Lönestatistik för en divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef 2023

Vad tjänar en divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen är 52400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 53600 kronor i yrket medan männen har en lön på 52300 kronor. Se även bokförläggare, utan chefshierarki , distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef och distributionschef, energi, verksamhetsnära chef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 57600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 52400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom tillverkning. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en tillverkningsenhet.”

Hur ser lönestatistiken ut för en divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 57600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 52400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 53600 kronor som divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef medan männens lön är 52300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 40800 kronor44200 kronor
2015 43500 kronor44700 kronor
2016 44900 kronor43300 kronor
2017 46800 kronor46800 kronor
2018 0 kronor49500 kronor
2019 48200 kronor48500 kronor
2020 51300 kronor48800 kronor
2021 53600 kronor52300 kronor

Lönestatistik för divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige49100
Stockholm58900
Östra Mellansverige46700
Småland med öarna46800
Sydsverige49500
Västsverige48100
Norra Mellansverige48800
Mellersta Norrland50200
Övre Norrland47700

Hur många jobbar som divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 9700 personer som idag är anställda som divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9700
Stockholm och Stockholms län1100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1000
Blekinge och Skåne län1100
Hallands och Västra Götalands län2400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1200
Västernorrlands och Jämtlands220
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef är 52400 kronor.

Hur många jobbar som divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 9700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Bokförläggare, utan chefshierarki Lön för en Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef Lön för en Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef Lön för en Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef Lön för en Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, energi, verksamhetsnära chef Lön för en Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef Lön för en Driftchef, VA, verksamhetsnära chef Lön för en Elverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Elverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Förläggare, utan chefshierarki Lön för en Platschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Platschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Produktionschef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Produktionschef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef Lön för en Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef Lön för en Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Vattenverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Verkstadschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef Lön för en Verkstadschef, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Verkstadsägare, tillverkning, verksamhetsnära chef Lön för en Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshierarki Lön för en Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Värmeverkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Överingenjör, funktions- eller mellanchef Lön för en Överingenjör, verksamhetsnära chef