Lönestatistik för en heminstruktör 2023

Vad tjänar en heminstruktör i månaden? Medellönen är 27000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 27200 kronor i yrket medan männen har en lön på 26600 kronor. Se även adl-assistent , aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m och anhörigstödjare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 28100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som heminstruktör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en heminstruktör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 27000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln heminstruktör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat biträdande arbete inom vård och omsorg än inom 5341–5343. Exempel på arbetsuppgifter: biträder vid obduktioner och på laboratorium.”

Hur ser lönestatistiken ut för en heminstruktör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för heminstruktör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 26900 kronor

 • Kommunalanställd: 27400 kronor

 • Regionanställd 26200 kronor

 • Privatanställd arbetare 27800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som heminstruktör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 27200 kronor som heminstruktör medan männens lön är 26600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 24200 kronor23400 kronor
2015 24800 kronor24100 kronor
2016 25000 kronor25500 kronor
2017 25500 kronor25400 kronor
2018 27000 kronor26400 kronor
2019 26600 kronor26500 kronor
2020 26700 kronor26600 kronor
2021 27200 kronor26600 kronor

Lönestatistik för heminstruktör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige26600
Stockholm27600
Östra Mellansverige26000
Småland med öarna26000
Sydsverige24900
Västsverige27600
Norra Mellansverige25200
Mellersta Norrland28800
Övre Norrland26800

Hur många jobbar som heminstruktör i Sverige?

Det är totalt 9700 personer som idag är anställda som heminstruktör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9700
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län580
Blekinge och Skåne län1600
Hallands och Västra Götalands län3200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län660
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län280

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en heminstruktör i lön i månaden?

Medellönen för en heminstruktör är 27000 kronor.

Hur många jobbar som heminstruktör i Sverige?

Det finns 9700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som heminstruktör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till heminstruktör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en ADL-assistent Lön för en Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m Lön för en Anhörigstödjare Lön för en Anhörigvårdare Lön för en Arbetshandledare, funktionshindrade Lön för en Arbetsterapibiträde Lön för en Assistent, ADL Lön för en Audiometris Lön för en Avlösare Lön för en Baderska, sjukhem Lön för en Baderska, sjukhus Lön för en Behandlingsassistent, vårdare Lön för en Boendeassistent Lön för en Boendebiträde Lön för en Boendehandledare Lön för en Boendestödassistent Lön för en Boendestödjare Lön för en Dagcenterarbetare Lön för en Familjehemsförälder Lön för en Familjehemsvårdare Lön för en Familjehemsvärd Lön för en Fysioterapibiträde Lön för en Gipstekniker Lön för en Habiliterare, vårdbiträde Lön för en Habiliteringsassistent, vårdbiträde Lön för en Handikappassistent, personlig assistent Lön för en Handikappassistent, vårdare och boendestödjare Lön för en Handikappvårdare, personlig assistent Lön för en Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare Lön för en Handledare, personer med funktionsnedsättning Lön för en Heminstruktör Lön för en Hemtjänstassistent, vårdare Lön för en Hygienassistent, sjukvård Lön för en Hygientekniker, desinfektion, sterilisering Lön för en Kontaktperson, LSS Lön för en Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, sjukhus Lön för en Ledsagare Lön för en Logopedassistent Lön för en Lots, för invandrare Lön för en Medlevare Lön för en Mentalskötare Lön för en Mottagningsbiträde Lön för en Obduktionsassistent Lön för en Obduktionsbiträde Lön för en Obduktionstekniker Lön för en Omvårdare Lön för en Patientövervakare Lön för en Pensionärsvärd Lön för en Personlig assistent Lön för en Personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) Lön för en Psykskötare Lön för en Psykvårdare Lön för en Respiratorvakt Lön för en Röntgenbiträde Lön för en Sjukgymnastassistent Lön för en Sjukgymnastbiträde Lön för en Skötare, mentalvård Lön för en Skötare, ospec Lön för en Skötare, psykiatrisk vård Lön för en Sterilbiträde Lön för en Stödassistent Lön för en Sysselsättningshandledare Lön för en Tandvårdsassistent Lön för en Tandvårdsbiträde Lön för en Terapibiträde Lön för en Träningslärare, rörelseträning Lön för en Vakbiträde Lön för en Vårdare, barn Lön för en Vårdare, funktionshindrade Lön för en Vårdare, missbruksvård Lön för en Vårdare, psykiatrisk vård Lön för en Vårdare, psykiskt funktionshindrade Lön för en Vårdare, vårdhem Lön för en Vårdare/handledare, dagcenter Lön för en Överskötare
Solna
Rättsmedicinsk assistent till Rättsmedicinalverket i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som obduktionstekniker/obduktionsassistent på Rättsmedicinalverket i Solna
Nacka
Köksbiträde/resurs
Ledigt jobb som arbetsterapibiträde på Capio Sverige AB i Nacka
Borås
Sommarvikarie som arbetsterapeut/arbetsterapibiträde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsterapibiträde på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Borås
Solna
Sommarvik rättsmedicinsk assistent till Rättsmedicin i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som obduktionstekniker/obduktionsassistent på Rättsmedicinalverket i Solna
Uppsala
Arbetsterapeutstudent till neuropsykiatriska mottagningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsterapibiträde på REGION UPPSALA i Uppsala
Malmö
Sommarjobb 2023, Folktandvården Skåne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandvårdsassistent på Folktandvården Skåne AB i Malmö
Skara
Extra laboratorie personal
Ledigt jobb som laboratoriebiträde på DAVA Foods Sweden AB i Skara
Lund
Quality Specialist to BONESUPPORT
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratoriebiträde, kem.lab. på Academic Work Sweden AB i Lund
Mark
Sommarjobb för arbetsterapeutstudent
Ledigt jobb som arbetsterapibiträde på Marks kommun i Mark
Österåker
Apotekstekniker till Hjärtat ICA Maxi Österåker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsterapibiträde på Apotek Hjärtat AB i Österåker
Enköping
Arbetsterapibiträde- Sommar 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsterapibiträde på REGION UPPSALA i Enköping
Mark
Sommarjobb för fysioterapeutstudent
Ledigt jobb som arbetsterapibiträde på Marks kommun i Mark
Lund
Sommarvikariat som rättsmedicinsk assistent i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som obduktionsbiträde på Rättsmedicinalverket i Lund
Eskilstuna
UNILABS SÖKER SOMMARVIKARIER TILL LABORATORIET OCH PROVTAGNINGEN I ESKILSTU
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratoriebiträde, kem.lab. på Unilabs AB i Eskilstuna
Nyköping
VILL DU SOMMARJOBBA PÅ VÅRT LABORATORIUM I NYKÖPING?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratoriebiträde, kem.lab. på Unilabs AB i Nyköping
Nyköping
LABORATORIEMEDARBETARE SÖKES TILL NYKÖPING
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratoriebiträde, kem.lab. på Unilabs AB i Nyköping
Stockholm
Rehabiliteringsassistent med hantverksintresse
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsterapibiträde på Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm
Vallentuna
Gipsare till heltidsjänst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som gipstekniker på Conway Bygg AB i Vallentuna
Katrineholm
Aktivitetsstödjare, semestervikariat 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsterapibiträde på REGION SÖRMLAND i Katrineholm
Halmstad
Rehab-assistent - sommarvikariat 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsterapibiträde på Halmstads kommun i Halmstad
Sollefteå
Tandvårdsstuderande? Utvecklas hos Folktandvården Västernorrland i sommar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandvårdsassistent på REGION VÄSTERNORRLAND i Sollefteå
Kramfors
Tandvårdsstuderande? Utvecklas hos Folktandvården Västernorrland i sommar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandvårdsassistent på REGION VÄSTERNORRLAND i Kramfors
Timrå
Tandvårdsstuderande? Utvecklas hos Folktandvården Västernorrland i sommar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandvårdsassistent på REGION VÄSTERNORRLAND i Timrå
Örnsköldsvik
Tandvårdsstuderande? Utvecklas hos Folktandvården Västernorrland i sommar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandvårdsassistent på REGION VÄSTERNORRLAND i Örnsköldsvik
Härnösand
Tandvårdsstuderande? Utvecklas hos Folktandvården Västernorrland i sommar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandvårdsassistent på REGION VÄSTERNORRLAND i Härnösand
Ånge
Tandvårdsstuderande? Utvecklas hos Folktandvården Västernorrland i sommar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandvårdsassistent på REGION VÄSTERNORRLAND i Ånge
Sundsvall
Tandvårdsstuderande? Utvecklas hos Folktandvården Västernorrland i sommar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandvårdsassistent på REGION VÄSTERNORRLAND i Sundsvall
Växjö
Rehabassistenter till Lasarettsrehab sommaren 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsterapibiträde på REGION KRONOBERG i Växjö
Uppsala
Studentjobb: Mätfysiker för uppdrag inom protonbehandling
Ledigt jobb som laboratoriebiträde, fys.lab. på Uppstuk AB i Uppsala
Värmdö
Aktivitetsansvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsterapibiträde på Attendo Sverige AB i Värmdö