Vad tjänar en organisationschef, kommun i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en organisationschef, kommun 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en organisationschef, kommun brutto innan skatt

Medellönen för en organisationschef, kommun är

66 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en organisationschef, kommun i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för organisationschef, kommun skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 61 400 kronor
Kommunalanställd 73 600 kronor
Landstingsanställning 103 600 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 66 700 kronor

Vem tar hand om din ekonomi när du blir sjuk?

Mall för framtidsfullmakt

Vem tar hand om din ekonomi när du själv inte kan? Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som sköter dina pengar, till exempel ett barn, en vän eller nära släkting. Köp vår mall i webshopppen och ladda ner den direkt för endast 99 kronor.

Mallen är enkel att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp en framtidsfullmakt nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som organisationschef, kommun? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53 600 kronor 56 100 kronor
2015 54 800 kronor 58 700 kronor
2016 55 400 kronor 66 800 kronor
2017 58 200 kronor 67 900 kronor
2018 61 200 kronor 68 600 kronor
2019 63 200 kronor 68 500 kronor
2020 64 700 kronor 67 900 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för organisationschef, kommun.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som organisationschef, kommun.

Region Antal anställda som organisationschef, kommun eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige8800
Stockholm och Stockholms län3100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län710
Blekinge och Skåne län820
Hallands och Västra Götalands län1400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands280
Västerbottens och Norrbottens län390

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som organisationschef, kommun eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för organisationschef, kommun i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 72400 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige66500
Stockholm72400
Östra Mellansverige62800
Småland med öarna67200
Sydsverige66300
Västsverige66800
Norra Mellansverige54000
Mellersta Norrland60200
Övre Norrland61500

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner


Sök lönestatistik för andra yrken


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till organisationschef, kommun

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Ambassadråd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ambassadråd

Arbetsmarknadsråd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för arbetsmarknadsråd

Avdelningschef, landstingsförvaltning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för avdelningschef, landstingsförvaltning

Diplomat

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för diplomat

Expeditionschef, departement

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för expeditionschef, departement

Förhandlingschef, företag

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förhandlingschef, företag

Förhandlingschef, staten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förhandlingschef, staten

Förhandlingssekreterare, staten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förhandlingssekreterare, staten

Förvaltningschef, kommun

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förvaltningschef, landsting

Kanslichef, kommun

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kanslichef, kommun

Kanslichef, staten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kanslichef, staten

Lantbruksdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lantbruksdirektör

Länsbostadsdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsbostadsdirektör

Länsjägmästare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsjägmästare

Medicinalråd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för medicinalråd

Miljövårdsdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för miljövårdsdirektör

Naturvårdsdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för naturvårdsdirektör

Näringslivschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för näringslivschef

Omsorgschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för omsorgschef

Organisationschef, kommun

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för organisationschef, kommun

Planeringschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för planeringschef

Regionchef, Skogsstyrelsen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionchef, skogsstyrelsen

Regionchef, Trafikverket

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionchef, trafikverket

Regionskattechef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionskattechef

Socialchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialchef

Socialdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialdirektör

Stabschef, statlig förvaltning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stabschef, statlig förvaltning

Utredningschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utredningschef

Lediga jobb för organisationschef, kommun

Göteborg
Enhetschef- område mark

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Håbo
Projekt- & exploateringschef

Ledigt jobb som avdelningschef, kommun på Randstad AB i Håbo

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, kommun
Göteborg
Enhetschef måltid och lokalvård, Förskoleförvaltningen

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Sundsvall
Interimchef till myndighet i Sundsvall.

Ledigt jobb som avdelningschef, statlig på Dreamwork Scandinavia AB i Sundsvall

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, statlig
Falun
1:a linjechef Patienthotellet Falu lasarett

Ledigt jobb som avdelningschef, landsting på REGION DALARNA i Falun

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, landsting
Örebro
Biträdande enhetschef till Infektionskliniken USÖ

Ledigt jobb som avdelningschef, landsting på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, landsting
Borlänge
Avdelningschef till avdelningen för Näringsliv och Företagande

Ledigt jobb som avdelningschef, statlig på Högskolan Dalarna i Borlänge

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, statlig
Karlstad
Enhetschef Bad

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Karlstads kommun i Karlstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Umeå
Enhetschef till Enheten för Utbildning och kunskapsutveckling, FoUI-stab

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på REGION VÄSTERBOTTEN i Umeå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Solna
Sektionschef till inspektionsverksamheten

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Arbetsmiljöverket (Av) i Solna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Värnamo
Enhetschef för mark, exploatering och hållbar utveckling

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Chefspoolen i Sverige AB i Värnamo

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Gällivare
Avdelningschef till Avdelningen för Hemvård

Ledigt jobb som avdelningschef, kommun på Gällivare kommun i Gällivare

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, kommun
Gällivare
Avdelningschef till Avdelningen för Funktionshinder

Ledigt jobb som avdelningschef, kommun på Gällivare kommun i Gällivare

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, kommun
Uppsala
Gruppchef kinetikgruppen

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Läkemedelsverket i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Örebro
Avdelningschef till Förvaltningen för sociala insatser

Ledigt jobb som socialchef på Örebro kommun i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som socialchef
Solna
Enhetschef med utvecklingsfokus till SCB

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Statistiska Centralbyrån i Solna

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Örebro
Enhetschef med utvecklingsfokus till SCB

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Statistiska Centralbyrån i Örebro

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Karlstad
Chef till enheten för utbildning och övning

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Karlstad
Chef till enheten för nationella insatser och civilskydd

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Hedemora
Avdelningschef till Vårdcentral Hedemora

Ledigt jobb som avdelningschef, landsting på REGION DALARNA i Hedemora

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, landsting
Falkenberg
Områdeschef till HSL, Falkenbergs egenregi

Ledigt jobb som avdelningschef, kommun på Falkenbergs kommun i Falkenberg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, kommun
Sundsvall
Enhetschef Kirurg-, urolog- och ÖNH-mottagningen i Sundsvall

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på REGION VÄSTERNORRLAND i Sundsvall

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Lund
Akademiska Hus söker Fastighetsförvaltare till Lund

Ledigt jobb som avdelningschef, statlig på Experis AB i Lund

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som avdelningschef, statlig
Borlänge
Enhetschef Trafikstyra och trafikinformera väg

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Trafikverket i Borlänge

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Borlänge
Enhetschef Trafikplanera järnväg

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Trafikverket i Borlänge

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Orust
Enhetschef Renhållning

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Orust kommun i Orust

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Göteborg
Enhetschef till administrativ enhet, förskoleförvaltningen

Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Göteborgs kommun i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som enhetschef, offentlig förvaltning
Norrköping
Gruppchef inom schema och verksamhetsstöd

Ledigt jobb som planeringschef på Kriminalvården i Norrköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som planeringschef
Västerås
Bemanningschef till Hemfrid i Västerås

Ledigt jobb som planeringschef på Hemfrid i Sverige AB i Västerås

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som planeringschef
Umeå
Infranord söker chef för verksamhetsstöd i region Nord

Ledigt jobb som planeringschef på OnePartnerGroup Norr AB i Umeå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som planeringschef