Lön hemterapeut 2024

- Lönestatistik för en hemterapeutVad tjänar en hemterapeut i månaden? Medellönen för 2024 är:

32 500 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32800 kronor i yrket medan männen har en lön på 32000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 33000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hemterapeut.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en hemterapeut i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en hemterapeut

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 195 kronor.

Dagslön för en hemterapeut

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1548 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en hemterapeut kvar i lön efter skatt? En hemterapeut får ut 21 888 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 32 500 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 538 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 771 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 20 kronor
Lönen efter skatt 21 888 kronor


Sök lediga jobb som hemterapeut

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som hemterapeut eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Norrköping på Norrköpings kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Örebro
Stödpedagog till Halltorpsvägen 144-146

Ledigt jobb som stödpedagog på Örebro kommun i Örebro

Läs om jobbet
Sölvesborg
Behandlare för HVB i Sölvesborg sökes!

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Samskapa behandling AB i Sölvesborg

Läs om jobbet
Kristianstad
Behandlare för HVB i Sölvesborg sökes!

Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Samskapa behandling AB i Kristianstad

Läs om jobbet

Vad gör en hemterapeut?

Vi har inga detaljer kring vad en hemterapeut jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Behandlar och rehabiliterar klienter och patienter inom psykiatrisk vård, missbruksvård och kriminalvård. Arbetar med insatser till stöd för flyktingar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en hemterapeut i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hemterapeut skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31800 kronor

 • Kommunalanställd: 32800 kronor

 • Regionanställd 33000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 32400 kronorÄr det lätt att få jobb som hemterapeut?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som hemterapeut.

Ungefär 18300 jobbar som behandlingsassistenter och socialpedagoger i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för behandlingsassistenter och socialpedagoger det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för behandlingsassistenter och socialpedagoger kommer vara små till medelstora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hemterapeut? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32800 kronor som hemterapeut medan männens lön är 32000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som hemterapeut.

Lönestatistik för hemterapeut i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige31 500 kronor
Stockholm31 600 kronor
Östra Mellansverige31 600 kronor
Småland med öarna31 300 kronor
Sydsverige32 000 kronor
Västsverige32 500 kronor
Norra Mellansverige29 100 kronor
Mellersta Norrland29 800 kronor
Övre Norrland31 000 kronor


Hur många jobbar som hemterapeut i Sverige?

Det är totalt 17400 personer som idag är anställda som hemterapeut enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige17 400
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 400
Blekinge och Skåne län2 000
Hallands och Västra Götalands län3 200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län490

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hemterapeut i lön i månaden?

Medellönen för en hemterapeut är 32500 kronor.

Hur många jobbar som hemterapeut i Sverige?

Det finns 17400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en hemterapeut?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 32800 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 32000 kronor.

Hur mycket betalar en hemterapeut i skatt?

En hemterapeut betalar i snitt 9329 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hemterapeut in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som hemterapeut eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till hemterapeut

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aktiveringspedagog Lön för en Alkohol- och drogrådgivare Lön för en Alkohol- och drogterapeut Lön för en Alkohol- och drogutredare Lön för en Alkoholrådgivare Lön för en Alkoholterapeut Lön för en Anhörigkonsulent Lön för en Anhörigterapeut Lön för en Anstaltspedagog Lön för en Baptistpastor Lön för en Barnomsorgsassistent Lön för en Barnomsorgsinspektör Lön för en Barnomsorgssekreterare Lön för en Barnstugeassistent Lön för en Barnstugekonsulent Lön för en Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder Lön för en Behandlingspedagog Lön för en Behandlingssamordnare Lön för en Behandlingsterapeut Lön för en Boendepedagog Lön för en Brottsofferassistent Lön för en Diakoniassistent Lön för en Droginformatör Lön för en Drogrådgivare Lön för en Drogterapeut Lön för en Evangelist, resepastor Lön för en Flyktingassistent Lön för en Frikyrkopastor Lön för en Frälsningsofficer Lön för en Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling Lön för en Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén Lön för en Församlingssyster Lön för en Habiliteringspedagog Lön för en Handikappsekreterare Lön för en Hantverkspedagog Lön för en Hemhjälpsledare Lön för en Hemterapeut Lön för en Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder Lön för en Hemtjänstinspektör Lön för en Hemvårdsassistent Lön för en Hemvårdssekreterare Lön för en Integrationshandledare Lön för en Kvinnojourarbetare Lön för en Metodistpastor Lön för en Missionär Lön för en Mormonpräst Lön för en Muezzin Lön för en Officer, frälsningsarmén Lön för en Omsorgspedagog Lön för en Pastor, frikyrkoförsamling Lön för en Placeringsassistent Lön för en Predikant, frikyrka Lön för en Projektledare, socialt arbete Lön för en Präst, frikyrkoförsamling Lön för en Rehabiliteringsassistent Lön för en Slumsyster Lön för en Socialpedagog Lön för en Socioterapeut Lön för en SoL-handläggare Lön för en Spelterapeut Lön för en Stödpedagog Lön för en Ungdomsassistent Lön för en Vittnesassistent Lön för en Äldreomsorgshandläggare Lön för en Äldreomsorgsinspektör Lön för en Äldrepedagog Lön för en Övervakare
Norrköping
Socialpedagoger till Resursteamet på socialkontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Norrköpings kommun i Norrköping
Örebro
Stödpedagog till Halltorpsvägen 144-146
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Örebro kommun i Örebro
Sölvesborg
Behandlare för HVB i Sölvesborg sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Samskapa behandling AB i Sölvesborg
Kristianstad
Behandlare för HVB i Sölvesborg sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Samskapa behandling AB i Kristianstad
Kristianstad
Behandlare för HVB i Tollarp sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Samskapa behandling AB i Kristianstad
Lund
Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Lund
Lund
Behandlingsassistent, natt, som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Lund
Halmstad
Kontaktperson på skyddat boende
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hemlikt Mellansveriges sociala tjänster AB i Halmstad
Örebro
Aktivitetssamordnare till Förebyggande verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Örebro kommun i Örebro
Södertälje
Behandlingsassistent Vista stödboende akut och utredning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Södertälje kommun i Södertälje
Ronneby
Behandlingsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Ronneby kommun i Ronneby
Heby
Arbetsledare till Inagårdens HVB-hem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Personalkooperativet Inagården Ek. För. i Heby
Heby
Arbetsledare till Inagården HVB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Personalkooperativet Inagården Ek. För. i Heby
Sundsvall
Behandlingsassistent/behandlingspedagog Klippangården
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Frälsningsarmén i Sundsvall
Skellefteå
Behandlingsassistent/Behandlingspedagog - Bli en av oss!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Attendo Sverige AB i Skellefteå
Tranås
Stödpedagog till gruppboendet Höjden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Tranås kommun i Tranås
Falun
Socialrådgivare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Falu kommun i Falun
Norrköping
Actitreat söker behandlingspersonal till KuddbyÄng HVB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Actitreat AB i Norrköping
Lund
Stödpedagog till Nordan daglig verksamhet inom LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Lunds kommun i Lund
Eskilstuna
Stödpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Filipstad
Behandlare till öppenvården för vuxna med missbruksproblematik
Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Filipstads kommun i Filipstad
Malmö
Socialpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Malmö kommun i Malmö
Ulricehamn
Platschef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Sävsjöviks Förstärkta Familjehem AB i Ulricehamn
Hallsberg
Stödpedagog!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Hallsbergs kommun i Hallsberg
Sigtuna
Stödpedagog inom Gruppbostad LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Sigtuna kommun i Sigtuna
Sundsvall
Rehabiliteringsassistent till Rättspsykiatriska regionkliniken,...
Ledigt jobb som rehabiliteringsassistent på Netjobs Group AB i Sundsvall
Ystad
Stödpedagog till Daglig verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Ystad kommun i Ystad
Göteborg
Behandlingsassistent till Bellmansgatan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Ideella Fören Göteborgs Räddningsmission Med Fir i Göteborg
Göteborg
Stödpedagog till Mor Livas stig Daglig verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Stockholm
Patias standardmall för jobbannonser (redigera rubrik)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Patia AB i Stockholm