Lön notstickare 2024

- Lönestatistik för en notstickareVad tjänar en notstickare i månaden? Medellönen för 2024 är:

32 000 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29900 kronor i yrket medan männen har en lön på 33200 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 32500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som notstickare.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en notstickare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en notstickare

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 192 kronor.

Dagslön för en notstickare

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1524 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en notstickare kvar i lön efter skatt? En notstickare får ut 21 537 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 32 000 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 449 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 711 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 20 kronor
Lönen efter skatt 21 537 kronor


Sök lediga jobb som notstickare

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 3 jobbannonser för lediga tjänster som notstickare eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Lund på Studentconsulting Sweden AB (Publ). Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Hässleholm
Kvalificerad Mekaniker / Maskinmontör till SweBend, Hässleholm

Ledigt jobb som originalmontör på Maxkompetens Sverige AB i Hässleholm

Läs om jobbet
Älmhult
Digital Product Leader

Ledigt jobb som grafisk operatör på IKEA of Sweden AB i Älmhult

Läs om jobbet

Vad gör en notstickare?

Vi har inga detaljer kring vad en notstickare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Tar emot, kvalitetsbedömer, anpassar och justerar material inför tryckning.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en notstickare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för notstickare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32500 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 31900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som notstickare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som notstickare.

Prognosen för tryckare och prepresstekniker är en total prognos för prepresstekniker, tryckare. Ungefär 5700 jobbar som tryckare och prepresstekniker i landet, av dessa är cirka 23 procent kvinnor och 77 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för tryckare och prepresstekniker det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för tryckare och prepresstekniker kommer vara små till medelstora. Yrket kräver oftast en gymnasieutbildning med relevant yrkesexamen, men inriktningen kan variera.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som notstickare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29900 kronor som notstickare medan männens lön är 33200 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som notstickare.

Lönestatistik för notstickare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige30 500 kronor
Stockholm32 800 kronor
Östra Mellansverige¤¤¤ kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige¤¤¤ kronor
Västsverige32 900 kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som notstickare i Sverige?

Det är totalt 1400 personer som idag är anställda som notstickare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1 400
Stockholm och Stockholms län280
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en notstickare i lön i månaden?

Medellönen för en notstickare är 32000 kronor.

Hur många jobbar som notstickare i Sverige?

Det finns 1400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en notstickare?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 29900 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 33200 kronor.

Hur mycket betalar en notstickare i skatt?

En notstickare betalar i snitt 9180 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln notstickare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som notstickare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till notstickare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Annonsgrafiker Lön för en Annonssättare Lön för en Arkoffsettryckare Lön för en Avsynare, bokbinderi Lön för en Bild- och reprografiker Lön för en Bildhanterare Lön för en Bildoperatör Lön för en Bildskärmssättare Lön för en Blysättare, tryckeri Lön för en Bokbindare, hantverk Lön för en Bokbindare, maskin Lön för en Bokbinderiarbetare Lön för en Bokbinderitekniker Lön för en Coldsettryckare Lön för en Collatorförare, tryckeri Lön för en Cylindergravör Lön för en Desktopoperatör Lön för en Digitaltryckare Lön för en Djuptryckare Lön för en Djuptrycksetsare Lön för en Djuptrycksgalvanisör Lön för en Etsare, tryckmedier Lön för en Faktor, prepress Lön för en Falsare, bokbinderi Lön för en Flexotryckare Lön för en Fotosättare Lön för en Färgblandare, tryckeri Lön för en Färgkopist Lön för en Grafiker, prepress Lön för en Grafiker, sättare Lön för en Grafiker, tryckare Lön för en Grafisk operatör, digital produktion Lön för en Gravör, tryckmedier Lön för en Handbokbindare Lön för en Handgravör, tryckmedier Lön för en Handsättare Lön för en Heatsettryckare Lön för en Högtryckare Lön för en Kartgravör Lön för en Kartvårdstekniker Lön för en Kemigraf Lön för en Klichémontör Lön för en Kopist, repro Lön för en Kopparsticksgravör Lön för en Laminerare, tryckeri Lön för en Litograf Lön för en Ljustryckare Lön för en Maskinbokbindare Lön för en Maskingravör, tryckmedier Lön för en Maskinoperatör, bokbinderi Lön för en Maskinoperatör, grafisk industri, bokbinderi Lön för en Maskinoperatör, grafisk industri, tryckeri Lön för en Maskinoperatör, hårdband Lön för en Maskinoperatör, mjukband Lön för en Maskinoperatör, tryckeri Lön för en Maskinsättare Lön för en Molettgravör Lön för en Montör, tryckeri Lön för en Notstickare Lön för en Nyhetsgrafiker Lön för en Offsetfotograf Lön för en Offsettryckare Lön för en Ombrytare Lön för en Originalmontör Lön för en Originalretuschör Lön för en Pantogravör Lön för en Pappersskärare, bokbinderi Lön för en Partibokbindare Lön för en Perforatör, tryckeri Lön för en Plottare Lön för en Prepressgrafiker Lön för en Prepressoperatör Lön för en Prepresstekniker Lön för en Pressbiträde Lön för en Privatbokbindare Lön för en Pärmgörare Lön för en Reproduktionsfaktor Lön för en Reprofotograf Lön för en Repromontör, kopist Lön för en Reproretuschör Lön för en Reprotekniker Lön för en Retuschör, original Lön för en Rotationstryckare Lön för en Rulloffsettryckare Lön för en Scanneroperatör Lön för en Schablontillverkare, screentryck Lön för en Screenmontör Lön för en Screentryckare Lön för en Sidgrafiker Lön för en Silkdukstryckare Lön för en Silkscreentryckare Lön för en Skanneroperatör Lön för en Skärare, bokbinderi Lön för en Stereotypör Lön för en Stålgravör, tryckmedier Lön för en Stålsticksgravör Lön för en Systemoperatör, tryckeri Lön för en Sättare Lön för en Sätterifaktor Lön för en Tapetavsynare Lön för en Tapettryckare, maskinoperatör Lön för en Tapettryckare, schablontryck Lön för en Tapetvalsgravör Lön för en Text- och bildoperatör Lön för en Textbearbetare Lön för en Textiltryckare, schablontryck Lön för en Textinskrivare Lön för en Tryckare, grafisk industri Lön för en Typograf, sättare Lön för en Typograf, tryckare