Lönestatistik för en fårfarmare 2023

Vad tjänar en fårfarmare i månaden? Medellönen är 26100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 26400 kronor i yrket medan männen har en lön på 25700 kronor. Se även arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur , avbytare, djurskötsel och biodlare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 26800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som fårfarmare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en fårfarmare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 26100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln fårfarmare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Bedriver avel, uppfödning och skötsel av lant­brukets husdjur för produktion av mjölk, kött, ägg m.m. Skor hästar. Underhåller ekonomibyggnader, maskiner och utrustning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en fårfarmare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för fårfarmare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 26800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 26100 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som fårfarmare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 26400 kronor som fårfarmare medan männens lön är 25700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 21600 kronor23000 kronor
2015 23300 kronor24100 kronor
2016 23800 kronor23000 kronor
2017 23400 kronor24100 kronor
2018 24000 kronor23100 kronor
2019 24400 kronor24600 kronor
2020 24400 kronor23400 kronor
2021 26400 kronor25700 kronor

Lönestatistik för fårfarmare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige24000
Stockholm..
Östra Mellansverige19000
Småland med öarna..
Sydsverige25600
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som fårfarmare i Sverige?

Det är totalt 7700 personer som idag är anställda som fårfarmare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7700
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en fårfarmare i lön i månaden?

Medellönen för en fårfarmare är 26100 kronor.

Hur många jobbar som fårfarmare i Sverige?

Det finns 7700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som fårfarmare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till fårfarmare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur Lön för en Avbytare, djurskötsel Lön för en Biodlare Lön för en Biskötare Lön för en Bitillsyningsman Lön för en Bitillsynsman Lön för en Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur Lön för en Broilerskötare Lön för en Djurskötare, djurpark, cirkus Lön för en Djurskötare, försöksdjur Lön för en Djurskötare, lantbruk Lön för en Djuruppfödare, fjäderfä Lön för en Djuruppfödare, sällskapsdjur Lön för en Djuruppfödare, övriga Lön för en Djurvårdare, djurklinik Lön för en Djurvårdare, djurpark Lön för en Djurvårdare, försöksdjur Lön för en Driftchef, lantbruk, biodlare och silkesodlare Lön för en Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning Lön för en Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur Lön för en Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare Lön för en Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur Lön för en Fjäderfäskötare Lön för en Fjäderfäuppfödare Lön för en Fågelskötare Lön för en Fårfarmare Lön för en Fårskötare Lön för en Fåruppfödare Lön för en Försöksdjursskötare Lön för en Försöksdjurstekniker Lön för en Försökstekniker, djur Lön för en Getfarmare Lön för en Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare Lön för en Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare Lön för en Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare Lön för en Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare Lön för en Grisskötare Lön för en Grisuppfödare Lön för en Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur Lön för en Hingsthållare Lön för en Hovslagare Lön för en Hunddagisföreståndare Lön för en Hunddressör Lön för en Hundfrisör Lön för en Hundmassör Lön för en Hundpsykolog Lön för en Hundskötare Lön för en Hundtrimmare Lön för en Hunduppfödare Lön för en Hundvårdare Lön för en Husdjursassistent, lantbrukets husdjur Lön för en Husdjursassistent, sällskapsdjur Lön för en Husdjursskötare, lantbrukets husdjur Lön för en Husdjursskötare, sällskapsdjur Lön för en Husdjurstekniker Lön för en Hästmassör Lön för en Hästskötare Lön för en Hästuppfödare Lön för en Hästvårdare Lön för en Hönseriägare Lön för en Hönsskötare Lön för en Jordbrukare, husdjursuppfödning Lön för en Kalkonuppfödare Lön för en Kennelföreståndare Lön för en Kläckeriarbetare Lön för en Klövvårdare Lön för en Kreatursskötare Lön för en Kycklingskötare Lön för en Kycklingsorterare Lön för en Kycklinguppfödare Lön för en Laboratoriedjurvårdare Lön för en Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur Lön för en Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur Lön för en Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur Lön för en Lantarbetare, djurskötare Lön för en Lantbrukare, husdjursuppfödning Lön för en Minkfarmare Lön för en Minkskötare Lön för en Minkuppfödare Lön för en Mjölkbonde Lön för en Mjölkproducent Lön för en Pälsdjursskötare Lön för en Pälsdjursuppfödare Lön för en Remontryttare Lön för en Renskötare Lön för en Renägare Lön för en Ridskolearbetare Lön för en Seminör, lantbrukets husdjur Lön för en Serviceassistent, svinskötsel Lön för en Skötare, häst Lön för en Smådjursskötare Lön för en Stallchef Lön för en Stallförman Lön för en Strutsuppfödare Lön för en Stuteriarbetare Lön för en Svinskötare Lön för en Svinuppfödare Lön för en Tjurskötare Lön för en Travhästuppfödare Lön för en Uppfödare, sällskapsdjur Lön för en VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki
Västerås
Beridare/hästskötare
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Stall Xena Behandling och Utbildning AB i Västerås
Norrköping
Djurskötare
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Magnus Berge i Norrköping
Eksjö
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker, garanterad anställning, utbildnin...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Eksjö
Halmstad
Häst/stall skötare helg
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Untersteiner Racing AB i Halmstad
Uppsala
Djurskötare/instruktör stall till Uppsala yrkesgymnasium Jälla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, häst på Uppsala kommun i Uppsala
Eksjö
Husdjurstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Eksjö
Linköping
Hästskötare helger
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Haga Stall & Omsorg AB i Linköping
Borgholm
Djurskötare i mjölkbesättning
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Kid Lantbruk AB i Borgholm
Munkedal
Djurskötare till mindre mjölkgård
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Andersson, Anders i Munkedal
Kil
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker med garanterad anställning Kil
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Kil
Falköping
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker med garanterad anställning Falköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Falköping
Ovanåker
Djurskötare/kulturjordbruk
Ledigt jobb som lantbrukare, djuruppfödning på Östman AB, Nina i Ovanåker
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker med garanterad anställning!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i
Ydre
Hästskötare sökes
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Ydre Ridklubb i Ydre
Worker to pig farm
Ledigt jobb som djurskötare, gris på Knive Gris i
Örkelljunga
unghästryttare
Ledigt jobb som lantbrukare, djuruppfödning på Grytåsa Ridcenter AB i Örkelljunga
Tomelilla
Unghästutbildare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, häst på Bollerups Lantbruksinst i Tomelilla
Nykvarn
Stallpersonal
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Jussila, Kai i Nykvarn
Enköping
Djurskötare
Ledigt jobb som lantbrukare, djuruppfödning på Zetterqvist, Patrik i Enköping
Katrineholm
Djurskötare - Två platser
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, gris på Åkerö Förvaltning AB i Katrineholm
Tidaholm
Driftchef
Ledigt jobb som djurskötare, fjäderfä på Håkantorp Slakteri AB i Tidaholm
Habo
Djurskötare till mjölkgård
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Werthéns Lantbruks AB i Habo
Vimmerby
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker med garanterad anställning! Vimmerby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Vimmerby
Söderköping
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker med garanterad anställning! Söderk...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Söderköping
Linköping
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker med garanterad anställning! Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Linköping
Värnamo
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker med garanterad anställning! Bredaryd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Värnamo
Växjö
Yrkesutbildning till Husdjurstekniker med garanterad anställning! Ingelstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som husdjurstekniker på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Växjö
Skellefteå
Djurskötare/Farmworker
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Ersmarksängarnas Lantbruk AB i Skellefteå
Driftsleder Hesteaktiviteter
Ledigt jobb som stallchef/stallförman på Hov Gård i
Tomelilla
Djurskötare på värphönsgård
Ledigt jobb som djurskötare, fjäderfä på Svensson, Per-Fredrik i Tomelilla