behandlingspedagog Lön för en Behandlingssamordnare Lön för en Behandlingsterapeut Lön för en Boendepedagog Lön för en Brottsofferassistent Lön för en Diakoniassistent Lön för en Droginformatör Lön för en Drogrådgivare Lön för en Drogterapeut Lön för en Evangelist, resepastor Lön för en Flyktingassistent Lön för en Frikyrkopastor Lön för en Frälsningsofficer Lön för en Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling Lön för en Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén Lön för en Församlingssyster Lön för en Habiliteringspedagog Lön för en Handikappsekreterare Lön för en Hantverkspedagog Lön för en Hemhjälpsledare Lön för en Hemterapeut Lön för en Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder Lön för en Hemtjänstinspektör Lön för en Hemvårdsassistent Lön för en Hemvårdssekreterare Lön för en Integrationshandledare Lön för en Kvinnojourarbetare Lön för en Metodistpastor Lön för en Missionär Lön för en Mormonpräst Lön för en Muezzin Lön för en Officer, frälsningsarmén Lön för en Omsorgspedagog Lön för en Pastor, frikyrkoförsamling Lön för en Placeringsassistent Lön för en Predikant, frikyrka Lön för en Projektledare, socialt arbete Lön för en Präst, frikyrkoförsamling Lön för en Rehabiliteringsassistent Lön för en Slumsyster Lön för en Socialpedagog Lön för en Socioterapeut Lön för en SoL-handläggare Lön för en Spelterapeut Lön för en Stödpedagog Lön för en Ungdomsassistent Lön för en Vittnesassistent Lön för en Äldreomsorgshandläggare Lön för en Äldreomsorgsinspektör Lön för en Äldrepedagog Lön för en Övervakare
Västerås
Klientcoach
Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på MM Framtid AB i Västerås
Stockholm
Stödassistent till Daglig verksamhet i Hässelby & Rinkeby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Hormar Coaching & Consulting AB i Stockholm
Jönköping
Sommarjobb, dietistassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rehabiliteringsassistent på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Jönköping
Hässleholm
Vi söker sommarvikarier till vår öppna avdelning Torsjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Hässleholm
Mörbylånga
Elevcoach på Östra skolan, Färjestaden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Cis Kalmar AB i Mörbylånga
Örebro
Stödpedagog till Nordanåsvägen 23
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Örebro kommun i Örebro
Södertälje
Uppsökare till Missbruk Myndighet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Södertälje kommun i Södertälje
Malmö
Stödpedagog Svedalavägen 159
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Malmö kommun i Malmö
Uppsala
Stiftelsen Göransgården söker semestervikarier
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Göransgården, Stiftelsen i Uppsala
Hagfors
Sommarvikarier sökes till HVB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Agustagården AB i Hagfors
Hagfors
Agustagården växer - Timvikarier sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Agustagården AB i Hagfors
Hagfors
Agustagården växer - Vi söker personal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Agustagården AB i Hagfors
Fagersta
Behandlingsassistent timvikarier Sundbo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Fagersta
Göteborg
Stödpedagog med särskilt uppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Norrköping
Stödpedagog till Ånestadsgatan 156
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Norrköpings kommun i Norrköping
Sundsvall
Behandlingsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Norrköping
Socialpedagoger till Barn och ungdomsverksamhet, utförare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Norrköpings kommun i Norrköping
Göteborg
Stödpedagog till BMSS Uggledals byväg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Mölndal
Legolas HVB söker samordnare 100 %
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Mölndal
Umeå
Bli en del av oss på Ungbo i Umeå!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Attendo Sverige AB i Umeå
Mölndal
Legolas HVB söker behandlare med högskolekompetens
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Mölndal
Falkenberg
Bergåsa HVB söker behandlingsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Bergåsa Hvb AB i Falkenberg
Stockholm
Stödpedagog till Östermalms LSS 1
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Nytida AB i Stockholm
Vännäs
Handledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Vännäs kommun i Vännäs
Göteborg
Stödpedagog till Västra Palmgrensgatan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Lund
Behandlare till HVB Albagården
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Albagården AB i Lund
Lund
Stödpedagoger till Tillsyn/vistelse för barn och ungdomar inom LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Lunds kommun i Lund
Helsingborg
Stödpedagog till Brunnbäcksgatan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Hässleholm
Behandlare till Familjebasen HVB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hässleholms kommun i Hässleholm
Katrineholm
Behandlingsassistent, sommarvikariat
Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Katrineberg Omsorg AB i Katrineholm