Lönestatistik för en försäkringsförmedlare 2023

Vad tjänar en försäkringsförmedlare i månaden? Medellönen är 47400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42400 kronor i yrket medan männen har en lön på 52500 kronor. Se även account manager , agent, detaljhandel och annonssäljare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 47400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som försäkringsförmedlare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en försäkringsförmedlare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 47400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln försäkringsförmedlare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Marknadsför och säljer försäkringar samt analyserar och ger råd om försäkringsbehov. Utreder risker för att kunna kontrollera och fastställa premier och försäkringsvillkor. Köper och säljer delar av försäkringar till andra för­säkringsbolag.”

Hur ser lönestatistiken ut för en försäkringsförmedlare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för försäkringsförmedlare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 47400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som försäkringsförmedlare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42400 kronor som försäkringsförmedlare medan männens lön är 52500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36600 kronor45800 kronor
2015 38500 kronor47500 kronor
2016 38000 kronor47400 kronor
2017 39100 kronor50700 kronor
2018 40700 kronor51700 kronor
2019 41300 kronor50800 kronor
2020 41400 kronor50700 kronor
2021 42400 kronor52500 kronor

Lönestatistik för försäkringsförmedlare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige46100
Stockholm51500
Östra Mellansverige42000
Småland med öarna41700
Sydsverige45000
Västsverige43600
Norra Mellansverige45500
Mellersta Norrland33500
Övre Norrland45100

Hur många jobbar som försäkringsförmedlare i Sverige?

Det är totalt 12300 personer som idag är anställda som försäkringsförmedlare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige12300
Stockholm och Stockholms län5300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län1900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands1200
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en försäkringsförmedlare i lön i månaden?

Medellönen för en försäkringsförmedlare är 47400 kronor.

Hur många jobbar som försäkringsförmedlare i Sverige?

Det finns 12300 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som försäkringsförmedlare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till försäkringsförmedlare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Account manager Lön för en Agent, detaljhandel Lön för en Annonssäljare Lön för en Area manager, försäljning Lön för en Area sales manager Lön för en Avdelningschef, företagsförsäljning Lön för en Beställaransvarig Lön för en Datasäljare Lön för en Detaljhandelsagent Lön för en Distriktsrepresentant, försäljning Lön för en Emballagekonsulent Lön för en Energisäljare Lön för en Exportförsäljare Lön för en Exportsekreterare Lön för en Exportsäljare Lön för en Fritidsombud, försäkringar Lön för en Fältsäljare Lön för en Fälttjänsteman, försäkringar Lön för en Företagsförsäljare Lön för en Företagssäljare Lön för en Försäkringsbedömare, övrig Lön för en Försäkringsförmedlare Lön för en Försäkringshandläggare, övrig Lön för en Försäkringskonsulent Lön för en Försäkringsmäklare Lön för en Försäkringsombud Lön för en Försäkringsrådgivare, övrig Lön för en Försäkringsspecialist Lön för en Försäkringssäljare Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag Lön för en Försäljare inom teknik och medicin Lön för en Försäljare, försäkringar Lön för en Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m. Lön för en Försäljare, partihandel Lön för en Försäljare, representant Lön för en Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster Lön för en Försäljningschef, försäkringar Lön för en Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik Lön för en Försäljningsingenjör, teknik och medicin Lön för en Handelsagent, detaljhandel Lön för en Husförsäljare Lön för en Idésäljare Lön för en Inköpare Lön för en Inköpsansvarig Lön för en Inköpsledare Lön för en Inköpssamordnare Lön för en Innesäljare, företagssäljare Lön för en Key account manager Lön för en Kundkonsulent Lön för en Kundtjänsteman, försäkring Lön för en Kundvårdare Lön för en Logistiker, inköpare Lön för en Logistiksäljare Lön för en Läkemedelskonsulent Lön för en Marknadsansvarig Lön för en Marknadsförare, säljare Lön för en Marknadsundersökare, säljare Lön för en Mediasäljare Lön för en Nyckelkundsansvarig Lön för en Offertberedare Lön för en Offertchef Lön för en Offertingenjör Lön för en Offertman Lön för en Orderadministratör, handläggare Lön för en Orderansvarig Lön för en Orderbehandlare Lön för en Orderchef Lön för en Orderfördelare Lön för en Orderhandläggare Lön för en Orderingenjör Lön för en Orderplanerare Lön för en Orderuppföljare Lön för en Produktchef, försäljning Lön för en Reklamsäljare Lön för en Representant, serviceföretag Lön för en Representant, säljare Lön för en Resande säljare Lön för en Riskbedömare Lön för en Riskingenjör, försäkring Lön för en Säkerhetsrådgivare, larm Lön för en Säljansvarig Lön för en Säljare, annonser Lön för en Säljare, försäkringar Lön för en Säljare, grossist Lön för en Säljare, partihandel Lön för en Säljare, representant Lön för en Säljare, tjänster Lön för en Säljfrämjare Lön för en Säljkonsulent Lön för en Säljkoordinator Lön för en Säljledare, företag Lön för en Tarifferare Lön för en Teknisk säljare Lön för en Teknisk säljare inom IT Lön för en Underwriter Lön för en Underwriterassistent Lön för en Upphandlare Lön för en Uppköpare Lön för en Utesäljare
Järfälla
Jobba Som Försäkringssäljare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Järfälla
Solna
Jobba Som Försäkringssäljare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Solna
Huddinge
Jobba Som Försäkringssäljare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Huddinge
Stockholm
Jobba Som Försäkringssäljare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Stockholm
Stockholm
Kan du sälja sand i Sahara?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Huddinge
Jobba Med Försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Huddinge
Stockholm
Jobba Med Försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Stockholm
Järfälla
Jobba Med Försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Järfälla
Solna
Jobba Med Försäkringar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Getdet AB i Solna
Stockholm
Senior kundsupportmedarbetare till FörsäkringsGirot
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare på Ogunsen AB (publ) i Stockholm
Kramfors
Rådgivning Online
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Folksam ömsesidig sakförsäkring i Kramfors
Karlstad
Försäkringsrådgivare Lantbruk
Ledigt jobb som försäkringstjänsteman på Länsförsäkringar Värmland i Karlstad
Jönköping
Försäkringssäljare/rådgivare privatkunder till Länsförsäkringar Jönköping
Ledigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Länsförsäkringar Jönköping i Jönköping
Göteborg
Jobba på Kundtjänst inom energibranschen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundtjänsteman, försäkring på Recruitive AB i Göteborg
Jönköping
Sommarjobb/extrajobb på Länsförsäkringar Jönköping
Ledigt jobb som försäkringstjänsteman på Länsförsäkringar Jönköping i Jönköping
Sundsvall
Säljande Kundvårdare inom avtalspension till Skandia i Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Sundsvall
Kundservicemedarbetare till Torrevieja, Spanien
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kundtjänsteman, försäkring på Jobs By Nordics AB i
Solna
Försäkringsrådgivare till If Företag - SME Sales
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Solna
Skövde
Försäkringssäljare Privat
Ledigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Länsförsäkringar Skaraborg - Ömsesidigt i Skövde
Sundsvall
Medicinsk utredare till Skandias riskbedömning
Ledigt jobb som riskbedömare på Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt i Sundsvall
Göteborg
Kundutveckling Företag med inriktning utvecklingscoach/koordinator
Ledigt jobb som försäkringshandläggare på Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt i Göteborg
Luleå
Försäkringssäljare till Sensor Försäkring Luleå!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Academic Work Sweden AB i Luleå
Umeå
Försäkringssäljare till Sensor Försäkring Umeå!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Academic Work Sweden AB i Umeå
Luleå
Försäkringsrådgivare till Sensor Försäkring
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Job Solution Sweden AB i Luleå
Västerås
HSE Specialist for Large Motors and Generators
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som riskbedömare på ABB AB i Västerås
Stockholm
Handläggare till myndighet i Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare på Poolia Sverige AB i Stockholm
Kristianstad
Är du vår nästa ersättningshandläggare?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare på Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa i Kristianstad
Vänersborg
Försäkringsrådgivare | Länsförsäkringar | Vänersborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsrådgivare/försäkringssäljare på Manpower AB i Vänersborg
Växjö
Skadereglerare till Euro Accident
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare på Euro Accident Livförsäkring AB i Växjö
Stockholm
Försäkringsadministratör Pension & Försäkring
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare på Po Söderberg & Partner AB i Stockholm