Lön produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef 2024

- Lönestatistik för en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chefVad tjänar en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen för 2024 är:

52 400 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 53600 kronor i yrket medan männen har en lön på 52300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 57600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 52400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 314 kronor.

Dagslön för en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2495 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef kvar i lön efter skatt? En produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef får ut 35 592 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 52 400 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 9 068 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 6 175 kronor
Statlig skatt 248 kronor
Begravningsskatt 33 kronor
Lönen efter skatt 35 592 kronor


Vad gör en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef?

Vi har inga detaljer kring vad en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom tillverkning. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en tillverkningsenhet.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 57600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 52400 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 53600 kronor som produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef medan männens lön är 52300 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef.

Lönestatistik för produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige49 100 kronor
Stockholm58 900 kronor
Östra Mellansverige46 700 kronor
Småland med öarna46 800 kronor
Sydsverige49 500 kronor
Västsverige48 100 kronor
Norra Mellansverige48 800 kronor
Mellersta Norrland50 200 kronor
Övre Norrland47 700 kronor


Hur många jobbar som produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 9700 personer som idag är anställda som produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9 700
Stockholm och Stockholms län1 100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 000
Blekinge och Skåne län1 100
Hallands och Västra Götalands län2 400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1 200
Västernorrlands och Jämtlands220
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef är 52400 kronor.

Hur många jobbar som produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 9700 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 53600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 52300 kronor.

Hur mycket betalar en produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef i skatt?

En produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef betalar i snitt 15525 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Bokförläggare, utan chefshierarki Lön för en Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef Lön för en Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef Lön för en Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef Lön för en Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, energi, verksamhetsnära chef Lön för en Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, VA, verksamhetsnära chef Lön för en Elverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Elverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Förläggare, utan chefshierarki Lön för en Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Vattenverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef Lön för en Verkstadschef, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Verkstadsägare, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Värmeverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Överingenjör, funktions- eller mellanchef Lön för en Överingenjör, verksamhetsnära chef