Vad tjänar en minkskötare i lön 2022?

Minkskötare har 26400 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 26400 kronor i yrket. Någon aktuell lönestatistik för män saknas. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till minkskötare.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en minkskötare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 26400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Bedriver avel, uppfödning och skötsel av andra djur än inom 6121–6122 för produktion av livsmedel, pälsskinn m.m. Sköter, dresserar eller tränar djur i djurpark, på cirkus m.m.”

Hur ser lönestatistiken ut för en minkskötare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för minkskötare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 24400 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare 27000 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som minkskötare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

För en minkskötare tjänar kvinnor i snitt 26400 kronor i yrket. För kvinnornas medellön så saknas det statistik.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 23000 kronor 0 kronor
2015 22700 kronor 0 kronor
2016 23300 kronor 0 kronor
2017 24000 kronor 0 kronor
2018 25300 kronor 0 kronor
2019 24500 kronor 0 kronor
2020 24700 kronor 0 kronor
2021 26400 kronor 0 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för minkskötare.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som minkskötare i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som minkskötare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en minkskötare i lön i månaden?

Medellönen för en minkskötare är 26400 kronor.

Hur många jobbar som minkskötare i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Löneförhandling med chef

Söker du jobb som minkskötare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan

>

Lönestatistik för minkskötare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Hallands och Västra Götalands län för där är nämligen medellönen högst med 25200 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige24800
Stockholm..
Östra Mellansverige24200
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige25200
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som minkskötare.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till minkskötare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur
Avbytare, djurskötsel
Biodlare
Biskötare
Bitillsyningsman
Bitillsynsman
Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur
Broilerskötare
Djurskötare, djurpark, cirkus
Djurskötare, försöksdjur
Djurskötare, lantbruk
Djuruppfödare, fjäderfä
Djuruppfödare, sällskapsdjur
Djuruppfödare, övriga
Djurvårdare, djurklinik
Djurvårdare, djurpark
Djurvårdare, försöksdjur
Driftchef, lantbruk, biodlare och silkesodlare
Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning
Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur
Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare
Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur
Fjäderfäskötare
Fjäderfäuppfödare
Fågelskötare
Fårfarmare
Fårskötare
Fåruppfödare
Försöksdjursskötare
Försöksdjurstekniker
Försökstekniker, djur
Getfarmare
Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare
Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare
Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare
Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare
Grisskötare
Grisuppfödare
Hemmansägare, uppfödning, lantbrukets husdjur
Hingsthållare
Hovslagare
Hunddagisföreståndare
Hunddressör
Hundfrisör
Hundmassör
Hundpsykolog
Hundskötare
Hundtrimmare
Hunduppfödare
Hundvårdare
Husdjursassistent, lantbrukets husdjur
Husdjursassistent, sällskapsdjur
Husdjursskötare, lantbrukets husdjur
Husdjursskötare, sällskapsdjur
Husdjurstekniker
Hästmassör
Hästskötare
Hästuppfödare
Hästvårdare
Hönseriägare
Hönsskötare
Jordbrukare, husdjursuppfödning
Kalkonuppfödare
Kennelföreståndare
Kläckeriarbetare
Klövvårdare
Kreatursskötare
Kycklingskötare
Kycklingsorterare
Kycklinguppfödare
Laboratoriedjurvårdare
Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur
Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur
Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur
Lantarbetare, djurskötare
Lantbrukare, husdjursuppfödning
Minkfarmare
Minkskötare
Minkuppfödare
Mjölkbonde
Mjölkproducent
Pälsdjursskötare
Pälsdjursuppfödare
Remontryttare
Renskötare
Renägare
Ridskolearbetare
Seminör, lantbrukets husdjur
Serviceassistent, svinskötsel
Skötare, häst
Smådjursskötare
Stallchef
Stallförman
Strutsuppfödare
Stuteriarbetare
Svinskötare
Svinuppfödare
Tjurskötare
Travhästuppfödare
Uppfödare, sällskapsdjur
VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki
Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshierarki