Socialdirektör lön - Vad tjänar man som socialdirektör i medellön och lönestatistik 2021

Vad tjänar en socialdirektör i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en socialdirektör 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Lön socialdirektör – Vad tjänar en socialdirektör i medellön?

Medellönen för en socialdirektör är

66 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en socialdirektör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för socialdirektör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 61 400 kronor
Kommunalanställd 73 600 kronor
Landstingsanställning 103 600 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 66 700 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som socialdirektör? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53 600 kronor 56 100 kronor
2015 54 800 kronor 58 700 kronor
2016 55 400 kronor 66 800 kronor
2017 58 200 kronor 67 900 kronor
2018 61 200 kronor 68 600 kronor
2019 63 200 kronor 68 500 kronor
2020 64 700 kronor 67 900 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för socialdirektör.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som socialdirektör.

Region Antal anställda i yrket
Hela Sverige8800
Stockholm och Stockholms län3100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län710
Blekinge och Skåne län820
Hallands och Västra Götalands län1400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands280
Västerbottens och Norrbottens län390

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som socialdirektör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för socialdirektör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 72400 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige66500
Stockholm72400
Östra Mellansverige62800
Småland med öarna67200
Sydsverige66300
Västsverige66800
Norra Mellansverige54000
Mellersta Norrland60200
Övre Norrland61500

Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till socialdirektör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Ambassadråd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ambassadråd

Arbetsmarknadsråd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för arbetsmarknadsråd

Avdelningschef, landstingsförvaltning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för avdelningschef, landstingsförvaltning

Diplomat

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för diplomat

Expeditionschef, departement

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för expeditionschef, departement

Förhandlingschef, företag

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förhandlingschef, företag

Förhandlingschef, staten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förhandlingschef, staten

Förhandlingssekreterare, staten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förhandlingssekreterare, staten

Förvaltningschef, kommun

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förvaltningschef, landsting

Kanslichef, kommun

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kanslichef, kommun

Kanslichef, staten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kanslichef, staten

Lantbruksdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lantbruksdirektör

Länsbostadsdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsbostadsdirektör

Länsjägmästare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsjägmästare

Medicinalråd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för medicinalråd

Miljövårdsdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för miljövårdsdirektör

Naturvårdsdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för naturvårdsdirektör

Näringslivschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för näringslivschef

Omsorgschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för omsorgschef

Organisationschef, kommun

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för organisationschef, kommun

Planeringschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för planeringschef

Regionchef, Skogsstyrelsen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionchef, skogsstyrelsen

Regionchef, Trafikverket

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionchef, trafikverket

Regionskattechef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionskattechef

Socialchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialchef

Socialdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialdirektör

Stabschef, statlig förvaltning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stabschef, statlig förvaltning

Utredningschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utredningschef

Lediga jobb för socialdirektör

Stockholm
Vill du leda arbetet på avdelningen Bankrätt?

Ledigt jobb som avdelningschef, statlig på Finansinspektionen i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, statlig
Göteborg
HR-chef till Idrott & förening

Ledigt jobb som avdelningschef, kommun på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, kommun
Mörbylånga
Bygglovschef till Mörbylånga Kommun

Ledigt jobb som avdelningschef, kommun på Telin Rekrytering & Konsult Syd AB i Mörbylånga

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, kommun
Stockholm
Chef Ekonomiapplikationer

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Stockholm
Chef Vårdnära applikationer

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Göteborg
Avdelningschef välkomnas till Operation

Ledigt jobb som avdelningschef, landsting på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, landsting
Borlänge
Stabschef till Väg och järnväg

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Transportstyrelsen i Borlänge

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Göteborg
Enhetschef- område bygg

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Malmö
Multidiciplinär uppdragsledare

Ledigt jobb som näringslivschef på AFRY AB i Malmö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som näringslivschef
Göteborg
TF Avdelningschef- projektavdelningen

Ledigt jobb som avdelningschef, kommun på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, kommun
Lund
Driftchef till kyrkogårdsavdelningen i Lund

Ledigt jobb som chef inom kyrkogårdsförvaltningen på Lunds Pastorat i Lund

Läs om jobbet som chef inom kyrkogårdsförvaltningen
Växjö
Utredningsingenjör till SSAM

Ledigt jobb som utredningschef på Södra Smålands Avfall & Miljö AB i Växjö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som utredningschef
Piteå
Socialchef till Piteå kommun

Ledigt jobb som socialchef på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Piteå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som socialchef
Gruppchef till fordonsservicesektionen i Göteborg.

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Polismyndigheten i

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Stockholm
Arbetsledare sökes omgående

Ledigt jobb som planeringschef på Work Performance Sweden AB i Stockholm

Läs om jobbet som planeringschef
Karlstad
Enhetschef Arenor

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Karlstads kommun i Karlstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Norsjö
Kanslichef

Ledigt jobb som kanslichef, statlig på Norsjö kommun i Norsjö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som kanslichef, statlig
Ludvika
1:a linjen chef, Vårdcentralen Sunnansjö

Ledigt jobb som avdelningschef, landsting på REGION DALARNA i Ludvika

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, landsting
Mora
Avdelningschef, BUP-mottagningen Mora

Ledigt jobb som avdelningschef, landsting på REGION DALARNA i Mora

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, landsting
Kungsbacka
Enhetschef till Lokalvård på Kungsbacka kommun

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Kungsbacka kommun i Kungsbacka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Ekerö
Chef Tekniska enheten

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Ekerö kommun i Ekerö

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Skara
Förvaltningschef kultur -och fritid

Ledigt jobb som avdelningschef, kommun på Skara kommun i Skara

Läs om jobbet som avdelningschef, kommun
Nyköping
Enhetschef

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på REGION SÖRMLAND i Nyköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Stockholm
Enhetschef

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på REGION SÖRMLAND i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Eskilstuna
Enhetschef

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på REGION SÖRMLAND i Eskilstuna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Karlskrona
Avdelningschef i delat ledarskap till IVA/Post-OP i Karlskrona

Ledigt jobb som avdelningschef, landsting på REGION BLEKINGE i Karlskrona

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, landsting
Alingsås
Enhetschef till kvalitetsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Alingsås kommun i Alingsås

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Skellefteå
VD till Sara Kulturhus

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Adecco Sweden AB i Skellefteå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Stockholm
Verksamhetscontroller till ideell organisation i Stockholm

Ledigt jobb som planeringschef på Experis AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som planeringschef
Falun
Enhetschef till enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Länsstyrelsen i Dalarnas län i Falun

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning