Lön handledare, personer med funktionsnedsättning 2024

- Lönestatistik för en handledare, personer med funktionsnedsättningVad tjänar en handledare, personer med funktionsnedsättning i månaden? Medellönen för 2024 är:

30 000 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30100 kronor i yrket medan männen har en lön på 29700 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 30300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som handledare, personer med funktionsnedsättning.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en handledare, personer med funktionsnedsättning i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 30000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en handledare, personer med funktionsnedsättning

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 180 kronor.

Dagslön för en handledare, personer med funktionsnedsättning

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1429 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en handledare, personer med funktionsnedsättning kvar i lön efter skatt? En handledare, personer med funktionsnedsättning får ut 20 135 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 30 000 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 094 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 469 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 19 kronor
Lönen efter skatt 20 135 kronor


Sök lediga jobb som handledare, personer med funktionsnedsättning

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som handledare, personer med funktionsnedsättning eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Helsingborg på Helsingborgs kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Handledare för utflyttad verksamhet, Daglig verksamhet , LSS, Bromma

Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på AB Individkraft i Stockholm

Läs om jobbet
Umeå
Stödassistenter, nya Ostkroken

Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Umeå kommun i Umeå

Läs om jobbet
Stockholm
Extrapersonal stödboende

Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Madab Vård & Omsorg AB i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en handledare, personer med funktionsnedsättning?

Vi har inga detaljer kring vad en handledare, personer med funktionsnedsättning jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Ger stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Fungerar som stöd för individens självständighet genom att bistå i vardagliga sysslor i hemmet, i grupp- eller serviceboende eller inom daglig verksamhet. Hjälper till med exempelvis hygien och kommunikation samt med fritidsaktiviteter.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en handledare, personer med funktionsnedsättning i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för handledare, personer med funktionsnedsättning skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 29600 kronor

 • Kommunalanställd: 30000 kronor

 • Regionanställd 30300 kronor

 • Privatanställd arbetare 29900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som handledare, personer med funktionsnedsättning?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som handledare, personer med funktionsnedsättning.

Ungefär 68000 jobbar som vårdare och boendestödjare i landet, av dessa är cirka 74 procent kvinnor och 26 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för vårdare och boendestödjare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för vårdare och boendestödjare kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som handledare, personer med funktionsnedsättning? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 30100 kronor som handledare, personer med funktionsnedsättning medan männens lön är 29700 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som handledare, personer med funktionsnedsättning.

Lönestatistik för handledare, personer med funktionsnedsättning i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige29 100 kronor
Stockholm29 200 kronor
Östra Mellansverige28 600 kronor
Småland med öarna29 100 kronor
Sydsverige28 900 kronor
Västsverige29 600 kronor
Norra Mellansverige28 700 kronor
Mellersta Norrland29 600 kronor
Övre Norrland28 500 kronor


Hur många jobbar som handledare, personer med funktionsnedsättning i Sverige?

Det är totalt 70300 personer som idag är anställda som handledare, personer med funktionsnedsättning enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige70 300
Stockholm och Stockholms län10 900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län12 900
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län6 500
Blekinge och Skåne län10 300
Hallands och Västra Götalands län17 400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län5 300
Västernorrlands och Jämtlands2 800
Västerbottens och Norrbottens län4 200

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en handledare, personer med funktionsnedsättning i lön i månaden?

Medellönen för en handledare, personer med funktionsnedsättning är 30000 kronor.

Hur många jobbar som handledare, personer med funktionsnedsättning i Sverige?

Det finns 70300 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en handledare, personer med funktionsnedsättning?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 30100 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 29700 kronor.

Hur mycket betalar en handledare, personer med funktionsnedsättning i skatt?

En handledare, personer med funktionsnedsättning betalar i snitt 8582 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln handledare, personer med funktionsnedsättning in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som handledare, personer med funktionsnedsättning eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till handledare, personer med funktionsnedsättning

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en ADL-assistent Lön för en Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m Lön för en Anhörigstödjare Lön för en Anhörigvårdare Lön för en Arbetshandledare, funktionshindrade Lön för en Arbetsterapibiträde Lön för en Assistent, ADL Lön för en Audiometris Lön för en Avlösare Lön för en Baderska, sjukhem Lön för en Baderska, sjukhus Lön för en Behandlingsassistent, vårdare Lön för en Boendeassistent Lön för en Boendebiträde Lön för en Boendehandledare Lön för en Boendestödassistent Lön för en Boendestödjare Lön för en Dagcenterarbetare Lön för en Familjehemsförälder Lön för en Familjehemsvårdare Lön för en Familjehemsvärd Lön för en Fysioterapibiträde Lön för en Gipstekniker Lön för en Habiliterare, vårdbiträde Lön för en Habiliteringsassistent, vårdbiträde Lön för en Handikappassistent, personlig assistent Lön för en Handikappassistent, vårdare och boendestödjare Lön för en Handikappvårdare, personlig assistent Lön för en Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare Lön för en Handledare, personer med funktionsnedsättning Lön för en Heminstruktör Lön för en Hemtjänstassistent, vårdare Lön för en Hygienassistent, sjukvård Lön för en Hygientekniker, desinfektion, sterilisering Lön för en Kontaktperson, LSS Lön för en Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, sjukhus Lön för en Ledsagare Lön för en Logopedassistent Lön för en Lots, för invandrare Lön för en Medlevare Lön för en Mentalskötare Lön för en Mottagningsbiträde Lön för en Obduktionsassistent Lön för en Obduktionsbiträde Lön för en Obduktionstekniker Lön för en Omvårdare Lön för en Patientövervakare Lön för en Pensionärsvärd Lön för en Personlig assistent Lön för en Personligt ombud (psykisk funktionsnedsättning) Lön för en Psykskötare Lön för en Psykvårdare Lön för en Respiratorvakt Lön för en Röntgenbiträde Lön för en Sjukgymnastassistent Lön för en Sjukgymnastbiträde Lön för en Skötare, mentalvård Lön för en Skötare, ospec Lön för en Skötare, psykiatrisk vård Lön för en Sterilbiträde Lön för en Stödassistent Lön för en Sysselsättningshandledare Lön för en Tandvårdsassistent Lön för en Tandvårdsbiträde Lön för en Terapibiträde Lön för en Träningslärare, rörelseträning Lön för en Vakbiträde Lön för en Vårdare, barn Lön för en Vårdare, funktionshindrade Lön för en Vårdare, missbruksvård Lön för en Vårdare, psykiatrisk vård Lön för en Vårdare, psykiskt funktionshindrade Lön för en Vårdare, vårdhem Lön för en Vårdare/handledare, dagcenter Lön för en Överskötare
Helsingborg
Stödassistenter till vår nya verksamhet BoDa Östra Farmarevägen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Stockholm
Handledare för utflyttad verksamhet, Daglig verksamhet , LSS, Bromma
Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på AB Individkraft i Stockholm
Umeå
Stödassistenter, nya Ostkroken
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Umeå kommun i Umeå
Stockholm
Extrapersonal stödboende
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Madab Vård & Omsorg AB i Stockholm
Säffle
Stödassistent daglig verksamhet
Ledigt jobb som stödassistent på Säffle kommun i Säffle
Umeå
Stödassistent, Hissjövägen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Umeå kommun i Umeå
Hjo
Stödassistenter till gruppbostad/LSS Gjutaren
Ledigt jobb som stödassistent på Hjo kommun i Hjo
Järfälla
Stödassistent LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Järfälla kommun i Järfälla
Lindesberg
Semestervikarier inom Funktionsstöd - Få upp till 7000 kr i bonus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Lindesbergs kommun i Lindesberg
Nybro
Sommarvikarie boendepedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Marielund LSS AB i Nybro
Stenungsund
Söbacken LSS-boende söker Stödassistenter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Stenungsunds kommun i Stenungsund
Falköping
Boendestödjare Sommarvikarier
Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på FALKÖPINGS KOMMUN i Falköping
Partille
Är du en stödassistent med intresse för digitalisering och välfärdsteknik?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Partille kommun i Partille
Ånge
Individstödjare 100%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Ånge kommun i Ånge
Sölvesborg
Stödassistent
Ledigt jobb som stödassistent på Sölvesborgs kommun i Sölvesborg
Hässleholm
Boendestödjare till Torsjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Humana AB i Hässleholm
Norrtälje
Balder Daglig Verksamhet söker timanställda (Intermittent)
Ledigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Utvecklingspedagogik Sverige AB i Norrtälje
Borås
Vikarierande stödassistent till barn- och ungdomsboendet på Brotorpsgatan 3
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Borås kommun i Borås
Ånge
Stödassistent inom LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Ånge kommun i Ånge
Stockholm
Boendestödjare sökes, fast tjänst 50-100% start i april
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Assistans Med Kvalitet i Sverige AB i Stockholm
Lund
Stödassistent sökes till servicebostad, centrala Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Lunds kommun i Lund
Stockholm
Björkängen söker Kolloledare / Lägerledare till LSS - kollo i sommar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Stockholms kommun i Stockholm
Lund
Stödassistent/stödbiträde sökes till område 4 inom boende LSS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på Lunds kommun i Lund
Stockholm
Granhill söker Kolloledare / Lägerledare till LSS - kollo i sommar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Stockholms kommun i Stockholm
Staffanstorp
Boendestödjare till Staffanstorps kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Staffanstorps kommun i Staffanstorp
Stockholm
Skogsgården söker Kolloledare / Lägerledare och Kock LSS - kollo i sommar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Stockholms kommun i Stockholm
Göteborg
Stödassistent (Natt) till Gårdstensvägen 119
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stödassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Stockholm
Kolloledare / Lägerledare LSS - kollo. Extra / sommar / säsongsarbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Stockholms kommun i Stockholm
Kalmar
Handledare till Arbetsmarknadsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Kalmar kommun i Kalmar
Robertsfors
Boendehandledare till Humlan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som vårdare/arbetshandledare/boendestödjare på Robertsfors kommun i Robertsfors