Lön stödpedagog - Lönestatistik för en stödpedagog 2023

Vad tjänar en stödpedagog i månaden? Medellönen är 32500 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32800 kronor i yrket medan männen har en lön på 32000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 33000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som stödpedagog.


TopplistorVad tjänar en stödpedagog i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln stödpedagog in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en stödpedagog?

Vi har inga detaljer kring vad en stödpedagog jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Behandlar och rehabiliterar klienter och patienter inom psykiatrisk vård, missbruksvård och kriminalvård. Arbetar med insatser till stöd för flyktingar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en stödpedagog i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för stödpedagog skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31800 kronor

 • Kommunalanställd: 32800 kronor

 • Regionanställd 33000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 32400 kronorHur stor chans är det att få jobb som stödpedagog?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som stödpedagog.

Ungefär 18300 jobbar som behandlingsassistenter och socialpedagoger i landet, av dessa är cirka 58 procent kvinnor och 42 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för behandlingsassistenter och socialpedagoger det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för behandlingsassistenter och socialpedagoger kommer vara små till medelstora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som stödpedagog? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32800 kronor som stödpedagog medan männens lön är 32000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27600 kronor27400 kronor
2015 27700 kronor27700 kronor
2016 28400 kronor28300 kronor
2017 29400 kronor29300 kronor
2018 30400 kronor30200 kronor
2019 31000 kronor30300 kronor
2020 31800 kronor31100 kronor
2021 32800 kronor32000 kronor

Lönestatistik för stödpedagog i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige31500
Stockholm31600
Östra Mellansverige31600
Småland med öarna31300
Sydsverige32000
Västsverige32500
Norra Mellansverige29100
Mellersta Norrland29800
Övre Norrland31000


Hur många jobbar som stödpedagog i Sverige?

Det är totalt 17400 personer som idag är anställda som stödpedagog enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige17400
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1400
Blekinge och Skåne län2000
Hallands och Västra Götalands län3200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län490

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en stödpedagog i lön i månaden?

Medellönen för en stödpedagog är 32500 kronor.

Hur många jobbar som stödpedagog i Sverige?

Det finns 17400 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som stödpedagog eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till stödpedagog

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aktiveringspedagog Lön för en Alkohol- och drogrådgivare Lön för en Alkohol- och drogterapeut Lön för en Alkohol- och drogutredare Lön för en Alkoholrådgivare Lön för en Alkoholterapeut Lön för en Anhörigkonsulent Lön för en Anhörigterapeut Lön för en Anstaltspedagog Lön för en Baptistpastor Lön för en Barnomsorgsassistent Lön för en Barnomsorgsinspektör Lön för en Barnomsorgssekreterare Lön för en Barnstugeassistent Lön för en Barnstugekonsulent Lön för en Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder Lön för en Behandlingspedagog Lön för en Behandlingssamordnare Lön för en Behandlingsterapeut Lön för en Boendepedagog Lön för en Brottsofferassistent Lön för en Diakoniassistent Lön för en Droginformatör Lön för en Drogrådgivare Lön för en Drogterapeut Lön för en Evangelist, resepastor Lön för en Flyktingassistent Lön för en Frikyrkopastor Lön för en Frälsningsofficer Lön för en Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling Lön för en Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén Lön för en Församlingssyster Lön för en Habiliteringspedagog Lön för en Handikappsekreterare Lön för en Hantverkspedagog Lön för en Hemhjälpsledare Lön för en Hemterapeut Lön för en Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder Lön för en Hemtjänstinspektör Lön för en Hemvårdsassistent Lön för en Hemvårdssekreterare Lön för en Integrationshandledare Lön för en Kvinnojourarbetare Lön för en Metodistpastor Lön för en Missionär Lön för en Mormonpräst Lön för en Muezzin Lön för en Officer, frälsningsarmén Lön för en Omsorgspedagog Lön för en Pastor, frikyrkoförsamling Lön för en Placeringsassistent Lön för en Predikant, frikyrka Lön för en Projektledare, socialt arbete Lön för en Präst, frikyrkoförsamling Lön för en Rehabiliteringsassistent Lön för en Slumsyster Lön för en Socialpedagog Lön för en Socioterapeut Lön för en SoL-handläggare Lön för en Spelterapeut Lön för en Stödpedagog Lön för en Ungdomsassistent Lön för en Vittnesassistent Lön för en Äldreomsorgshandläggare Lön för en Äldreomsorgsinspektör Lön för en Äldrepedagog Lön för en Övervakare
Hudiksvall
Drogförebyggare
Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Hudiksvalls kommun i Hudiksvall
Sigtuna
Socialpedagog till Familjecentralen i Sigtuna Kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Sigtuna kommun i Sigtuna
Landskrona
Socialpedagog Resursteamet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Landskrona kommun i Landskrona
Fagersta
Vi söker fler behandlingsassistenter till sommaren!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Fagersta
Kristianstad
Vi söker nya kollegor till Segesholms behandlingshem, enhet Trolletorp!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Behavior And Brain AB i Kristianstad
Vetlanda
Stödpedagog – stödassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Vetlanda kommun i Vetlanda
Göteborg
Stödpedagog till Nallens korttidshem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Kristianstad
Vi söker timvikarier till vårt HVB i Kristianstad!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Nytida AB i Kristianstad
Huddinge
Stödpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Huddinge kommun i Huddinge
Uppsala
Behandlingspedagog 100% vikariat, HVB Dalilagården
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Uppsala
Umeå
Stödpedagog till Kronoskogsvägen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Umeå kommun i Umeå
Hedemora
Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Statens Institutionsstyrelse i Hedemora
Vingåker
Vingåkers kommun söker behandlingspedagog till HVB och stödboende
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Vingåkers kommun i Vingåker
Solna
Stödpedagog med gruppledartillägg till LSS-bostäder
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Solna kommun i Solna
Osby
Sommarvikarie/timvikarie till Offclinic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Osby
Linköping
Samordnare till Stadsmissionens hälsomottagningar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på ÖSTERGÖTLANDS STADSMISSION i Linköping
Dals-Ed
Stödpedagoger till LSS-enheten
Ledigt jobb som stödpedagog på Dals-Eds kommun i Dals-Ed
Stockholm
Dagliga aktiviteter på inom socialpsykiatrin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Nytida AB i Stockholm
Danderyd
Stödpedagog till servicebostad, Danderyds kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Danderyds kommun i Danderyd
Mark
Behandlingsassistent/Socialpedagog
Ledigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Serigmo Care Ängsätra AB i Mark
Mölndal
Behandlingspedagog till Legolas HVB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Humana AB i Mölndal
Trollhättan
Stödpedagog till gruppbostad Fågelvägen 8
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Trollhättans kommun i Trollhättan
Nybro
Stödpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödpedagog på Marielund LSS AB i Nybro
Stockholm
Familjehem söks
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB i Stockholm
Trosa
Familjehem söks
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB i Trosa
Mölndal
Familjehem söks
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB i Mölndal
Kungsbacka
Familjehem söks
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB i Kungsbacka
Örebro
Familjehem söks
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB i Örebro
Katrineholm
Familjehem söks
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB i Katrineholm
Strängnäs
Familjehem söks
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som behandlingsassistent/socialpedagog på Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB i Strängnäs