Lönestatistik för en länsbostadsdirektör 2023

Vad tjänar en länsbostadsdirektör i månaden? Medellönen är 69200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 66400 kronor i yrket medan männen har en lön på 71600 kronor. Se även ambassadråd , arbetsmarknadsråd och avdelningschef, landstingsförvaltning .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 97500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som länsbostadsdirektör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en länsbostadsdirektör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 69200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln länsbostadsdirektör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Planerar, leder och samordnar den strategiska planeringen och policyarbetet för verksamheten på företag eller organisation, underställda en verkställande direktör eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en länsbostadsdirektör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för länsbostadsdirektör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 62600 kronor

 • Kommunalanställd: 76100 kronor

 • Regionanställd 106800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 70800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som länsbostadsdirektör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 66400 kronor som länsbostadsdirektör medan männens lön är 71600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53600 kronor56100 kronor
2015 54800 kronor58700 kronor
2016 55400 kronor66800 kronor
2017 58200 kronor67900 kronor
2018 61200 kronor68600 kronor
2019 63200 kronor68500 kronor
2020 64700 kronor67900 kronor
2021 66400 kronor71600 kronor

Lönestatistik för länsbostadsdirektör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige66500
Stockholm72400
Östra Mellansverige62800
Småland med öarna67200
Sydsverige66300
Västsverige66800
Norra Mellansverige54000
Mellersta Norrland60200
Övre Norrland61500

Hur många jobbar som länsbostadsdirektör i Sverige?

Det är totalt 8800 personer som idag är anställda som länsbostadsdirektör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8800
Stockholm och Stockholms län3100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län710
Blekinge och Skåne län820
Hallands och Västra Götalands län1400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands280
Västerbottens och Norrbottens län390

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en länsbostadsdirektör i lön i månaden?

Medellönen för en länsbostadsdirektör är 69200 kronor.

Hur många jobbar som länsbostadsdirektör i Sverige?

Det finns 8800 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som länsbostadsdirektör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Stockholm
Enhetschef till Finansdepartementet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Regeringskansliet i Stockholm
Sundsvall
Enhetschef inom IT-Produktion Applikationsdrift i Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Försäkringskassan i Sundsvall
Stockholm
IT enhetschef till samverkan och intern verksamhetsutveckling, Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Pensionsmyndigheten i Stockholm
Skövde
Avdelningschef till Västtrafiks Anropsstyrda trafik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avdelningschef, landsting på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Skövde
Strängnäs
Spelinspektionen söker en chef till Avdelningen för verksamhetsstöd
Ledigt jobb som avdelningschef, statlig på Spelinspektionen i Strängnäs
Stockholm
Enhetschef med erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Svenska Inst i Stockholm
Härryda
Enhetschef till städservice
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Härryda kommun i Härryda
Ludvika
Biträdande 1:a linjens chef till Närakuten, Ludvika
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avdelningschef, landsting på REGION DALARNA i Ludvika
Oskarshamn
Enhetschef till Daglig verksamhet inom Omsorg för personer med funktionsned
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Oskarshamns kommun i Oskarshamn
Enköping
Chef Försörjningsektionen till TVK Ledsyst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avdelningschef, statlig på Försvarsmakten i Enköping
Östersund
Resultatfokuserad Enhetschef till PDM Östersund, Sundsvall & Söderhamn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Arbetsförmedlingen i Östersund
Uppsala
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Stöd och behandlingsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Uppsala
Stockholm
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Stöd och behandlingsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Stockholm
Enköping
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Stöd och behandlingsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Enköping
Västerås
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Stöd och behandlingsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Västerås
Håbo
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Stöd och behandlingsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Håbo
Uppsala
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Myndighetsenheten Barn och Unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Uppsala
Bjurholm
Socialchef Bjurholms kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som socialchef på Bjurholms kommun i Bjurholm
Stockholm
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Myndighetsenheten Barn och Unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Stockholm
Enköping
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Myndighetsenheten Barn och Unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Enköping
Västerås
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Myndighetsenheten Barn och Unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Västerås
Håbo
Håbo Kommun rekryterar Enhetschef Myndighetsenheten Barn och Unga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Håbo
Borås
Servicechef till Hjälpmedelscentralen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Borås
Borlänge
Enhetschef Fakturahantering
Ledigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Trafikverket i Borlänge
Lomma
Avdelningschef för hemtjänsten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avdelningschef, kommun på Lomma kommun i Lomma
Stockholm
Enhetschef Betongutredning och Utbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på RISE Research Institutes of Sweden AB i Stockholm
Göteborg
Enhetschef för uppdrag till Äldreomsorgen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Poolia Sverige AB i Göteborg
Kramfors
Tf enhetschef/chefsstöd till Hälsocentralen Kramfors
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på REGION VÄSTERNORRLAND i Kramfors
Gagnef
Avdelningschef Vårdcentral Gagnef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som avdelningschef, landsting på REGION DALARNA i Gagnef
Karlskoga
Enhetschef till Strandbadet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som enhetschef, offentlig förvaltning på Karlskoga kommun i Karlskoga