Lön personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) 2024

- Lönestatistik för en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)Vad tjänar en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) i månaden? Medellönen för 2024 är:

30 000 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30100 kronor i yrket medan männen har en lön på 29700 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 30300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning).


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 30000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 180 kronor.

Dagslön för en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1429 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) kvar i lön efter skatt? En personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) får ut 20 135 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 30 000 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 094 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 469 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 19 kronor
Lönen efter skatt 20 135 kronor


Sök lediga jobb som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Malung-Sälen på Meet a Group international AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Extrapersonal och sommararbetare till Stödboende i Salem

Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Meet a Group international AB i Stockholm

Läs om jobbet
Stockholm
Tim- och sommarvikarier till LSS-boenden Vaxholm

Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Meet a Group international AB i Stockholm

Läs om jobbet
Uppsala
Sommarvikarier till LSS-boenden i Almunge

Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Meet a Group international AB i Uppsala

Läs om jobbet

Vad gör en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)?

Vi har inga detaljer kring vad en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Ger stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Fungerar som stöd för individens självständighet genom att bistå i vardagliga sysslor i hemmet, i grupp- eller serviceboende eller inom daglig verksamhet. Hjälper till med exempelvis hygien och kommunikation samt med fritidsaktiviteter.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 29600 kronor

 • Kommunalanställd: 30000 kronor

 • Regionanställd 30300 kronor

 • Privatanställd arbetare 29900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning).

Ungefär 68000 jobbar som vårdare och boendestödjare i landet, av dessa är cirka 74 procent kvinnor och 26 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för vårdare och boendestödjare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för vårdare och boendestödjare kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 30100 kronor som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) medan männens lön är 29700 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning).

Lönestatistik för personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige29 100 kronor
Stockholm29 200 kronor
Östra Mellansverige28 600 kronor
Småland med öarna29 100 kronor
Sydsverige28 900 kronor
Västsverige29 600 kronor
Norra Mellansverige28 700 kronor
Mellersta Norrland29 600 kronor
Övre Norrland28 500 kronor


Hur många jobbar som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) i Sverige?

Det är totalt 70300 personer som idag är anställda som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige70 300
Stockholm och Stockholms län10 900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län12 900
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län6 500
Blekinge och Skåne län10 300
Hallands och Västra Götalands län17 400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län5 300
Västernorrlands och Jämtlands2 800
Västerbottens och Norrbottens län4 200

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) i lön i månaden?

Medellönen för en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) är 30000 kronor.

Hur många jobbar som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) i Sverige?

Det finns 70300 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 30100 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 29700 kronor.

Hur mycket betalar en personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) i skatt?

En personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) betalar i snitt 8582 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning)

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en ADL-assistent Lön för en Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m Lön för en Anhörigstödjare Lön för en Anhörigvårdare Lön för en Arbetshandledare, funktionshindrade Lön för en Arbetsterapibiträde Lön för en Assistent, ADL Lön för en Audiometris Lön för en Avlösare Lön för en Baderska, sjukhem Lön för en Baderska, sjukhus Lön för en Behandlingsassistent, vårdare Lön för en Boendeassistent Lön för en Boendebiträde Lön för en Boendehandledare Lön för en Boendestödassistent Lön för en Boendestödjare Lön för en Dagcenterarbetare Lön för en Familjehemsförälder Lön för en Familjehemsvårdare Lön för en Familjehemsvärd Lön för en Fysioterapibiträde Lön för en Gipstekniker Lön för en Habiliterare, vårdbiträde Lön för en Habiliteringsassistent, vårdbiträde Lön för en Handikappassistent, personlig assistent Lön för en Handikappassistent, vårdare och boendestödjare Lön för en Handikappvårdare, personlig assistent Lön för en Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare Lön för en Handledare, personer med funktionsnedsättning Lön för en Heminstruktör Lön för en Hemtjänstassistent, vårdare Lön för en Hygienassistent, sjukvård Lön för en Hygientekniker, desinfektion, sterilisering Lön för en Kontaktperson, LSS Lön för en Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, sjukhus Lön för en Ledsagare Lön för en Logopedassistent Lön för en Lots, för invandrare Lön för en Medlevare Lön för en Mentalskötare Lön för en Mottagningsbiträde Lön för en Obduktionsassistent Lön för en Obduktionsbiträde Lön för en Obduktionstekniker Lön för en Omvårdare Lön för en Patientövervakare Lön för en Pensionärsvärd Lön för en Personlig assistent Lön för en Personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) Lön för en Psykskötare Lön för en Psykvårdare Lön för en Respiratorvakt Lön för en Röntgenbiträde Lön för en Sjukgymnastassistent Lön för en Sjukgymnastbiträde Lön för en Skötare, mentalvård Lön för en Skötare, ospec Lön för en Skötare, psykiatrisk vård Lön för en Sterilbiträde Lön för en Stödassistent Lön för en Sysselsättningshandledare Lön för en Tandvårdsassistent Lön för en Tandvårdsbiträde Lön för en Terapibiträde Lön för en Träningslärare, rörelseträning Lön för en Vakbiträde Lön för en Vårdare, barn Lön för en Vårdare, funktionshindrade Lön för en Vårdare, missbruksvård Lön för en Vårdare, psykiatrisk vård Lön för en Vårdare, psykiskt funktionshindrade Lön för en Vårdare, vårdhem Lön för en Vårdare/handledare, dagcenter Lön för en Överskötare
Malung-Sälen
Boendestödjare till Rörbäcksnäs utanför Sälen i sommar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Meet a Group international AB i Malung-Sälen
Stockholm
Extrapersonal och sommararbetare till Stödboende i Salem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Meet a Group international AB i Stockholm
Stockholm
Tim- och sommarvikarier till LSS-boenden Vaxholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Meet a Group international AB i Stockholm
Uppsala
Sommarvikarier till LSS-boenden i Almunge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Meet a Group international AB i Uppsala
Uppsala
Boendeassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Uppsala kommun i Uppsala
Sundsvall
Stödassistent till Paviljongvägen 21
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Göteborg
Stödassistent till LSS boende i Askim
Ledigt jobb som stödassistent på Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna i Göteborg
Borås
Kock till Återbruk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Borås kommun i Borås
Ljungby
Vårdare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Ljungby kommun i Ljungby
Mariestad
Stödassistent till servicebostad Mariegärdes Väg 9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på MARIESTADS KOMMUN i Mariestad
Mariestad
Stödassistent till Hagabergs gruppbostad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på MARIESTADS KOMMUN i Mariestad
Umeå
Stödassistent och stödpersonal, Filgränd 34-36
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Umeå kommun i Umeå
Nyköping
Klaragårdens LSS-boende i Tystberga söker sommarvikarier! (2 Jobb)
Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Attendo TO TOPCO AB i Nyköping
Lycksele
Boendehandledare till Gläntan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Lycksele kommun i Lycksele
Stockholm
Stödassistent till vårt Barn och Ungdomsboende LSS i Spånga
Ledigt jobb som stödassistent på Solís omsorg AB i Stockholm
Nacka
Sommarvikarier till daglig verksamhet LSS, Nacka kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som habiliteringsassistent på Nacka kommun i Nacka
Upplands-Bro
Handläggare till skyddat boende i Norra Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Svea Work AB i Upplands-Bro
Sundbyberg
Boendestödjare till boende med särskild service enligt SoL i Sundbyberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Sundbybergs kommun i Sundbyberg
Göteborg
Stödassistent till BmSS Nya Ostindiegatan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Norrköping
Sommarvikarie som Jourhavande arbetsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Norrköpings kommun i Norrköping
Kungälv
Stödassistent sökes till gruppbostad inom LSS-verksamhet i Kungälv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Kungälvs kommun i Kungälv
Örebro
Instruktör till Arbetsverksamheten Socialpsykiatrin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Örebro kommun i Örebro
Uppvidinge
Stödassistent till korttidsboende för barn och unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Uppvidinge kommun i Uppvidinge
Nacka
Arbetskonsulent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på J.N Youth And Care AB i Nacka
Staffanstorp
Boendestödjare, Åkershus 26, LSS Korttidsverksamhet, Frösunda Omsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Frösunda Omsorg AB i Staffanstorp
Göteborg
Stödassistent till Malörtgatan BmSS Nordost
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Göteborg
Stödassistenter till Lagerbladsgatan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Eslöv
Eslövs kommun söker stödassistenter till LSS verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Eslövs kommun i Eslöv
Ale
Stödassistent, natt, till Änggatans särskilda boende, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Ale kommun i Ale
Kristianstad
Stödassistent Kasernvillan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Kristianstads kommun i Kristianstad