Lön platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef 2024

- Lönestatistik för en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchefVad tjänar en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen för 2024 är:

63 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 64800 kronor i yrket medan männen har en lön på 63600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 91800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 63800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 382 kronor.

Dagslön för en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 3038 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef kvar i lön efter skatt? En platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef får ut 41 305 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 63 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 11 090 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 7 552 kronor
Statlig skatt 2 528 kronor
Begravningsskatt 41 kronor
Lönen efter skatt 41 305 kronor


Vad gör en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef?

Vi har inga detaljer kring vad en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Chef på mellanchefsnivå. Underställd verk­ställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna tillverkningsverksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 91800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 63600 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 64800 kronor som platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 63600 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef.

Lönestatistik för platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige60 500 kronor
Stockholm64 700 kronor
Östra Mellansverige61 100 kronor
Småland med öarna59 400 kronor
Sydsverige62 200 kronor
Västsverige58 900 kronor
Norra Mellansverige61 800 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland54 200 kronor


Hur många jobbar som platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 4200 personer som idag är anställda som platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4 200
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län420
Blekinge och Skåne län540
Hallands och Västra Götalands län970
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län390
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef är 63800 kronor.

Hur många jobbar som platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 4200 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 64800 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 63600 kronor.

Hur mycket betalar en platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef i skatt?

En platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef betalar i snitt 21211 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Bokförläggare, utan chefshierarki Lön för en Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef Lön för en Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef Lön för en Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef Lön för en Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, energi, verksamhetsnära chef Lön för en Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, VA, verksamhetsnära chef Lön för en Elverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Elverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Förläggare, utan chefshierarki Lön för en Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Vattenverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef Lön för en Verkstadschef, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Verkstadsägare, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Värmeverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Överingenjör, funktions- eller mellanchef Lön för en Överingenjör, verksamhetsnära chef