Lönestatistik för en försäkringshandläggare, övrig 2023

Vad tjänar en försäkringshandläggare, övrig i månaden? Medellönen är 47400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42400 kronor i yrket medan männen har en lön på 52500 kronor. Se även account manager , agent, detaljhandel och annonssäljare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 47400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som försäkringshandläggare, övrig.

Medellön, snittlön eller medianlön för en försäkringshandläggare, övrig?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 47400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln försäkringshandläggare, övrig in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Marknadsför och säljer försäkringar samt analyserar och ger råd om försäkringsbehov. Utreder risker för att kunna kontrollera och fastställa premier och försäkringsvillkor. Köper och säljer delar av försäkringar till andra för­säkringsbolag.”

Hur ser lönestatistiken ut för en försäkringshandläggare, övrig i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för försäkringshandläggare, övrig skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 47400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som försäkringshandläggare, övrig? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42400 kronor som försäkringshandläggare, övrig medan männens lön är 52500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36600 kronor45800 kronor
2015 38500 kronor47500 kronor
2016 38000 kronor47400 kronor
2017 39100 kronor50700 kronor
2018 40700 kronor51700 kronor
2019 41300 kronor50800 kronor
2020 41400 kronor50700 kronor
2021 42400 kronor52500 kronor

Lönestatistik för försäkringshandläggare, övrig i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige46100
Stockholm51500
Östra Mellansverige42000
Småland med öarna41700
Sydsverige45000
Västsverige43600
Norra Mellansverige45500
Mellersta Norrland33500
Övre Norrland45100

Hur många jobbar som försäkringshandläggare, övrig i Sverige?

Det är totalt 12300 personer som idag är anställda som försäkringshandläggare, övrig enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige12300
Stockholm och Stockholms län5300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län1900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands1200
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en försäkringshandläggare, övrig i lön i månaden?

Medellönen för en försäkringshandläggare, övrig är 47400 kronor.

Hur många jobbar som försäkringshandläggare, övrig i Sverige?

Det finns 12300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som försäkringshandläggare, övrig eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till försäkringshandläggare, övrig

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Account manager Lön för en Agent, detaljhandel Lön för en Annonssäljare Lön för en Area manager, försäljning Lön för en Area sales manager Lön för en Avdelningschef, företagsförsäljning Lön för en Beställaransvarig Lön för en Datasäljare Lön för en Detaljhandelsagent Lön för en Distriktsrepresentant, försäljning Lön för en Emballagekonsulent Lön för en Energisäljare Lön för en Exportförsäljare Lön för en Exportsekreterare Lön för en Exportsäljare Lön för en Fritidsombud, försäkringar Lön för en Fältsäljare Lön för en Fälttjänsteman, försäkringar Lön för en Företagsförsäljare Lön för en Företagssäljare Lön för en Försäkringsbedömare, övrig Lön för en Försäkringsförmedlare Lön för en Försäkringshandläggare, övrig Lön för en Försäkringskonsulent Lön för en Försäkringsmäklare Lön för en Försäkringsombud Lön för en Försäkringsrådgivare, övrig Lön för en Försäkringsspecialist Lön för en Försäkringssäljare Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag Lön för en Försäljare inom teknik och medicin Lön för en Försäljare, försäkringar Lön för en Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m. Lön för en Försäljare, partihandel Lön för en Försäljare, representant Lön för en Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster Lön för en Försäljningschef, försäkringar Lön för en Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik Lön för en Försäljningsingenjör, teknik och medicin Lön för en Handelsagent, detaljhandel Lön för en Husförsäljare Lön för en Idésäljare Lön för en Inköpare Lön för en Inköpsansvarig Lön för en Inköpsledare Lön för en Inköpssamordnare Lön för en Innesäljare, företagssäljare Lön för en Key account manager Lön för en Kundkonsulent Lön för en Kundtjänsteman, försäkring Lön för en Kundvårdare Lön för en Logistiker, inköpare Lön för en Logistiksäljare Lön för en Läkemedelskonsulent Lön för en Marknadsansvarig Lön för en Marknadsförare, säljare Lön för en Marknadsundersökare, säljare Lön för en Mediasäljare Lön för en Nyckelkundsansvarig Lön för en Offertberedare Lön för en Offertchef Lön för en Offertingenjör Lön för en Offertman Lön för en Orderadministratör, handläggare Lön för en Orderansvarig Lön för en Orderbehandlare Lön för en Orderchef Lön för en Orderfördelare Lön för en Orderhandläggare Lön för en Orderingenjör Lön för en Orderplanerare Lön för en Orderuppföljare Lön för en Produktchef, försäljning Lön för en Reklamsäljare Lön för en Representant, serviceföretag Lön för en Representant, säljare Lön för en Resande säljare Lön för en Riskbedömare Lön för en Riskingenjör, försäkring Lön för en Säkerhetsrådgivare, larm Lön för en Säljansvarig Lön för en Säljare, annonser Lön för en Säljare, försäkringar Lön för en Säljare, grossist Lön för en Säljare, partihandel Lön för en Säljare, representant Lön för en Säljare, tjänster Lön för en Säljfrämjare Lön för en Säljkonsulent Lön för en Säljkoordinator Lön för en Säljledare, företag Lön för en Tarifferare Lön för en Teknisk säljare Lön för en Teknisk säljare inom IT Lön för en Underwriter Lön för en Underwriterassistent Lön för en Upphandlare Lön för en Uppköpare Lön för en Utesäljare
Piteå
Rådgivare till Spara & Försäkra
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Swedbank AB i Piteå
Sundsvall
Säljande Kundvårdare inom avtalspension till Skandia i Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Sundsvall
Järfälla
Jobba Som Försäkringssäljare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Järfälla
Solna
Jobba Som Försäkringssäljare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Solna
Huddinge
Jobba Som Försäkringssäljare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Huddinge
Stockholm
Jobba Som Försäkringssäljare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Stockholm
Huddinge
Jobba Med Försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Huddinge
Stockholm
Jobba Med Försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Stockholm
Järfälla
Jobba Med Försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Järfälla
Solna
Jobba Med Försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Solna
Karlshamn
Privatrådgivare Försäkring
Ledigt jobb som kundtjänsteman, försäkring på Länsförsäkringar Blekinge i Karlshamn
Stockholm
Produktutvecklare till mySafety försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringstjänsteman på Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Sundsvall
Skandia söker engagerade kundservicemedarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundtjänsteman, försäkring på Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Sundsvall
Stockholm
Försäkringsförmedlare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Compricer AB i Stockholm
Göteborg
Försäkringsrådgivare till If Skadeförsäkring
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsförmedlare/försäkringsmäklare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
Mölndal
Försäkringsrådgivare till if Skadeförsäkring
Ledigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på The We Select Company AB i Mölndal
Borgholm
Försäkringsrådgivare Privat
Ledigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Länsförsäkringar Kalmar län i Borgholm
Piteå
Sensor Försäkring söker försäkringssäljare till Luleå!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Academic Work Sweden AB i Piteå
Boden
Sensor Försäkring i Luleå söker försäkringssäljare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Academic Work Sweden AB i Boden
Kalix
Försäkringssäljare till Sensor Försäkring Luleå!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Academic Work Sweden AB i Kalix
Stockholm
Har du nyligen tagit studenten? Då har jag det bästa jobbet för dig!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Växjö
Nya drivna medarbetare sökes åt ICA Försäkring i Växjö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringstjänsteman på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Växjö
Stockholm
Client Coordinator till Guy Carpenter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsförmedlare/försäkringsmäklare på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Linköping
Vi söker dig som är nyfiken på försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Länsförsäkringar Östgöta i Linköping
Stockholm
Studentaktuarie inom Reservsättning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som riskbedömare på Trygg-Hansa Försäkring Filial i Stockholm
Stockholm
Quantitative Risk Developer to Risk Modelling Team
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som riskbedömare på Nasdaq Stockholm AB i Stockholm
Göteborg
Kundservicemedarbetare till Skandia i Göteborg - Deltid
Ledigt jobb som kundtjänsteman, försäkring på Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt i Göteborg
Göteborg
Extrajobb för Studenter - Skandia Gruppförsäkring
Ledigt jobb som kundtjänsteman, försäkring på Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt i Göteborg
Stockholm
Senior kundsupportmedarbetare till FörsäkringsGirot
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare på Ogunsen AB (publ) i Stockholm
Kramfors
Rådgivning Online
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Folksam ömsesidig sakförsäkring i Kramfors