Lönestatistik för en driftchef, va, funktions- eller mellanchef 2023

Vad tjänar en driftchef, va, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen är 63800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 64800 kronor i yrket medan männen har en lön på 63600 kronor. Se även bokförläggare, utan chefshierarki , distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef och distributionschef, energi, verksamhetsnära chef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 91800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som driftchef, va, funktions- eller mellanchef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en driftchef, va, funktions- eller mellanchef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 63800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln driftchef, va, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Chef på mellanchefsnivå. Underställd verk­ställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna tillverkningsverksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.”

Hur ser lönestatistiken ut för en driftchef, va, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för driftchef, va, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 91800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 63600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som driftchef, va, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 64800 kronor som driftchef, va, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 63600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53300 kronor53500 kronor
2015 50300 kronor52700 kronor
2016 54300 kronor53600 kronor
2017 55600 kronor53700 kronor
2018 59100 kronor56000 kronor
2019 61100 kronor60100 kronor
2020 65900 kronor59600 kronor
2021 64800 kronor63600 kronor

Lönestatistik för driftchef, va, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige60500
Stockholm64700
Östra Mellansverige61100
Småland med öarna59400
Sydsverige62200
Västsverige58900
Norra Mellansverige61800
Mellersta Norrland..
Övre Norrland54200

Hur många jobbar som driftchef, va, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 4200 personer som idag är anställda som driftchef, va, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4200
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län420
Blekinge och Skåne län540
Hallands och Västra Götalands län970
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län390
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en driftchef, va, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en driftchef, va, funktions- eller mellanchef är 63800 kronor.

Hur många jobbar som driftchef, va, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 4200 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som driftchef, va, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till driftchef, va, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Bokförläggare, utan chefshierarki Lön för en Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef Lön för en Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef Lön för en Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef Lön för en Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, energi, verksamhetsnära chef Lön för en Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, VA, verksamhetsnära chef Lön för en Elverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Elverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Förläggare, utan chefshierarki Lön för en Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Vattenverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef Lön för en Verkstadschef, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Verkstadsägare, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Värmeverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Överingenjör, funktions- eller mellanchef Lön för en Överingenjör, verksamhetsnära chef