Lön tjurskötare 2023

- Lönestatistik för en tjurskötareVad tjänar en tjurskötare i månaden? Medellönen för 2023 är:

26 100 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 26400 kronor i yrket medan männen har en lön på 25700 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 26800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som tjurskötare.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en tjurskötare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 26100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en tjurskötare

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 156 kronor.

Dagslön för en tjurskötare

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1243 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en tjurskötare kvar i lön efter skatt? En tjurskötare får ut 17 400 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 26 100 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 4 402 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 2 998 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 16 kronor
Lönen efter skatt 17 400 kronor


Sök lediga jobb som tjurskötare

Mellerud
Djurskötare till smågrisuppfödning

Ledigt jobb som djurskötare, djuruppfödning på Hilmerdal AB i Mellerud

Läs om jobbet
Umeå
Djurskötare/stalltekniker till SLU, Röbäcksdalens forskningsladugård

Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå

Läs om jobbet
Lund
Stalltjänst sökes till ridskola i Lund

Ledigt jobb som djurskötare, häst på Östra Torns Ryttarsällskap i Lund

Läs om jobbet

Vad gör en tjurskötare?

Vi har inga detaljer kring vad en tjurskötare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Bedriver avel, uppfödning och skötsel av lant­brukets husdjur för produktion av mjölk, kött, ägg m.m. Skor hästar. Underhåller ekonomibyggnader, maskiner och utrustning.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en tjurskötare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för tjurskötare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 26800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 26100 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som tjurskötare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som tjurskötare.

Ungefär 13200 jobbar som uppfödare och skötare av lantbruksdjur i landet, av dessa är cirka 30 procent kvinnor och 70 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för uppfödare och skötare av lantbruksdjur det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för uppfödare och skötare av lantbruksdjur kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som tjurskötare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 26400 kronor som tjurskötare medan männens lön är 25700 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som tjurskötare.

Lönestatistik för tjurskötare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige24 000 kronor
Stockholm¤¤¤ kronor
Östra Mellansverige19 000 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige25 600 kronor
Västsverige¤¤¤ kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som tjurskötare i Sverige?

Det är totalt 7700 personer som idag är anställda som tjurskötare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7 700
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en tjurskötare i lön i månaden?

Medellönen för en tjurskötare är 26100 kronor.

Hur många jobbar som tjurskötare i Sverige?

Det finns 7700 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en tjurskötare?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 26400 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 25700 kronor.

Hur mycket betalar en tjurskötare i skatt?

En tjurskötare betalar i snitt 7416 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln tjurskötare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som tjurskötare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till tjurskötare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur Lön för en Avbytare, djurskötsel Lön för en Biodlare Lön för en Biskötare Lön för en Bitillsyningsman Lön för en Bitillsynsman Lön för en Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur Lön för en Broilerskötare Lön för en Djurskötare, djurpark, cirkus Lön för en Djurskötare, försöksdjur Lön för en Djurskötare, lantbruk Lön för en Djuruppfödare, fjäderfä Lön för en Djuruppfödare, sällskapsdjur Lön för en Djuruppfödare, övriga Lön för en Djurvårdare, djurklinik Lön för en Djurvårdare, djurpark Lön för en Djurvårdare, försöksdjur Lön för en Driftchef, lantbruk, biodlare och silkesodlare Lön för en Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning Lön för en Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur Lön för en Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare Lön för en Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur Lön för en Fjäderfäskötare Lön för en Fjäderfäuppfödare Lön för en Fågelskötare Lön för en Fårfarmare Lön för en Fårskötare Lön för en Fåruppfödare Lön för en Försöksdjursskötare Lön för en Försöksdjurstekniker Lön för en Försökstekniker, djur Lön för en Getfarmare Lön för en Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare Lön för en Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare Lön för en Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare Lön för en Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare Lön för en Grisskötare Lön för en Grisuppfödare Lön för en Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur Lön för en Hingsthållare Lön för en Hovslagare Lön för en Hunddagisföreståndare Lön för en Hunddressör Lön för en Hundfrisör Lön för en Hundmassör Lön för en Hundpsykolog Lön för en Hundskötare Lön för en Hundtrimmare Lön för en Hunduppfödare Lön för en Hundvårdare Lön för en Husdjursassistent, lantbrukets husdjur Lön för en Husdjursassistent, sällskapsdjur Lön för en Husdjursskötare, lantbrukets husdjur Lön för en Husdjursskötare, sällskapsdjur Lön för en Husdjurstekniker Lön för en Hästmassör Lön för en Hästskötare Lön för en Hästuppfödare Lön för en Hästvårdare Lön för en Hönseriägare Lön för en Hönsskötare Lön för en Jordbrukare, husdjursuppfödning Lön för en Kalkonuppfödare Lön för en Kennelföreståndare Lön för en Kläckeriarbetare Lön för en Klövvårdare Lön för en Kreatursskötare Lön för en Kycklingskötare Lön för en Kycklingsorterare Lön för en Kycklinguppfödare Lön för en Laboratoriedjurvårdare Lön för en Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur Lön för en Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur Lön för en Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur Lön för en Lantarbetare, djurskötare Lön för en Lantbrukare, husdjursuppfödning Lön för en Minkfarmare Lön för en Minkskötare Lön för en Minkuppfödare Lön för en Mjölkbonde Lön för en Mjölkproducent Lön för en Pälsdjursskötare Lön för en Pälsdjursuppfödare Lön för en Remontryttare Lön för en Renskötare Lön för en Renägare Lön för en Ridskolearbetare Lön för en Seminör, lantbrukets husdjur Lön för en Serviceassistent, svinskötsel Lön för en Skötare, häst Lön för en Smådjursskötare Lön för en Stallchef Lön för en Stallförman Lön för en Strutsuppfödare Lön för en Stuteriarbetare Lön för en Svinskötare Lön för en Svinuppfödare Lön för en Tjurskötare Lön för en Travhästuppfödare Lön för en Uppfödare, sällskapsdjur Lön för en VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki
Djurskötare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på Orange HR Group AB i
Mellerud
Djurskötare till smågrisuppfödning
Ledigt jobb som djurskötare, djuruppfödning på Hilmerdal AB i Mellerud
Umeå
Djurskötare/stalltekniker till SLU, Röbäcksdalens forskningsladugård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå
Lund
Stalltjänst sökes till ridskola i Lund
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Östra Torns Ryttarsällskap i Lund
Uppsala
Djurskötare lantbruksdjur till Uppsala yrkesgymnasium Jälla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på Uppsala kommun i Uppsala
Arboga
Vikariat Stallpersonal/ridlärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, häst på Arboga Ryttarsällskap i Arboga
Laholm
Könsbestämning av nykläckta kycklingar
Ledigt jobb som djurskötare, djuruppfödning på Kwon Company AB i Laholm
Eslöv
Hästskötare till Mattias Jansson Dressyrstall
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Mattias Jansson Dressyrstall AB i Eslöv
Helsingborg
Beridare
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Gunnarlunda Förvaltning AB i Helsingborg
Borgholm
Djurskötare Sökes
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Ålund, Gunnar Lars-Olof i Borgholm
Sunne
Hästskötare till travstall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, häst på Stall Mahony AB i Sunne
Växjö
Stallpersonal sökes till Växjö Ridklubb
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, häst på Växjö Ridklubb i Växjö
Säter
Djurskötare till mjölkproduktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på Janpers Lantbruk AB i Säter
Eskilstuna
Djurskötare till vår seminstation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, gris på Svenska Köttföretagen AB i Eskilstuna
Sollefteå
Djurskötare mm
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Normark, Anna i Sollefteå
Arboga
Produktionsledare med intresse för teknik och mekanik
Ledigt jobb som djurskötare, fjäderfä på Widéns Lantbruk AB i Arboga
Vaggeryd
Djurskötare mjölkproduktion
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Björn, Martin i Vaggeryd
Helsingborg
Stall och anläggningshjälp i tävlingsstall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, häst på Christinelund Dressage AB i Helsingborg
Svalöv
Medarbetare Gris
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, gris på Östergård Jordbruks AB i Svalöv
Botkyrka
Stallpersonal sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, häst på Runsten Equestrian AB i Botkyrka
Alvesta
Driftsleder äggproduktion
Ledigt jobb som djurskötare, fjäderfä på M Lindberg Ägg AB i Alvesta
Vadstena
Djurskötare
Ledigt jobb som djurskötare, gris på Valla Suggcenter AB i Vadstena
Sandviken
Högbo ridklubb söker stallpersonal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, häst på Högbo Ridklubb i Sandviken
Mörbylånga
Djurskötare sökes till robotstall
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Tornegård, Gustaf Sven Oscar i Mörbylånga
Mjölby
Djurskötare värphöns
Ledigt jobb som djurskötare, fjäderfä på Bosgård Lantbruks AB i Mjölby
Piteå
Lantbruksavbytare Norrbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Piteå
Uppsala
Extrajobb på bondgård utanför Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Resta gård i Uppsala
Ovanåker
Djurskötare/kulturjordbruk
Ledigt jobb som lantbrukare, djuruppfödning på Östman AB, Nina i Ovanåker