Lönestatistik för en förhandlingschef, företag 2023

Vad tjänar en förhandlingschef, företag i månaden? Medellönen är 69200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 66400 kronor i yrket medan männen har en lön på 71600 kronor. Se även ambassadråd , arbetsmarknadsråd och avdelningschef, landstingsförvaltning .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 97500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förhandlingschef, företag.

Medellön, snittlön eller medianlön för en förhandlingschef, företag?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 69200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förhandlingschef, företag in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar, leder och samordnar den strategiska planeringen och policyarbetet för verksamheten på företag eller organisation, underställda en verkställande direktör eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en förhandlingschef, företag i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förhandlingschef, företag skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 62600 kronor

 • Kommunalanställd: 76100 kronor

 • Regionanställd 106800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 70800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förhandlingschef, företag? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 66400 kronor som förhandlingschef, företag medan männens lön är 71600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53600 kronor56100 kronor
2015 54800 kronor58700 kronor
2016 55400 kronor66800 kronor
2017 58200 kronor67900 kronor
2018 61200 kronor68600 kronor
2019 63200 kronor68500 kronor
2020 64700 kronor67900 kronor
2021 66400 kronor71600 kronor

Lönestatistik för förhandlingschef, företag i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige66500
Stockholm72400
Östra Mellansverige62800
Småland med öarna67200
Sydsverige66300
Västsverige66800
Norra Mellansverige54000
Mellersta Norrland60200
Övre Norrland61500

Hur många jobbar som förhandlingschef, företag i Sverige?

Det är totalt 8800 personer som idag är anställda som förhandlingschef, företag enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8800
Stockholm och Stockholms län3100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län710
Blekinge och Skåne län820
Hallands och Västra Götalands län1400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands280
Västerbottens och Norrbottens län390

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förhandlingschef, företag i lön i månaden?

Medellönen för en förhandlingschef, företag är 69200 kronor.

Hur många jobbar som förhandlingschef, företag i Sverige?

Det finns 8800 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som förhandlingschef, företag eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Kungsör
Socialchef till Kungsörs kommun
Ledigt jobb som socialchef på Kungsörs kommun i Kungsör
Hässleholm
Enhetschef till Beställningscentralen, Skånetrafiken, i Hässleholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på REGION SKÅNE i Hässleholm
Göteborg
Enhetschef Kvalitet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Stockholm
Enhetschef till enheten för IT-upphandling, Statens inköpscentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Kammarkollegiet i Stockholm
Kramfors
Vill du arbeta som Enhetschef på Näringslivs- och utvecklingsenheten?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Kramfors kommun i Kramfors
Herrljunga
Näringslivsutvecklare i Herrljunga Kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som näringslivschef på AB Effektiv Borås i Herrljunga
Köping
Näringslivschef till Köpings Kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som näringslivschef på Köpings kommun i Köping
Östersund
Enhetschef vid enheten för bidrag och upphandling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Folkhälsomyndigheten i Östersund
Solna
Enhetschef vid enheten för bidrag och upphandling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Folkhälsomyndigheten i Solna
Nykvarn
Enhetschef till Lugnets äldreboende
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Nykvarns kommun i Nykvarn
Halmstad
Beredskapsdirektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Länsstyrelsen i Hallands län i Halmstad
Jokkmokk
Näringslivs- och samhällsavdelningen söker Kultur och fritidschef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Jokkmokks kommun i Jokkmokk
Strängnäs
Enhetschef till hemtjänsten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Strängnäs kommun i Strängnäs
Härnösand
Enhetschef - Avtalsförvaltning och e-handel, Härnösand
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på REGION VÄSTERNORRLAND i Härnösand
Malmö
Enhetschef till miljötillsynsenheten
Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Länsstyrelsen i Skåne län i Malmö
Jönköping
Enhetschef till Djurvälfärdsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Statens Jordbruksverk i Jönköping
Umeå
Gruppchef Fält & Bevakning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Swedavia AB i Umeå
Härnösand
Enhetschef för enheten Samhällsskydd och beredskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Härnösand
Göteborg
Enhetschef Evenemangsproduktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Got Event AB i Göteborg
Stockholm
Chef till ekonomienheten vid utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Stockholms kommun i Stockholm
Göteborg
Interim Enhetschef till Kretslopp och Vatten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Bemannia Kontor AB i Göteborg
Karlstad
Gruppchef till allmän pension inom Produktionsavdelningen, Karlstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Pensionsmyndigheten i Karlstad
Ängelholm
Enhetschef till Måltider och livsmedel i Ängelholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på REGION SKÅNE i Ängelholm
Gotland
Länsstyrelsen söker en signalskyddschef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avdelningschef, statlig på Länsstyrelsen i Gotlands län i Gotland
Säter
Bitr 1:a linjens chef Avd 30 Rättspsykiatriska kliniken Säter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avdelningschef, landsting på REGION DALARNA i Säter
Örebro
Consultant Manager till snabbväxande IT-företag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som näringslivschef på Flex Applications Sverige AB i Örebro
Stockholm
Enhetschef till Finansdepartementet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Regeringskansliet i Stockholm
Sundsvall
Enhetschef inom IT-Produktion Applikationsdrift i Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Försäkringskassan i Sundsvall
Stockholm
IT enhetschef till samverkan och intern verksamhetsutveckling, Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Pensionsmyndigheten i Stockholm
Skövde
Avdelningschef till Västtrafiks Anropsstyrda trafik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avdelningschef, landsting på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Skövde