Verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef lön - Vad tjänar man som verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef i medellön och lönestatistik 2021

Vad tjänar en verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Lön verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef – Vad tjänar en verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef i medellön?

Medellönen för en verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef är

60 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 89 000 kronor
Kommunalanställd
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 60 300 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53 300 kronor 53 500 kronor
2015 50 300 kronor 52 700 kronor
2016 54 300 kronor 53 600 kronor
2017 55 600 kronor 53 700 kronor
2018 59 100 kronor 56 000 kronor
2019 61 100 kronor 60 100 kronor
2020 65 900 kronor 59 600 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef.

Region Antal anställda i yrket
Hela Sverige4200
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län420
Blekinge och Skåne län540
Hallands och Västra Götalands län970
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län390
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 64700 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige60500
Stockholm64700
Östra Mellansverige61100
Småland med öarna59400
Sydsverige62200
Västsverige58900
Norra Mellansverige61800
Mellersta Norrland..
Övre Norrland54200

Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Bokförläggare, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bokförläggare, utan chefshierarki

Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för driftchef, energi, funktions- eller mellanchef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för driftchef, va, funktions- eller mellanchef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för driftchef, va, verksamhetsnära chef

Elverkschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elverkschef, funktions- eller mellanchef

Elverkschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elverkschef, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki

Förläggare, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förläggare, utan chefshierarki

Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vattenverkschef, verksamhetsnära chef

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vd, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki

Verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkstadschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för verkstadschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Verkstadsägare, tillverkning, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för verkstadsägare, tillverkning, verksamhetsnära chef

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Överingenjör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för överingenjör, funktions- eller mellanchef

Överingenjör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för överingenjör, verksamhetsnära chef

Lediga jobb för verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef