Lönestatistik för en handikappvårdare, vårdare och boendestödjare 2023

Vad tjänar en handikappvårdare, vårdare och boendestödjare i månaden? Medellönen är 30000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30100 kronor i yrket medan männen har en lön på 29700 kronor. Se även adl-assistent , aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m och anhörigstödjare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 30300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som handikappvårdare, vårdare och boendestödjare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en handikappvårdare, vårdare och boendestödjare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 30000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln handikappvårdare, vårdare och boendestödjare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Ger stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Fungerar som stöd för individens självständighet genom att bistå i vardagliga sysslor i hemmet, i grupp- eller serviceboende eller inom daglig verksamhet. Hjälper till med exempelvis hygien och kommunikation samt med fritidsaktiviteter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en handikappvårdare, vårdare och boendestödjare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för handikappvårdare, vårdare och boendestödjare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 29600 kronor

 • Kommunalanställd: 30000 kronor

 • Regionanställd 30300 kronor

 • Privatanställd arbetare 29900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som handikappvårdare, vårdare och boendestödjare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 30100 kronor som handikappvårdare, vårdare och boendestödjare medan männens lön är 29700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25500 kronor25300 kronor
2015 26100 kronor26100 kronor
2016 26700 kronor26500 kronor
2017 27400 kronor27100 kronor
2018 28000 kronor27500 kronor
2019 28600 kronor28200 kronor
2020 29200 kronor28800 kronor
2021 30100 kronor29700 kronor

Lönestatistik för handikappvårdare, vårdare och boendestödjare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige29100
Stockholm29200
Östra Mellansverige28600
Småland med öarna29100
Sydsverige28900
Västsverige29600
Norra Mellansverige28700
Mellersta Norrland29600
Övre Norrland28500

Hur många jobbar som handikappvårdare, vårdare och boendestödjare i Sverige?

Det är totalt 70300 personer som idag är anställda som handikappvårdare, vårdare och boendestödjare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige70300
Stockholm och Stockholms län10900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län12900
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län6500
Blekinge och Skåne län10300
Hallands och Västra Götalands län17400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län5300
Västernorrlands och Jämtlands2800
Västerbottens och Norrbottens län4200

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en handikappvårdare, vårdare och boendestödjare i lön i månaden?

Medellönen för en handikappvårdare, vårdare och boendestödjare är 30000 kronor.

Hur många jobbar som handikappvårdare, vårdare och boendestödjare i Sverige?

Det finns 70300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som handikappvårdare, vårdare och boendestödjare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till handikappvårdare, vårdare och boendestödjare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en ADL-assistent Lön för en Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m Lön för en Anhörigstödjare Lön för en Anhörigvårdare Lön för en Arbetshandledare, funktionshindrade Lön för en Arbetsterapibiträde Lön för en Assistent, ADL Lön för en Audiometris Lön för en Avlösare Lön för en Baderska, sjukhem Lön för en Baderska, sjukhus Lön för en Behandlingsassistent, vårdare Lön för en Boendeassistent Lön för en Boendebiträde Lön för en Boendehandledare Lön för en Boendestödassistent Lön för en Boendestödjare Lön för en Dagcenterarbetare Lön för en Familjehemsförälder Lön för en Familjehemsvårdare Lön för en Familjehemsvärd Lön för en Fysioterapibiträde Lön för en Gipstekniker Lön för en Habiliterare, vårdbiträde Lön för en Habiliteringsassistent, vårdbiträde Lön för en Handikappassistent, personlig assistent Lön för en Handikappassistent, vårdare och boendestödjare Lön för en Handikappvårdare, personlig assistent Lön för en Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare Lön för en Handledare, personer med funktionsnedsättning Lön för en Heminstruktör Lön för en Hemtjänstassistent, vårdare Lön för en Hygienassistent, sjukvård Lön för en Hygientekniker, desinfektion, sterilisering Lön för en Kontaktperson, LSS Lön för en Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, sjukhus Lön för en Ledsagare Lön för en Logopedassistent Lön för en Lots, för invandrare Lön för en Medlevare Lön för en Mentalskötare Lön för en Mottagningsbiträde Lön för en Obduktionsassistent Lön för en Obduktionsbiträde Lön för en Obduktionstekniker Lön för en Omvårdare Lön för en Patientövervakare Lön för en Pensionärsvärd Lön för en Personlig assistent Lön för en Personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) Lön för en Psykskötare Lön för en Psykvårdare Lön för en Respiratorvakt Lön för en Röntgenbiträde Lön för en Sjukgymnastassistent Lön för en Sjukgymnastbiträde Lön för en Skötare, mentalvård Lön för en Skötare, ospec Lön för en Skötare, psykiatrisk vård Lön för en Sterilbiträde Lön för en Stödassistent Lön för en Sysselsättningshandledare Lön för en Tandvårdsassistent Lön för en Tandvårdsbiträde Lön för en Terapibiträde Lön för en Träningslärare, rörelseträning Lön för en Vakbiträde Lön för en Vårdare, barn Lön för en Vårdare, funktionshindrade Lön för en Vårdare, missbruksvård Lön för en Vårdare, psykiatrisk vård Lön för en Vårdare, psykiskt funktionshindrade Lön för en Vårdare, vårdhem Lön för en Vårdare/handledare, dagcenter Lön för en Överskötare
Jönköping
Stödassistenter till gruppbostäder och servicebostäder
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Jönköpings kommun i Jönköping
Lidingö
Timvikarier/sommarvikarier till socialpsykiatrin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Lidingö kommun i Lidingö
Linköping
Stödassistent till gruppbostad Lilla Åby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Linköpings kommun i Linköping
Göteborg
Stödassistent till Boendestödet i Centrum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Norrtälje
Gruppledare till Nytida Rånäs HVB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Nytida AB i Norrtälje
Staffanstorp
Hemservice för äldre - STAFFANSTORP
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Veterankraft AB i Staffanstorp
Luleå
Arbetsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Luleå kommun i Luleå
Kävlinge
Hemservice för äldre - KÄVLINGE
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Veterankraft AB i Kävlinge
Lomma
Hemservice för äldre - LOMMA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Veterankraft AB i Lomma
Skara
Arbetshandledare till Daglig verksamhet och sysselsättning
Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Skara kommun i Skara
Trollhättan
Stödassistenter till LSS-boende
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Trollhättans kommun i Trollhättan
Sundbyberg
Vikariat till Duvmossen LSS i Sundbyberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Sundbybergs kommun i Sundbyberg
Lycksele
Sommarvikarie 2023, Parkgatans gruppboende, Frösunda Omsorg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Frösunda Omsorg AB i Lycksele
Stockholm
Vikarie vid behov till daglig verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Stockholms kommun i Stockholm
Kungälv
Stödassistenter till våra gruppbostäder inom LSS i Kungälv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Kungälvs kommun i Kungälv
Mölndal
Sommarvikarie sökes till AvAsta Stallbacken
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på AvAsta Djurgårdsgatan AB i Mölndal
Umeå
Sommarvikarie Turmalinen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Turmalinen i Umeå
Växjö
Sommarvikarier till Ingelstad LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Nytida AB i Växjö
Umeå
Timvikarie Turmalinen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Turmalinen i Umeå
Göteborg
Stödassistent till resursenhet daglig verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Umeå
Vikarie 100% sökes till Turmalinen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Turmalinen i Umeå
Södertälje
Boendestödjare , sommarvikarie 2023, Brolunda Gruppboende i Södertälje, ...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Frösunda Omsorg AB i Södertälje
Skara
Sommarvikarier till gruppbostad (LSS 9:9), Varnhem
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Nytida AB i Skara
Danderyd
Timanställd Boendestödjare, socialpsykiatri
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Attendo Sverige AB i Danderyd
Partille
Boendestödjare till aktivitetshus- och boendestödsgruppen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Partille kommun i Partille
Skara
Sommarvikarier till gruppbostad (LSS 9:9), Skara
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Nytida AB i Skara
Skövde
Sommarvikarier till barnboende (LSS 9:8), Skövde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Nytida AB i Skövde
Huddinge
Happy daglig verksamhet söker timvikarier till utvecklande extrajobb!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Happy Daglig verksamhet AB i Huddinge
Ekerö
Vikarier, sommarvikarier till kommunens LSS-verksamheter
Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Ekerö kommun i Ekerö
Malmö
Aktivitetsledare till bemanningsteam inom daglig verksamhet enligt LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Malmö kommun i Malmö