Lön företagssäljare - Lönestatistik för en företagssäljare 2023

Vad tjänar en företagssäljare i månaden? Medellönen är 45300 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41400 kronor i yrket medan männen har en lön på 46900 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 45300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som företagssäljare.


TopplistorVad tjänar en företagssäljare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 45300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln företagssäljare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en företagssäljare?

Vi har inga detaljer kring vad en företagssäljare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Säljer produkter och tjänster till exempelvis åter­försäljare, grossister och företag genom upp­sökande verksamhet eller från kontor. Ansvarar för produkt eller distrikt. Informerar om produkter och tjänster, utarbetar kundspecifika lösningar samt tar emot beställningar. Sköter kundregister och tar fram försäljningsstatistik.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en företagssäljare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för företagssäljare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38000 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 45300 kronorHur stor chans är det att få jobb som företagssäljare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som företagssäljare.

Ungefär 84900 jobbar som företagssäljare i landet, av dessa är cirka 26 procent kvinnor och 74 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för företagssäljare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för företagssäljare kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som företagssäljare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41400 kronor som företagssäljare medan männens lön är 46900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 36200 kronor40700 kronor
2015 38400 kronor41900 kronor
2016 38800 kronor43800 kronor
2017 37500 kronor44400 kronor
2018 40100 kronor45200 kronor
2019 37800 kronor44700 kronor
2020 40400 kronor45500 kronor
2021 41400 kronor46900 kronor

Lönestatistik för företagssäljare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige44200
Stockholm46900
Östra Mellansverige42100
Småland med öarna41800
Sydsverige43200
Västsverige42600
Norra Mellansverige41400
Mellersta Norrland46400
Övre Norrland41100


Hur många jobbar som företagssäljare i Sverige?

Det är totalt 87100 personer som idag är anställda som företagssäljare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige87100
Stockholm och Stockholms län30200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län8000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län4600
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län17200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län2000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en företagssäljare i lön i månaden?

Medellönen för en företagssäljare är 45300 kronor.

Hur många jobbar som företagssäljare i Sverige?

Det finns 87100 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som företagssäljare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till företagssäljare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Account manager Lön för en Agent, detaljhandel Lön för en Annonssäljare Lön för en Area manager, försäljning Lön för en Area sales manager Lön för en Avdelningschef, företagsförsäljning Lön för en Beställaransvarig Lön för en Datasäljare Lön för en Detaljhandelsagent Lön för en Distriktsrepresentant, försäljning Lön för en Emballagekonsulent Lön för en Energisäljare Lön för en Exportförsäljare Lön för en Exportsekreterare Lön för en Exportsäljare Lön för en Fritidsombud, försäkringar Lön för en Fältsäljare Lön för en Fälttjänsteman, försäkringar Lön för en Företagsförsäljare Lön för en Företagssäljare Lön för en Försäkringsbedömare, övrig Lön för en Försäkringsförmedlare Lön för en Försäkringshandläggare, övrig Lön för en Försäkringskonsulent Lön för en Försäkringsmäklare Lön för en Försäkringsombud Lön för en Försäkringsrådgivare, övrig Lön för en Försäkringsspecialist Lön för en Försäkringssäljare Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag Lön för en Försäljare inom teknik och medicin Lön för en Försäljare, försäkringar Lön för en Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m. Lön för en Försäljare, partihandel Lön för en Försäljare, representant Lön för en Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster Lön för en Försäljningschef, försäkringar Lön för en Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik Lön för en Försäljningsingenjör, teknik och medicin Lön för en Handelsagent, detaljhandel Lön för en Husförsäljare Lön för en Idésäljare Lön för en Inköpare Lön för en Inköpsansvarig Lön för en Inköpsledare Lön för en Inköpssamordnare Lön för en Innesäljare, företagssäljare Lön för en Key account manager Lön för en Kundkonsulent Lön för en Kundtjänsteman, försäkring Lön för en Kundvårdare Lön för en Logistiker, inköpare Lön för en Logistiksäljare Lön för en Läkemedelskonsulent Lön för en Marknadsansvarig Lön för en Marknadsförare, säljare Lön för en Marknadsundersökare, säljare Lön för en Mediasäljare Lön för en Nyckelkundsansvarig Lön för en Offertberedare Lön för en Offertchef Lön för en Offertingenjör Lön för en Offertman Lön för en Orderadministratör, handläggare Lön för en Orderansvarig Lön för en Orderbehandlare Lön för en Orderchef Lön för en Orderfördelare Lön för en Orderhandläggare Lön för en Orderingenjör Lön för en Orderplanerare Lön för en Orderuppföljare Lön för en Produktchef, försäljning Lön för en Reklamsäljare Lön för en Representant, serviceföretag Lön för en Representant, säljare Lön för en Resande säljare Lön för en Riskbedömare Lön för en Riskingenjör, försäkring Lön för en Säkerhetsrådgivare, larm Lön för en Säljansvarig Lön för en Säljare, annonser Lön för en Säljare, försäkringar Lön för en Säljare, grossist Lön för en Säljare, partihandel Lön för en Säljare, representant Lön för en Säljare, tjänster Lön för en Säljfrämjare Lön för en Säljkonsulent Lön för en Säljkoordinator Lön för en Säljledare, företag Lön för en Tarifferare Lön för en Teknisk säljare Lön för en Teknisk säljare inom IT Lön för en Underwriter Lön för en Underwriterassistent Lön för en Upphandlare Lön för en Uppköpare Lön för en Utesäljare
Halmstad
Innesäljare kundtjänst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Hemstädat Syd AB i Halmstad
Laholm
Innesäljare kundtjänst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Hemstädat Syd AB i Laholm
Markaryd
Innesäljare kundtjänst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Hemstädat Syd AB i Markaryd
Markaryd
Innesäljare kundtjänst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Hemstädat Syd AB i Markaryd
Ekerö
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Ekerö
Botkyrka
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Botkyrka
Stockholm
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Stockholm
Stockholm
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Stockholm
Lidingö
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Lidingö
Danderyd
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Danderyd
Sollentuna
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Sollentuna
Sundbyberg
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Sundbyberg
Gnesta
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Gnesta
Uppsala
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Uppsala
Nykvarn
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Nykvarn
Södertälje
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Södertälje
Nynäshamn
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Nynäshamn
Norrtälje
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Norrtälje
Österåker
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Österåker
Vallentuna
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Vallentuna
Sigtuna
Tjäna 55 000 SEK/M
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som innesäljare på Getdet AB i Sigtuna
Stockholm
KAM till växande företag!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som key account manager på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Key Account Manager inom rörlig media!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som key account manager på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Key Account Manager till startup bolag inom media
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som key account manager på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Säljare till startup bolag!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som account manager på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Mediehus inom hälsa söker två Account Managers!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som account manager på Talent & Partner AB i Stockholm
Stockholm
Mediehus inom hälsa söker två Account Managers!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som account manager på Talent & Partner AB i Stockholm
Solna
Key Account Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som key account manager på VårdföretagSe AB i Solna
Malmö
Direktrekrytering till Bredband2, Digital säljare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som account manager på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
Stockholm
Butiksmedarbetare med erfarenhet sökes omgående!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljledare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm