Lönestatistik för en förbundsordförande 2023

Vad tjänar en förbundsordförande i månaden? Medellönen är 53700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 47900 kronor i yrket medan männen har en lön på 64100 kronor. Se även ambassadör , avtalssekreterare, intresseorganisation och barnombudsman, myndighet .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 57900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förbundsordförande.

Medellön, snittlön eller medianlön för en förbundsordförande?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 53700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förbundsordförande in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Represen­terar organisationen och dess medlemmar i utredningar, uppvaktningar, remisser och dylikt.”

Hur ser lönestatistiken ut för en förbundsordförande i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förbundsordförande skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 53700 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förbundsordförande? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 47900 kronor som förbundsordförande medan männens lön är 64100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor0 kronor
2015 0 kronor0 kronor
2016 53100 kronor56900 kronor
2017 0 kronor0 kronor
2018 0 kronor0 kronor
2019 0 kronor61800 kronor
2020 0 kronor64600 kronor
2021 47900 kronor64100 kronor

Lönestatistik för förbundsordförande i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige55300
Stockholm55900
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som förbundsordförande i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som förbundsordförande enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förbundsordförande i lön i månaden?

Medellönen för en förbundsordförande är 53700 kronor.

Hur många jobbar som förbundsordförande i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som förbundsordförande eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till förbundsordförande

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ambassadör Lön för en Avtalssekreterare, intresseorganisation Lön för en Barnombudsman, myndighet Lön för en Beskickningschef Lön för en Borgarråd Lön för en Civilförsvarschef Lön för en Departementschef Lön för en Departementsråd Lön för en Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund Lön för en Direktör, myndighet Lön för en Diskrimineringsombudsman Lön för en Envoyé Lön för en Finansråd Lön för en Förbundschef Lön för en Förbundsdirektör Lön för en Förbundsordförande Lön för en Förhandlingschef, organisation Lön för en Förvaltningsdirektör, staten Lön för en Generaldirektör, myndighet Lön för en Generalkonsul Lön för en Generalsekreterare Lön för en Justitiekansler Lön för en Justitieombudsman Lön för en Kabinettsekreterare Lön för en Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande Lön för en Kassadirektör, försäkringskassa Lön för en Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande Lön för en Kommerseråd Lön för en Kommunaldirektör Lön för en Kommunalpolitiker (yrkespolitiker) Lön för en Kommunalråd Lön för en Kommunchef Lön för en Kommundelschef Lön för en Kommundirektör Lön för en Konsumentombudsman Lön för en Kriminalvårdschef Lön för en Kårordförande, studentkår Lön för en Landshövding Lön för en Landstingsdirektör Lön för en Landstingspolitiker (yrkespolitiker) Lön för en Landstingsråd Lön för en Länspolischef Lön för en Länsråd Lön för en Länsskattechef Lön för en Länsöverdirektör Lön för en Minister, statsråd Lön för en Näringsfrihetsombudsman Lön för en Organisationschef, organisation Lön för en Partiledare Lön för en Partisekreterare Lön för en Politiker, högre Lön för en Regionkronodirektör Lön för en Regionpolitiker Lön för en Riksantikvarie Lön för en Riksarkivarie Lön för en Riksbibliotekarie Lön för en Riksdagsledamot Lön för en Riksgäldsdirektör Lön för en Rikskronofogde Lön för en Rikspolischef Lön för en Sjukvårdsdirektör Lön för en Stadsdelsdirektör Lön för en Stadsdirektör Lön för en Statsheraldiker Lön för en Statsråd Lön för en Statssekreterare Lön för en Styrelseordförande, organisation Lön för en Styrelseordförande, staten Lön för en Sändebud, beskickningschef Lön för en Universitetskansler Lön för en Utrikesråd Lön för en Överdirektör Lön för en Överintendent, myndighetschef
Uppsala
Marknadsområdeschef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Uppsala
Stockholm
Chef till Medlems- och Uppdragsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på Synskadades Riksförbund i Stockholm
Karlstad
Gruppchef Rehab till Värmland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på SAMHALL AB i Karlstad
Malmö
Gruppchef till distrikt Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på SAMHALL AB i Malmö
Göteborg
Områdeschef till Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på SAMHALL AB i Göteborg
Gnosjö
Områdeschef till Hillerstorp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på SAMHALL AB i Gnosjö
Nässjö
Områdeschef till Nässjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på SAMHALL AB i Nässjö
Hörby
Områdeschef till Hörby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på SAMHALL AB i Hörby
Umeå
Ersboda Folkets Hus söker Föreståndare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på Ersboda Folketshusförening i Umeå
Stockholm
Deputy Director, Emerging/Growth Donors
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på International Rescue Committee Sverige Insamling i Stockholm
Gävle
Områdeschef till Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på SAMHALL AB i Gävle
Borlänge
Gruppchef LFU (lönebidrag för utveckling i anställning) till Borlänge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på SAMHALL AB i Borlänge
Gotland
Förbundschef Finsam Gotland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förbundschef på REGION GOTLAND i Gotland
Luleå
VD till Energikontor Norr AB i Luleå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på Poolia Sverige AB i Luleå
Stockholm
Chef ideella verksamheten till Natur & Kultur
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på Signera Rekrytering AB i Stockholm
Karlskrona
Avdelningschef till SV Blekinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som organisationschef på Sv Blekinge i Karlskrona
Vilhelmina
Flexibel och engagerad verksamhetschef till Södra Lappland
Ledigt jobb som organisationschef på Studieförbundet Medborgarskolan i Vilhelmina
Skellefteå
Driven och engagerad verksamhetschef till Skellefteå med omnejd
Ledigt jobb som organisationschef på Studieförbundet Medborgarskolan i Skellefteå
Hallsberg
Förbundsdirektör till Sydnärkes Utbildningsförbund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förbundsdirektör på AxÖ Consulting AB i Hallsberg
Verksamhetsledare IFK Mariehamn ishockey rf
Ledigt jobb som organisationschef på IFK Mariehamn Ishockey r.f. i