Lönestatistik för en annonssättare 2023

Vad tjänar en annonssättare i månaden? Medellönen är 32000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29900 kronor i yrket medan männen har en lön på 33200 kronor. Se även annonsgrafiker , annonssättare och arkoffsettryckare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 32500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som annonssättare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en annonssättare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln annonssättare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Tar emot, kvalitetsbedömer, anpassar och justerar material inför tryckning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en annonssättare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för annonssättare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32500 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 31900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som annonssättare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29900 kronor som annonssättare medan männens lön är 33200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 26900 kronor29100 kronor
2015 27700 kronor29300 kronor
2016 27500 kronor31000 kronor
2017 27500 kronor29400 kronor
2018 28900 kronor31500 kronor
2019 30100 kronor31700 kronor
2020 28700 kronor31600 kronor
2021 29900 kronor33200 kronor

Lönestatistik för annonssättare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige30500
Stockholm32800
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige32900
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som annonssättare i Sverige?

Det är totalt 1400 personer som idag är anställda som annonssättare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1400
Stockholm och Stockholms län280
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en annonssättare i lön i månaden?

Medellönen för en annonssättare är 32000 kronor.

Hur många jobbar som annonssättare i Sverige?

Det finns 1400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som annonssättare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till annonssättare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Annonsgrafiker Lön för en Annonssättare Lön för en Arkoffsettryckare Lön för en Avsynare, bokbinderi Lön för en Bild- och reprografiker Lön för en Bildhanterare Lön för en Bildoperatör Lön för en Bildskärmssättare Lön för en Blysättare, tryckeri Lön för en Bokbindare, hantverk Lön för en Bokbindare, maskin Lön för en Bokbinderiarbetare Lön för en Bokbinderitekniker Lön för en Coldsettryckare Lön för en Collatorförare, tryckeri Lön för en Cylindergravör Lön för en Desktopoperatör Lön för en Digitaltryckare Lön för en Djuptryckare Lön för en Djuptrycksetsare Lön för en Djuptrycksgalvanisör Lön för en Etsare, tryckmedier Lön för en Faktor, prepress Lön för en Falsare, bokbinderi Lön för en Flexotryckare Lön för en Fotosättare Lön för en Färgblandare, tryckeri Lön för en Färgkopist Lön för en Grafiker, prepress Lön för en Grafiker, sättare Lön för en Grafiker, tryckare Lön för en Grafisk operatör, digital produktion Lön för en Gravör, tryckmedier Lön för en Handbokbindare Lön för en Handgravör, tryckmedier Lön för en Handsättare Lön för en Heatsettryckare Lön för en Högtryckare Lön för en Kartgravör Lön för en Kartvårdstekniker Lön för en Kemigraf Lön för en Klichémontör Lön för en Kopist, repro Lön för en Kopparsticksgravör Lön för en Laminerare, tryckeri Lön för en Litograf Lön för en Ljustryckare Lön för en Maskinbokbindare Lön för en Maskingravör, tryckmedier Lön för en Maskinoperatör, bokbinderi Lön för en Maskinoperatör, grafisk industri, bokbinderi Lön för en Maskinoperatör, grafisk industri, tryckeri Lön för en Maskinoperatör, hårdband Lön för en Maskinoperatör, mjukband Lön för en Maskinoperatör, tryckeri Lön för en Maskinsättare Lön för en Molettgravör Lön för en Montör, tryckeri Lön för en Notstickare Lön för en Nyhetsgrafiker Lön för en Offsetfotograf Lön för en Offsettryckare Lön för en Ombrytare Lön för en Originalmontör Lön för en Originalretuschör Lön för en Pantogravör Lön för en Pappersskärare, bokbinderi Lön för en Partibokbindare Lön för en Perforatör, tryckeri Lön för en Plottare Lön för en Prepressgrafiker Lön för en Prepressoperatör Lön för en Prepresstekniker Lön för en Pressbiträde Lön för en Privatbokbindare Lön för en Pärmgörare Lön för en Reproduktionsfaktor Lön för en Reprofotograf Lön för en Repromontör, kopist Lön för en Reproretuschör Lön för en Reprotekniker Lön för en Retuschör, original Lön för en Rotationstryckare Lön för en Rulloffsettryckare Lön för en Scanneroperatör Lön för en Schablontillverkare, screentryck Lön för en Screenmontör Lön för en Screentryckare Lön för en Sidgrafiker Lön för en Silkdukstryckare Lön för en Silkscreentryckare Lön för en Skanneroperatör Lön för en Skärare, bokbinderi Lön för en Stereotypör Lön för en Stålgravör, tryckmedier Lön för en Stålsticksgravör Lön för en Systemoperatör, tryckeri Lön för en Sättare Lön för en Sätterifaktor Lön för en Tapetavsynare Lön för en Tapettryckare, maskinoperatör Lön för en Tapettryckare, schablontryck Lön för en Tapetvalsgravör Lön för en Text- och bildoperatör Lön för en Textbearbetare Lön för en Textiltryckare, schablontryck Lön för en Textinskrivare Lön för en Tryckare, grafisk industri Lön för en Typograf, sättare Lön för en Typograf, tryckare