Lön skötare, häst - Lönestatistik för en skötare, häst 2023

Vad tjänar en skötare, häst i månaden? Medellönen är 26100 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 26400 kronor i yrket medan männen har en lön på 25700 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 26800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som skötare, häst.


TopplistorVad tjänar en skötare, häst i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 26100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln skötare, häst in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en skötare, häst?

Vi har inga detaljer kring vad en skötare, häst jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Bedriver avel, uppfödning och skötsel av lant­brukets husdjur för produktion av mjölk, kött, ägg m.m. Skor hästar. Underhåller ekonomibyggnader, maskiner och utrustning.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en skötare, häst i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för skötare, häst skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 26800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 26100 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Hur stor chans är det att få jobb som skötare, häst?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som skötare, häst.

Ungefär 13200 jobbar som uppfödare och skötare av lantbruksdjur i landet, av dessa är cirka 30 procent kvinnor och 70 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för uppfödare och skötare av lantbruksdjur det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för uppfödare och skötare av lantbruksdjur kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som skötare, häst? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 26400 kronor som skötare, häst medan männens lön är 25700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 21600 kronor23000 kronor
2015 23300 kronor24100 kronor
2016 23800 kronor23000 kronor
2017 23400 kronor24100 kronor
2018 24000 kronor23100 kronor
2019 24400 kronor24600 kronor
2020 24400 kronor23400 kronor
2021 26400 kronor25700 kronor

Lönestatistik för skötare, häst i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige24000
Stockholm..
Östra Mellansverige19000
Småland med öarna..
Sydsverige25600
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..


Hur många jobbar som skötare, häst i Sverige?

Det är totalt 7700 personer som idag är anställda som skötare, häst enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7700
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en skötare, häst i lön i månaden?

Medellönen för en skötare, häst är 26100 kronor.

Hur många jobbar som skötare, häst i Sverige?

Det finns 7700 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som skötare, häst eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till skötare, häst

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur Lön för en Avbytare, djurskötsel Lön för en Biodlare Lön för en Biskötare Lön för en Bitillsyningsman Lön för en Bitillsynsman Lön för en Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur Lön för en Broilerskötare Lön för en Djurskötare, djurpark, cirkus Lön för en Djurskötare, försöksdjur Lön för en Djurskötare, lantbruk Lön för en Djuruppfödare, fjäderfä Lön för en Djuruppfödare, sällskapsdjur Lön för en Djuruppfödare, övriga Lön för en Djurvårdare, djurklinik Lön för en Djurvårdare, djurpark Lön för en Djurvårdare, försöksdjur Lön för en Driftchef, lantbruk, biodlare och silkesodlare Lön för en Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning Lön för en Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur Lön för en Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare Lön för en Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur Lön för en Fjäderfäskötare Lön för en Fjäderfäuppfödare Lön för en Fågelskötare Lön för en Fårfarmare Lön för en Fårskötare Lön för en Fåruppfödare Lön för en Försöksdjursskötare Lön för en Försöksdjurstekniker Lön för en Försökstekniker, djur Lön för en Getfarmare Lön för en Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare Lön för en Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare Lön för en Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare Lön för en Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare Lön för en Grisskötare Lön för en Grisuppfödare Lön för en Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur Lön för en Hingsthållare Lön för en Hovslagare Lön för en Hunddagisföreståndare Lön för en Hunddressör Lön för en Hundfrisör Lön för en Hundmassör Lön för en Hundpsykolog Lön för en Hundskötare Lön för en Hundtrimmare Lön för en Hunduppfödare Lön för en Hundvårdare Lön för en Husdjursassistent, lantbrukets husdjur Lön för en Husdjursassistent, sällskapsdjur Lön för en Husdjursskötare, lantbrukets husdjur Lön för en Husdjursskötare, sällskapsdjur Lön för en Husdjurstekniker Lön för en Hästmassör Lön för en Hästskötare Lön för en Hästuppfödare Lön för en Hästvårdare Lön för en Hönseriägare Lön för en Hönsskötare Lön för en Jordbrukare, husdjursuppfödning Lön för en Kalkonuppfödare Lön för en Kennelföreståndare Lön för en Kläckeriarbetare Lön för en Klövvårdare Lön för en Kreatursskötare Lön för en Kycklingskötare Lön för en Kycklingsorterare Lön för en Kycklinguppfödare Lön för en Laboratoriedjurvårdare Lön för en Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur Lön för en Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur Lön för en Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur Lön för en Lantarbetare, djurskötare Lön för en Lantbrukare, husdjursuppfödning Lön för en Minkfarmare Lön för en Minkskötare Lön för en Minkuppfödare Lön för en Mjölkbonde Lön för en Mjölkproducent Lön för en Pälsdjursskötare Lön för en Pälsdjursuppfödare Lön för en Remontryttare Lön för en Renskötare Lön för en Renägare Lön för en Ridskolearbetare Lön för en Seminör, lantbrukets husdjur Lön för en Serviceassistent, svinskötsel Lön för en Skötare, häst Lön för en Smådjursskötare Lön för en Stallchef Lön för en Stallförman Lön för en Strutsuppfödare Lön för en Stuteriarbetare Lön för en Svinskötare Lön för en Svinuppfödare Lön för en Tjurskötare Lön för en Travhästuppfödare Lön för en Uppfödare, sällskapsdjur Lön för en VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki
Skellefteå
Djurskötare till Ersmarksgården/ Farmworker
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Ersmarksgården AB i Skellefteå
Töreboda
Naturbruksskolan Sötåsen söker djurskötare lantbruksdjur
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, djuruppfödning på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Töreboda
Mariestad
Produktionsledare till jordbruket anstalten Rödjan, semestervikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbrukare, djuruppfödning på Kriminalvården i Mariestad
Linköping
Sem.vik. Djurskötare smågrisuppfödning
Ledigt jobb som djurskötare, gris på Vretemark, Jan Ingemar i Linköping
Upplands Väsby
Lövsta Stuteri söker ny medarbetare
Ledigt jobb som stuteriarbetare på Thread AB i Upplands Väsby
Falköping
Lantbruksavbytare Växa Skaraborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Falköping
Mellerud
Sommarjobb till grisuppfödning
Ledigt jobb som djurskötare, djuruppfödning på Hilmerdal AB i Mellerud
Svalöv
Vikarierande djurskötare till skolans fårstall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, får på Svalövs kommun i Svalöv
Svalöv
Vikarierande Driftsledare sökes till mjölkproduktionen på Svalöfs gymnasium
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ladugårdsföreståndare/ladugårdsförman, djuruppf. på Svalövs kommun i Svalöv
Laholm
Könsbestämning av nykläckta kycklingar
Ledigt jobb som djurskötare, djuruppfödning på Kwon Company AB i Laholm
Hässleholm
Djurskötare sökes till mjölkgård
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på NIMES ÅKERI AB i Hässleholm
Halmstad
Djurskötare, mjölk
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Sönnemark, Jan Henrik i Halmstad
Jönköping
Djurskötare/instruktör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Jönköping
Linköping
Djurskötare mjölkgård
Ledigt jobb som djurskötare, djuruppfödning på Carlgren, Carl Jonas Hugo i Linköping
Sjöbo
djurskötare till smågrisproduktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, gris på Gris & Kalv i Sjöbo AB i Sjöbo
Malmö
Hästskötare till vår kund i Malmö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, häst på Manpower AB i Malmö
Sjöbo
Lantbruksavbytare i Skåne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Sjöbo
Varberg
IA+DJURSKÖTARE+HALLAND+INEGN KANDIDAT FINNS
Ledigt jobb som djurskötare, gris på Nydal J H AB i Varberg
Borås
stallarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, gris på Kls Ugglarps AB i Borås
Ljungby
naturbruk
Ledigt jobb som djurskötare, fjäderfä på Nilsson, Joakim i Ljungby
Robertsfors
Djurskötare , allt i allo
Ledigt jobb som djurskötare, mjölk på Nise Lantbruk AB i Robertsfors
Luleå
Djurskötare/vaktmästare till Friluftsmuseet Hägnan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, får på Luleå kommun i Luleå
Svalöv
Medarbetare Gris
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, gris på Östergård Jordbruks AB i Svalöv
Kramfors
Förman/platschef
Ledigt jobb som ladugårdsföreståndare/ladugårdsförman, djuruppf. på NORA LANTBRUK Sjöström AB i Kramfors
Värnamo
naturbruk
Ledigt jobb som djurskötare, fjäderfä på Nilsson, Joakim i Värnamo
Falun
Hästskötare
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Ajlex i Falun
Norrtälje
Stable & Farm Hand
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stuteriarbetare på Stockholm Seminstation AB i Norrtälje
Vänersborg
Lantbruksavbytare Växa Väst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på Växa Sverige Ekonomisk Fören i Vänersborg
Norrtälje
GRIM ISLANDSHÄSTAR SÖKER EXTRA- OCH SOMMARPERSONAL
Ledigt jobb som djurskötare, häst på Grim Islandshästar AB i Norrtälje
Uppsala
Sommaranställning djurskötare på SLU Lövsta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som djurskötare, mjölk på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala