Lönestatistik för en brädgårdsfaktor 2023

Vad tjänar en brädgårdsfaktor i månaden? Medellönen är 32600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 31800 kronor i yrket medan männen har en lön på 32700 kronor. Se även arkare , arkmaskinförare och arkskärare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 32600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som brädgårdsfaktor.

Medellön, snittlön eller medianlön för en brädgårdsfaktor?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln brädgårdsfaktor in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Styr och övervakar maskiner och utrustning som behandlar, sågar, skär och flisar trä för vidare användning. Sköter lagring, sortering och torkning av virke. Styr och övervakar maskiner och utrustning som tillverkar skiktträ, träfiber- och spånskivor. Defibrerar, limmar, pressar, torkar, stansar, sågar, sorterar etc.”

Hur ser lönestatistiken ut för en brädgårdsfaktor i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för brädgårdsfaktor skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 32600 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som brädgårdsfaktor? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31800 kronor som brädgårdsfaktor medan männens lön är 32700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 26500 kronor27300 kronor
2015 27700 kronor27800 kronor
2016 27900 kronor27800 kronor
2017 28800 kronor29000 kronor
2018 30200 kronor30500 kronor
2019 30900 kronor31400 kronor
2020 30800 kronor31400 kronor
2021 31800 kronor32700 kronor

Lönestatistik för brädgårdsfaktor i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige31300
Stockholm..
Östra Mellansverige32600
Småland med öarna30300
Sydsverige29400
Västsverige33000
Norra Mellansverige30300
Mellersta Norrland32400
Övre Norrland32100

Hur många jobbar som brädgårdsfaktor i Sverige?

Det är totalt 6600 personer som idag är anställda som brädgårdsfaktor enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige6600
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län760
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län160
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1600
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län710

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en brädgårdsfaktor i lön i månaden?

Medellönen för en brädgårdsfaktor är 32600 kronor.

Hur många jobbar som brädgårdsfaktor i Sverige?

Det finns 6600 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som brädgårdsfaktor eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till brädgårdsfaktor

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arkare Lön för en Arkmaskinförare Lön för en Arkskärare Lön för en Avsynare, sågverk Lön för en Avsynare, träfiberindustri Lön för en Bandsågare, sågverk Lön för en Bandsågare, träfiberskivor Lön för en Barkmaskinskötare, sågverk Lön för en Barkpressare Lön för en Bestrykningsmaskinförare Lön för en Brädgårdsarbetare Lön för en Brädgårdsfaktor Lön för en Buntverksskötare Lön för en Cirkelsågare Lön för en Defibratorskötare Lön för en Efterbearbetare, papper Lön för en Fackverksskötare, timmer Lön för en Faktor, sågverk Lön för en Fanerarbetare, fanertillverkning Lön för en Fanerfogare Lön för en Fanerpressare, fanertillverkning Lön för en Fanerskivarbetare Lön för en Fanersvarvare Lön för en Fiberskivehärdare Lön för en Fiberskivetorkare Lön för en Flisberedare Lön för en Fogare, faner Lön för en Formatsågare, fiberskivor Lön för en Formpressare, skiktträ Lön för en Glättare, papper Lön för en Hjälpare, pappersindustri Lön för en Hyvelmästare Lön för en Hyveloperatör Lön för en Hyvlare, sågverk Lön för en Justersågare Lön för en Kalanderförare, papper Lön för en Kantsågare Lön för en Kapare, trä Lön för en Kapsågare Lön för en Kaustiserare Lön för en Klampare Lön för en Klyvsågare Lön för en Laminerare, papper Lön för en Limberedare, träfiberindustri Lön för en Limmare, fiberskivtillverkning Lön för en Maskinbarkare, sågverk Lön för en Maskinförare, träfiberskivor Lön för en Maskinoperatör, betsare Lön för en Maskinoperatör, pellets Lön för en Maskinoperatör, polerare Lön för en Maskinoperatör, träytebehandling Lön för en Massablekare Lön för en Massakokare Lön för en Massamaskinförare Lön för en Massaskötare Lön för en Mäldberedare Lön för en Paketläggare, virkeshantering Lön för en Pappersarbetare Lön för en Pappersmaskinförare Lön för en Pappersrullare Lön för en Pappersräknare Lön för en Papperstorkare Lön för en Parkettarbetare Lön för en Plywoodarbetare Lön för en Postare, såg- och hyvelverk Lön för en Pressare, spånskivor Lön för en Pressare, träfiber Lön för en Processoperatör, papper Lön för en Processoperatör, pappersmassa Lön för en Processoperatör, träfiberindustri Lön för en Provtagare, massa Lön för en Provtagare, papper Lön för en Pulperskötare, pappersindustri Lön för en Ramsågare, sågverk Lön för en Rullare, papper Lön för en Rundvirkesintagare Lön för en Skiktträarbetare Lön för en Skärare, papper Lön för en Slipare, träsliperi Lön för en Sodabrännare Lön för en Sodahusoperatör Lön för en Sorterare, träfiberindustri Lön för en Stansare, skiktträ Lön för en Strömaskinskötare Lön för en Sågare, sågverk Lön för en Sågfaktor Lön för en Sågmästare, sågverk Lön för en Sågoperatör Lön för en Sågverksarbetare Lön för en Sågverksoperatör Lön för en Timmermottagare Lön för en Timmerräknare Lön för en TMP/CTMP-operatör Lön för en Torkare, papper Lön för en Torkare, pappersindustri Lön för en Torkhusoperatör Lön för en Torkmaskinförare, massaindustri Lön för en Torkoperatör Lön för en Torkskötare, fiberskivor Lön för en Torkskötare, trä Lön för en Torktekniker Lön för en Träarbetare, sågverk Lön för en Träfiberskivearbetare Lön för en Träindustriarbetare, träfiber Lön för en Tummare, sågverk Lön för en Virkesbuntare Lön för en Virkesimpregnerare Lön för en Virkesintagare Lön för en Virkesjusterare Lön för en Virkesmärkare Lön för en Virkessorterare Lön för en Virkestorkare Lön för en Virkesutlämnare, brädgård Lön för en Ytbehandlare, trä, maskin Lön för en Överrullare, pappersbruk
Sala
Sommarjobba som sågverksoperatör på Setra Heby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Sala
Enköping
Sommarjobba som sågverksoperatör på Setra Heby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Enköping
Heby
Sommarjobba som sågverksoperatör på Setra Heby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Heby
Sala
Omgående uppdrag på Setra Heby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksarbetare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Sala
Enköping
Omgående uppdrag på Setra Heby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksarbetare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Enköping
Heby
Omgående uppdrag på Setra Heby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksarbetare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Heby
Kramfors
Sommarjobba på Bollsta sågverk 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågoperatör på SCA Wood AB i Kramfors
Nordmaling
Sommarjobba på Rundviks sågverk 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på SCA Wood AB i Nordmaling
Örebro
Sågverksoperatörer till Setra
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Örebro
Gävle
Sommarjobba som sågverksoperatör på Setra Kastet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Gävle
Hultsfred
Sågoperatör
Ledigt jobb som sågverksoperatör på Vida AB i Hultsfred
Norrtälje
Säsongsarbete park och utemiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkettarbetare på Lundells Stugtjänst AB i Norrtälje
Varberg
Sågverksoperatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Derome AB i Varberg
Falkenberg
Sågverksoperatör Falkenberg kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på AB Effektiv Varberg/Falkenberg i Falkenberg
Tibro
Sågverkspersonal till Tibro Sågverk
Ledigt jobb som sågverksarbetare på Human Solutions AB i Tibro
Mönsterås
Sågverksoperatörer
Ledigt jobb som sågverksoperatör på OnePartnerGroup Kalmar AB i Mönsterås
Skellefteå
Sågverksoperatör till Holmen i Kroksjön
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Holmen AB i Skellefteå
Ulricehamn
Hyveloperatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hyveloperatör, sågverk på Boge Kompetens AB i Ulricehamn
Dals-Ed
Hyveloperatör
Ledigt jobb som hyveloperatör, sågverk på Vida AB i Dals-Ed
Vimmerby
Sågverkspersonal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Wikan Personal AB i Vimmerby
Hudiksvall
Sågverksoperatörer till Setra i Färila - Vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Hudiksvall
Ljusdal
Sågverksoperatörer till Setra i Färila - Vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Ljusdal
Mönsterås
Sågverksoperatörer till Södra Wood i Mönsterås!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Lernia Bemanning AB i Mönsterås
Emmaboda
Sågverksoperatörer till Södra Wood i Långasjö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Lernia Bemanning AB i Emmaboda
Åmål
Arbete i metallsågar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågoperatör på Parsteel AB i Åmål
Skinnskatteberg
Setra söker sågverksoperatörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Skinnskatteberg
Linköping
Sommarjobba på Linghems sågverk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Holmen AB i Linköping
Norrköping
Sommarjobba på Bravikens sågverk - operatörstjänster
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sågverksoperatör på Holmen AB i Norrköping